Onderzoekers: Windparken hebben “grootschalige impact op de zee”

Datum:
 • zaterdag 9 december 2023
 • in
 • Categorie:
 • Onze eerste modelresultaten laten zien dat offshore windparken een grootschalige impact hebben op de zee en.......


  9-12-2023


   Oceaanstromingen, zoutgehalte en temperatuur – zowel aan het zeeoppervlak als op de zeebodem – zijn enkele van de parameters die worden beïnvloed door offshore windenergie. Bovendien wordt de zee tot ver buiten het windpark zelf beïnvloed als de windturbines in bedrijf zijn, aldus SMHI.

  De eerste resultaten van een modelstudie die de oceanografische onderzoekers van SMHI uitvoeren in opdracht van de Zweedse Maritieme en Waterautoriteit zijn zorgwekkend, meldt Friatider.

  – Onze eerste modelresultaten laten zien dat offshore windparken een grootschalige impact hebben op de zee en dat de effecten zich tot ver buiten de buitengrens van de parken verspreiden, zegt Lars Arneborg, hoofd oceanografisch onderzoek bij SMHI, in een verklaring.

  Hij gaat door:

  – De wind achter de windparken neemt af en we zien dat dit invloed heeft op stromingen en gelaagdheid in de oppervlaktelaag van de zee. Dit beïnvloedt op zijn beurt de voedingsstoffen en algenbloei in de oppervlaktelaag, wat vervolgens gevolgen heeft voor het hele mariene ecosysteem en de zuurstofomstandigheden in het diepe water.

  In Zweden worden de milieueffecten van windenergie op zee tot nu toe vooral gezien als een lokale impact in de omgeving van de windparken, en vooral tijdens de tijd dat ze worden gebouwd. Wanneer de windturbines in bedrijf zijn, zijn er echter effecten die verder reiken dan de windparken.

  De invloed op de wind veroorzaakt ook effecten onder het zeeoppervlak. De rotoren halen energie uit de wind – en dat is precies de reden waarom de windturbines worden gebouwd – en afhankelijk van het weer wordt de wind tot wel 30 kilometer achter een windpark met wel 5-15 procent verminderd. Uit onderzoek blijkt dat oppervlaktewater zich dan aan de ene kant van het gebied verzamelt bij verminderde wind, terwijl aan de andere kant diep water opwelt, wat op zijn beurt de stroming in een nog groter gebied beïnvloedt.

  Zelfs de fundamenten van windenergie hebben invloed op de zee, omdat ze de oceaanstromingen vertragen en turbulentie veroorzaken die verschillende waterlagen met elkaar vermengt.

  Als de instroom van zout en zuurstofrijk water in de Oostzee verandert, bijvoorbeeld als gevolg van windmolenparken in de monding van de Oostzee, zou dit volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor het gehele milieu van de Oostzee. Een veranderde instroom of een grotere vermenging van het binnenstromende water kan de sterkte en diepte van de permanente zoutlaag in de centrale Oostzee beïnvloeden, waar zuurstofgebrek en verticaal transport van voedingsstoffen kritische factoren zijn voor het leven in zee.

  De veranderingen die de eerste modelresultaten laten zien kunnen als klein worden beschouwd in vergelijking met natuurlijke variaties, maar dit geldt alleen voor reeds bestaande windenergie. Naarmate er in de toekomst meer windenergie op zee wordt gebouwd, zullen de gecombineerde effecten van alle windparken bij elkaar worden opgeteld.

  – Het valt nog te bezien hoe groot het totale effect van een grootschalige uitbreiding van windenergie zal zijn, en of dit een significante impact kan hebben op bijvoorbeeld zuurstofgebrek, algenbloei en ecosystemen in de Oostzee. Voordat een dergelijke uitbreiding van windenergie in de Oostzee en de monding van de Oostzee plaatsvindt, moeten de effecten van geplande windenergie worden onderzocht, niet alleen voor de Zweedse wateren maar voor het hele gebied, zegt Lars Arneborg.

  De resultaten van dit eerste onderzoek zullen in het voorjaar van 2024 worden gepresenteerd en zullen de basis vormen voor de Zweedse mariene plannen, die worden gebruikt als leidraad voor autoriteiten, gemeenten en regio’s bij onderzoeken gerelateerd aan activiteiten op zee. Hoe planten en dieren in de zee worden beïnvloed door windenergie is in dit project niet onderzocht.


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen


  Dissident  0 reacties :

  Een reactie posten