De invloed van de media tijdens de nepcoronapandemie (deel 3)

Datum:
 • zondag 24 december 2023
 • in
 • Categorie:
 •  Lareb en CBS in de fout  De invloed van de media tijdens de nepcoronapandemie (deel 3)


  (Door: Catherine Boon-Langedijk)

  (Lees hier deel 1 en hier deel 2 van “De invloed van de media tijdens de nepcoronapandemie”)

  Rapportage over bijwerkingen van de “vaccins”; Lareb en CBS in de fout

  Tijdens het begin van de corona-periode, toen er nog niet gevaccineerd werd, was er sprake van overrapportage, omdat bij velen corona als doodsoorzaak werd opgegeven, terwijl zij in werkelijkheid aan onderliggende bestaande kwalen waren overleden. Autopsie was niet toegestaan. Sinds het begin van de vaccinaties was dat anders. Over de bijwerkingen ervan was weinig bekend, zeker niet over die op lange termijn. Velen ervan werden niet vermeld of niet in verband gebracht met de vaccinaties, met onderrapportage als gevolg. De regering steunde een beleid waarbij de klachten de eerste twee weken na vaccinatie niet werden gemeld.

  Het bijwerkingencentrum Lareb onder leiding van Agnes Kant (SP) was de registrerende instantie. Het regende meldingen door artsen en familieleden. In 67% van de overlijdens betrof het overlijden binnen twee weken na vaccinatie, maar velen ervan belandden in de doofpot. Ook Agnes Kant behoorde tot de gedaagden in Leeuwarden op 22 november 2023.

  Meermaals werd in de Tweede Kamer tevergeefs gevraagd om een onderzoek naar de oversterfte van de laatste paar jaar. Inmiddels had een nieuw rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gerapporteerd dat de oversterfte niets met de vaccins te maken had. Dat riep vragen op over de werkwijze van het CBS. De cijfers bleken gemanipuleerd: zowel iemand die overleed na de eerste prik als iemand die binnen twee weken na de tweede prik stierf, telde als ongevaccineerd. Bovendien gaf het CBS de status “ongevaccineerd” als er geen of slechts één vaccinatie bekend was. Een belangrijke rol was weggelegd voor Angelique Berg. Zij was sinds 2015 directeur-generaal gezondheid bij het ministerie van VWS en bekleedde eenzelfde functie sinds september 2020 bij het CBS. Zij werd daar aangesteld om zich bezig te houden met de corona-crisis. Zij was nauw betrokken bij het OMT, de inkoop van vaccins en het corona-beleid. Berg moest toegeven dat het CBS “in een spagaat” zat, omdat de rekenmeesters “hebben geknoeid met de corona-cijfers”, zodat gestopt moest worden met het berekenen van de oversterfte. Zowel Lareb als het CBS verkochten de bevolking knollen voor citroenen.

  Journalist Maarten Keulemans schreef in de Volkskrant dat de “geheimzinnige” oversterfte steeds minder mysterieus werd en dat die “zeker niet” aan de vaccins te wijten was. Hij baseerde zich daarbij op data van het CBS. Verschoven ziektepatronen, vallende ouderen en, jawel, corona zelf leken enkele redenen dat jaarlijks duizenden mensen meer overleden dan gebruikelijk. “Je ziet hier de gevolgen van een constant zorginfarct”. Ontslagen neuroloog Jan Bonte maakte op X gehakt van de uitspraken van Keulemans.

  De Belgische huisarts Frank Peeters reageerde met: “Wetenschapsjournalisten en fact-checkers met een beperkte medische kennis, die bovendien betaald worden om een narratief staande te houden, zijn een gevaar voor de volksgezondheid”. Keulemans gaf de Belg vervolgens aan bij de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die een meldpunt had opgericht waar mensen meldingen konden doen over huisartsen die “desinformatie” verspreidden. Moedige huisarts Els van Veen noemde het NSB-tactieken waar Keulemans zich van bediende. “Dus we hadden een pandemie met een killervirus. En alleen de prikken konden ons redden. En nu ligt de oversterfte niet aan de prikken. Maar hoe kan het dan dat ik als ongeprikte huisarts nog steeds gezond ben?”, vroeg Els van Veen.

  Overheid legde informatie van de EMA naast zich neer

  In een persconferentie op 21 november 2023 openbaarden Marcel de Graaff (FVD) en andere EU-parlementariërs in Straatsburg een brief van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Daaruit bleek dat de regering wist dat de vaccins niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus en actief heeft meegewerkt aan het grootste medische schandaal in de geschiedenis. Het EMA verklaarde dat de vaccinaties uitsluitend dienden ter bescherming van het gevaccineerde individu en niet ter beheersing van besmetting. Ook in werkelijkheid verhinderde de corona-vaccinatie de overdracht niet. Iemand mocht alleen een prik krijgen als een arts had vastgesteld dat dit verstandig zou kunnen zijn. Ook achtte het EMA het essentieel dat bijwerkingen werden geregistreerd. Dit alles is vernietigend voor het door Rutte en De Jonge gevoerde beleid. Het vaccinatiebeleid uitte zich in liegen, bedriegen en het uitslaan van dreigende taal. Niet voor niets mocht de oversterfte niet worden onderzocht, net zo min als de ondergeboorte. De mainstream media hebben aan de brief van de EMA nauwelijks of geen aandacht besteed. De EU-parlementariërs stuurden een vervolgbrief aan het EMA, omdat niet was ingegaan op de vraag over de veiligheid van de verschillende batches van Pfizer: een Deense studie toonde dat sommige zeer veel bijwerkingen en andere geen bijwerkingen lieten zien. Ook wezen ze erop dat de regeringen toelieten dat de klachten tijdens de eerste twee weken na de vaccinatie niet werden gemeld, omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te kunnen zijn. Ze wilden ook weten hoe groot het risico is dat menselijk DNA verandert door toedoen van de vaccins.

  Het RIVM droeg uit dat de corona-prik veilig was voor zwangeren en geen invloed had op de vruchtbaarheid. In verband met ondergeboorte vroeg de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de beroepsvereniging met meer dan 4000 leden, aan de Gezondheidsraad, het ministerie van VWS en het RIVM om de corona-prik voor zwangere vrouwen te heroverwegen. Dit gebeurde met instemming van immunoloog prof. Theo Schetters, die tevens aanraadde het prikken te stoppen bij mensen beneden 60 jaar.

  Censuur in corona-tijd

  Er bestond censuur op informatie over de frauduleuze vaccins. Berichten over een succesvolle medicatie tegen corona kwamen niet in de gevestigde media terecht, of, als dat wel gebeurde, werden ze belachelijk gemaakt. Artsen en farmaceutische onderzoekers die er in het verleden voor konden zorgen dat de samenleving werd gewaarschuwd tegen levensgevaarlijke praktijken, kregen vanwege de Belgische mediabaronnen niet de kans om de bevolking via de media te bereiken met wat zij wisten over de corona-pandemie. De voorzitter en voormalige CEO van het persagentschap Reuters, James C. Smith, was niet alleen top-investeerder, maar ook bestuurslid van Pfizer. Reuters zette dan ook vanaf het begin van de “pandemie” berichten afkomstig van de alternatieve media over Big Pharma en de gevaren van de Covid-19-spuitjes weg als “nepnieuws”. Corona-kritische wetenschappers kregen geen aandacht in de mainstream media.

  Opstelling van medici in corona-tijd

  Het merendeel van de medici ging zwijgend akkoord met de genomen maatregelen en toonde zich volgzaam. Dat was ook het beleid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de IGJ. Die stelden zich agressief op jegens artsen die niet meegingen in het narratief. Ze werden geïntimideerd – soms werd de politie op hen afgestuurd -, beboet en van sociale media verwijderd. Artsen schreven soms aan patiënten “offlabel” medicatie voor. Dit gebeurde met instemming van de patiënt. Zo gebruikten sommige artsen tijdens de corona-crisis met succes ivermectine en hydroxychloroquine. De Jonge liet de IGJ die artsen straffen. Ze kregen hoge boetes, zelfs tot € 150.000,-, en sommigen stapten daarom naar de rechter. Artsen werden zo gedwongen om de door hen afgelegde eed op Hippocrates te schenden. In het herstel van de patiënten was de overheid niet geïnteresseerd. Adviezen van het RIVM moesten worden opgevolgd.

  Ook artsen die publiekelijk lieten weten het oneens te zijn met het corona-beleid van de overheid ondervonden in hun praktijk en privé de negatieve gevolgen daarvan. Ze werden bedreigd, door politici veroordeeld en kregen boetes van de Inspectie; collegiale verhoudingen werden verstoord. Ze kregen geen enkele steun van de LHV, wat ze stress en een onveilig gevoel gaf. Desondanks keerden steeds meer artsen zich tegen het officiële verhaal van de overheid en de collaborerende beroepsorganisaties en richtten nieuwe organisaties op zoals het Artsen Covid Collectief (werd van LinkedIn verwijderd), Artsen voor Waarheid, Nederlands Teleartsen Genootschap en Alliantie voor Vrijheid. Slechts een relatief klein aantal artsen sloot zich daar bij aan. De Inspectie deed geen poging om te spreken met een van de kritische artsen. De overheid en de mainstream media bepaalden wat er gecommuniceerd mocht worden en als waarheid gold.

  Uit een vrijgegeven Wob-document bleek ook dat Hugo de Jonge de IGJ vroeg of een huisarts aangesproken kon worden, omdat hij patiënten een ‘informed consent’ formulier liet tekenen voordat hij ze het corona-vaccin gaf. De minister vroeg zelfs of dit basis kon zijn om een tuchtzaak tegen de arts te beginnen. De IGJ liet de minister echter weten dat er geen duidelijke basis was voor een rechtszaak.

  Het Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) pleitte ervoor om artsen die kritisch waren op het corona-beleid uit het Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)register te verwijderen. Ze mochten dan niet langer hun beroep uitoefenen.

  Pharma en media

  BlackRock en Vanguard zijn samen de grootste belegger in Big Pharma. Bovendien hebben ze een deel van de New York Times in handen en invloed in andere Amerikaanse media. Daarmee konden ze via propaganda het Covid-19-crisisbeleid sturen en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen.

  Tot slot

  De programmering in medialand is de afgelopen jaren geleidelijk gewijzigd; kritische actualiteitenprogramma´s werden geschrapt, kritische medewerkers vervangen en kritische gasten niet aan tafel uitgenodigd. Oppositiepartij FvD kreeg geen kans haar zegje te doen. De media hebben zich tijdens twaalf jaren Rutte-bewind ontwikkeld tot een vijand van veel burgers. De overheid profiteerde daarvan. Via de mainstream media strooide de regering haar halve waarheden en hele leugens rond. Die wist heel goed dat als je leugens maar vaak genoeg herhaalt ze door de meeste

  mensen voor waar worden aangenomen. Helaas baseren mensen hun perceptie van de werkelijkheid hoofdzakelijk op wat de mainstream media daarover zeggen. De wereld van vrije onafhankelijke media bestaat in Nederland niet meer.

  Door:
  Catherine Boon-Langedijk
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Steeds meer bewijzen tonen aan dat de verantwoordelijke ministers met in hun kielzog verantwoordelijke ambtenaren van CBS, RIVM, enz. en diverse ARTSEN, Hoogleraren, Professoren strafbaar bezig zijn(geweest). Is het zo langzamerhand geen tijd dat de verantwoordelijken voor de ernstige medische gevolgen tot de dood aan toe, opgepakt, veroordeeld en nooit meer vrij gelaten worden?
  We zullen de komende tijd gaan zien of en hoe Wilders, Omtzigt, V.d.Plas en Yesilgoz de Nederlandse burgers serieus nemen. Yesilgoz met haar VVD hebben er alles aan gedaan om het Nederlandse Volk te misleiden, dus die Turkse mevrouw zal haar hakken wel in het zand zetten.

  Verontruste zei

  Meer bewijzen, resultaat meer ontkenning. De leugen is te groot.
  Overigens hebben ze ook zowat de hele "rechtspraak", of wat er nog van over is, onder controle.

  Een reactie posten