Generatie dom

Datum:
 • vrijdag 29 december 2023
 • in
 • Categorie:
 •  Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan het kwade,’


  29-12-2023


  zei de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in april 1945 werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenbürg. Zijn woorden weerspiegelden de bloedige ervaring van een man die toegewijd was aan het verzet tegen de tirannie van de nazi’s.

  Wat me ertoe aanzette om over domheid te schrijven was mijn Covid-ervaring van de afgelopen drie jaar. Ik had nooit in mijn stoutste dromen kunnen dromen dat mensen zich zo konden gedragen dat ze me compleet verbijsterd achterlieten. Ik weet zeker dat jullie hetzelfde voelen en het is nog steeds niet voorbij. Terwijl Covid misschien op een laag pitje staat, worden we geconfronteerd met de poging tot een Great Reset. Ik wilde proberen te begrijpen wat mensen drijft om zich op zo’n onmenselijke manier te gedragen en hoe krijgen de machthebbers zovelen aan boord van hun duivelse plannen? schrijft Harry Hopkins.

  Domheid is een complex en fascinerend onderwerp. Een van de erkende experts is Carlo M Cipolla, een Italiaanse economisch historicus die in 2000 op 78-jarige leeftijd overleed. Hij was lid van zowel de American Academy of Arts and Sciences als de American Philosophical Society. Hij schreef een essay getiteld The Basic Laws of Human Stupidity, gepubliceerd in 1976 en nu erkend als een mijlpaal. Hij somt vijf basiswetten op:

  1. Iedereen onderschat altijd en onvermijdelijk het aantal domme individuen in omloop.

  Als je hieraan twijfelt, denk dan eens aan alle mensen die je als intelligent had beoordeeld voordat je je realiseerde dat ze zich dom, idioot en gevaarlijk gedroegen in het Covid-narratief. Het tot op de letter volgen van de richtlijnen, ook al leek het voor een flinke minderheid onbegrijpelijk, moet wel het grootste voorbeeld zijn van massale domheid in de recente geschiedenis. Het feit dat zovelen zich hierbij aansloten bewijst de eerste basiswet.

  2. De waarschijnlijkheid dat een bepaald persoon dom is, is onafhankelijk van elk ander kenmerk van die persoon.

  Dit is een fascinerende observatie die veel verklaart. Net als andere menselijke eigenschappen, is domheid ongeveer gelijk verdeeld over alle mensen, ongeacht hun opleidingsniveau. Dit verklaart voor een deel waarom, wanneer blootgesteld aan dezelfde niveaus van propaganda en nudge messaging, sommige individuen automatisch de onwaarheden herkenden die inherent zijn aan het gedrag van hun regering en anderen niet; waarom de hoogst opgeleiden erin konden trappen, terwijl de schijnbaar lager opgeleiden meteen doorhadden dat het onzin was.

  3. Een dom persoon is iemand die een ander persoon of een groep mensen schade berokkent, terwijl hij zelf niets wint of zelfs schade lijdt.

  Dit is de belangrijkste wet en zou gebrandmerkt moeten zijn op de ziel van degenen die domheid proberen te begrijpen. Het is geen kwestie van IQ, maar eerder een gebrek aan interpersoonlijke relatievaardigheden. Cipolla gelooft dat het mogelijk is om mensen in te delen op basis van hun gedrag. Het lijkt vanzelfsprekend dat domme mensen anderen en vaak zichzelf schade berokkenen, terwijl het gedrag van echt intelligente mensen er niet alleen op gericht is om zichzelf te helpen, maar ook om anderen te helpen. Covid heeft een schrijnend voorbeeld gezien van narratieve aanhangers die zich egocentrisch en uiteindelijk zelfdestructief gedroegen door volledig mee te gaan in wat hen verteld werd en daardoor hun bedrijven, hun banen, hun gezondheid, hun relaties en in sommige gevallen hun eigen leven verwoest zagen worden. Cipolla vatte dit netjes samen toen hij zei: “Er zijn mensen die door hun onlogische handelingen niet alleen andere mensen schade berokkenen, maar ook zichzelf.” Zulke mensen behoren tot het geslacht van de super dommeriken.

  4. Niet- domme mensen onderschatten altijd de schadelijke kracht van domme individuen. In het bijzonder vergeten niet-domme mensen voortdurend dat het altijd en overal een kostbare vergissing is om met domme mensen om te gaan.

  Toen in maart 2020 de “drie weken om de curve af te vlakken” werd ingevoerd, dachten de niet-domme mensen, hoewel ze niet vanaf het begin in de Covid-gekte trapten, waarschijnlijk naïef dat er zo een einde aan zou komen. Ze hadden geen rekening gehouden met de destructieve en dodelijk gevaarlijke aard die degenen bezaten die superdom waren. Ze hadden zich dit niet voorgesteld omdat domheid op dit niveau hun begrip en inzicht te boven ging en bovendien verrassen de aanvallen van domme mensen intelligente mensen altijd. Domheid is een eigenschap van een persoon net als haarkleur en is daarom niet vatbaar voor rationele argumenten en overreding. Om deze waarheid kracht bij te zetten, hoeveel van jullie hebben geprobeerd om de anti-Covid zaak te beargumenteren met logica, feiten en gezond verstand om vervolgens te worden beantwoord met spot en hoon? Onlogische acties kunnen niet worden begrepen met logica, wat natuurlijk een grote teleurstelling is als het wordt geprobeerd door verstandige, intelligente mensen.

  5. Domme mensen zijn het gevaarlijkste type.

  Intelligente mensen, hoezeer ze het ook met je oneens zijn en hoe vijandig ze ook zijn, zijn over het algemeen voorspelbaar. Domme mensen daarentegen zijn volledig onvoorspelbaar. Dat maakt domme mensen veel gevaarlijker dan intelligente mensen.

  Conclusie

  Cipolla’s theorie zegt veel over het gedrag van mensen, in alle lagen van de bevolking, die zich gevaarlijk, irrationeel, onverklaarbaar en uiteindelijk zelfbeschadigend gedragen en daarbij anderen enorme schade toebrengen. De geschiedenis is bezaaid met domme mensen die verantwoordelijk waren voor het lot van naties. Wanneer domheid gepaard gaat met psychopathie, is één ding zeker: we zullen er allemaal de dupe van worden. Een eerdere generatie moest vechten tegen een Duitse tiran die gek, slecht en nog dom was ook, en onze generatie moet het opnemen tegen een cabal die lijkt te denken dat het creëren van een ontvolkte wereld waarin zij alles bezitten en de rest van ons niets, een goede toekomstvisie is. Het feit dat ze een posse van wereldleiders achter zich lijken te hebben en massa’s die zich conformeren, versterkt alleen maar de pure prevalentie van domheid waar Cipolla het over heeft.

  Geeft een beter begrip van domheid ons een idee hoe we het kunnen bestrijden? Misschien ligt onze redding in het feit dat domheid een eigenschap is die op een spectrum ligt van mild tot supercharged. De eersten zijn in staat om zelfkennis te ontwikkelen waarmee ze van hun fouten kunnen leren. Aan jezelf toegeven dat je fout en dom was is een enorme opgave, maar ligt zeker binnen de grenzen van de meeste mensen. Laten we hopen dat dit het geval is, want onze toekomst als volledig functionerende mensen die niet gevangen zitten in een dystopische wereld kan ervan afhangen.


  Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het is jammer dat domheid geen pijn doet.

  Een reactie posten