De invloed van de media tijdens de nepcoronapandemie (deel 2)

Datum:
  • zondag 24 december 2023
  • in
  • Categorie: ,
  •  Buitensluiting en bejegening van de niet-geprikten in corona-tijd    De invloed van de media tijdens de nepcoronapandemie (deel 2)


    (Door: Catherine Boon-Langedijk)

    (Lees hier deel 1 van “De invloed van de media tijdens de nepcoronapandemie)

    Buitensluiting en bejegening van de niet-geprikten in corona-tijd

    Begin 2021 werd begonnen met de vaccinaties. In de uitnodiging van het RIVM stonden maar liefst drie leugens: anders dan werd gezegd, beschermde de vaccinatie niet tegen het corona-virus, was ze niet uitgebreid getest en ook niet veilig. Het waren geen vaccins; het betrof een Tijdelijke vergunningsaanvraag gentherapie volgens de Staatscourant d.d. 30 maart 2020. Bovendien waren de “vaccins” nog twee jaar experimenteel. Dat zou erop wijzen dat er geen andere medicijnen beschikbaar waren. Die waren er echter wel, maar mochten niet “off label” (voorschrijven van medicijnen die niet bedoeld waren tegen corona, maar daartegen misschien wel konden helpen) worden gebruikt. De burgers werden blootgesteld aan een “vaccin” waarvan al jaren bekend was dat het een biologisch wapen was… De media kozen de kant van de overheid, die “verdeel-en-heerstactiek” toepaste.

    In de oproep voor de vaccinatie bij de GGD stond : “De GGD vraagt aan u of de vaccinatiegegevens doorgegeven mogen worden aan het RIVM en aan de huisarts. Dat is vrijwillig.” Een positieve reactie op deze vraag werd kennelijk beschouwd als “informed consent”. De GGD trok veel studenten aan om te prikken. De term “informed consent” voor zo’n vaccinatie wordt normaal pas gebruikt nadat een goede uitleg van de werking is gegeven……

    “Onze” overheid speelde een permanent spel van hersenspoelen, indoctrineren van mensen en laten weten dat ze nergens veilig waren, behalve als ze zouden doen wat de autoriteiten en de media hun vertelden wat ze moesten doen. De lijsttrekker van D66, vicepremier Sigrid Kaag, was lid van het bestuur van het Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), de afdeling van de WHO die de pandemie had ontworpen, en lid van het World Economic Forum (WEF), dat een coördinerende functie heeft bij de zogenaamde Great Reset: “U zult niets bezitten en gelukkig zijn”. Beide organisaties waren schadelijk voor de belangen van de Nederlandse burgers in corona-tijd. Het WEF, een private organisatie, oefende grote invloed uit op regeringen en riep ze wereldwijd op tot de bouw van Covid-concentratiekampen voor burgers die weigerden mee te gaan in het officiële corona-verhaal.

    Uitgezochte hooggeplaatsten waren overigens vrijgesteld van de vaccinatieplicht. De regeringen wereldwijd werden er door het WEF, onder leiding van Klaus Schwab, toe aangezet om de acceptatie van de vaccins tot een succes te maken. Klokkenluiders probeerden daar tegen in te gaan en mensen wakker te schudden. Ze wilden hun regeringen ter verantwoording roepen wegens medewerking aan de ontvolkingsagenda. De regeringen probeerden de toegang te blokkeren tot informatie waaruit zou blijken dat ze betrokken waren bij het plannen en uitvoeren van de pandemie en de vaccinaties. Het WEF riep die regeringen vervolgens op om al die opstandigen te arresteren, zodat ze niet de kans zouden krijgen om belastende informatie te verzamelen. DirkJan Omtzigt, werkzaam bij de VN, sprak bij het WEF: “Iedereen vaccineren is een morele verplichting en economische noodzaak”. Hij laakte de niet geprikten.

    “Onze” overheid loog en bedroog: we hoorden “je doet het voor een ander” en “het vaccin is veilig, het is uit en te na getest”. Het was desinformatie van regeringswege. Hoewel de bijwerkingen op termijn onbekend waren, werd het vaccin agressief opgedrongen. Velen geloofden de leugens niet, maar dat werd hen niet in dank afgenomen. Minister De Jonge zei tot mensen die zich niet wilden laten prikken: “Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, en tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.” Daar bleef het niet bij, hij ging door met dreigende taal als “Ik weet u te vinden, ik weet waar u woont”, “we gaan wijk voor wijk, straat voor straat”. Ook sprak hij denigrerend over “wappies”.

    Later deed hij er nog een schepje bovenop. “Alle postcodes zijn in kaart gebracht, ik weet wie u bent en waar u woont. Dus u bent gewaarschuwd.” Hugo de Jonge zou later zijn uitspraken over de uitsluiting en ontmenselijking van ongevaccineerden ontkennen. Wel noemde hij mensen die zich uitspraken tegen zijn beleid “onkruid”. In juli 2021 stemde een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer tégen een motie die wilde voorkomen dat mensen gediscrimineerd konden worden op basis van hun medische gegevens. Slechts de SP, FVD, JA21, Groep Van Haga, Partij voor de Dieren, BBB en de SGP stemden voor. Alleen zij wilden dus die discriminatie niet.

    Op 25 september 2021 kwam er eind aan de vrijheid van de niet geprikten toen de digitale toegangspas landelijk verplicht werd. Iedereen moest met een QR-code kunnen bewijzen dat hij zich conformeerde aan de wil van het regime, voordat hij werd toegelaten tot horeca, sportwedstrijden, festivals, evenementen, clubs, bioscopen en theaters. Later gold dat ook voor het openbaar vervoer, de zorg en het onderwijs. Hij moest kunnen laten zien dat hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest was. Voor die test werd de PCR-test gebruikt, die volgens de uitvinder Kary Mullis ongeschikt was voor diagnostisch onderzoek. Positieve uitslagen waren bijna allemaal vals. Marion Koopmans moest al veel eerder toegeven dat de test geen besmetting kon vaststellen.

    Wie geen QR-code, een corona toegangsbewijs, kon laten zien, werd gestraft met uitsluiting van deelneming aan de samenleving. Sommigen verloren hun baan en inkomen. Het apartheidscoronabewijs was met minachting voor de democratie en rechtsstaat ingevoerd, zette miljoenen burgers “apart” en ontnam ze hun vrijheid en democratische grondrechten als het zelfbeschikkingsrecht. Het was grensoverschrijdend gedrag van de overheid. Terwijl een groot deel van de bevolking zich kritiekloos overleverde aan de Covid-politiek, werden de kritische geesten de nieuwe paria´s van de maatschappij en riskeerden ze vervolging. Zelfs waren er verklikkers onder de deugers. De reguliere media stonden aan de kant van de overheid en verspreidden gewillig de bijbehorende propaganda.

    Advocaat Bart Maes uit Breda begon in september 2021 een rechtszaak over de QR-code. “Deze maatregel is onwettig, strafbaar, woordelijk in strijd met de Grondwet, tal van internationale verdragen én resolutie 2361 van 27 januari 2021 van de Raad van Europa, en mist bovendien elk nuttig effect.” “Men heeft werkelijk geen idee wat voor hellend vlak men hiermee op gaat, en dan laat ik de historische vergelijkingen nog even voor wat ze zijn”, voegde de advocaat er aan toe. “Wij zullen ons hier met hand en tand tegen verzetten, omdat wij wars zijn van ELKE vorm van discriminatie”, zei Maes. “Dit heeft al lang niets meer te maken met pro/contra corona-maatregelen, pro/anti vax of überhaupt volksgezondheid, maar met keiharde discriminatie en machiavellistische machtspolitiek waar ieder beschaafd mens tegen zou moeten zijn, gevaccineerd/hersteld of niet.” Na herhaalde pogingen de rechter aan zijn kant te krijgen, concludeerde Maes een klein jaar later dat “je van de overheid niet gaat winnen” en staakte hij zijn verzet.

    De op 10 januari 2022 aangetreden minister van VWS Ernst Kuipers (D66) noemde tegenstanders van de corona-maatregelen op spottende en kleinerende wijze “wappies”. Twee maanden later konden alle gezonde kinderen tussen de 12 en 17 jaar een eerste, tweede of boosterprik halen, maar aanvankelijk was de opkomst lager dan de GGD vooraf voorspelde Om de opkomst op te krikken, mochten kinderen van 12 tot en met 17 zelfstandig de prikken halen en hoefde een ouder geen toestemming meer te geven.

    Burgemeesters juichten het toe dat niet geprikten werden buitengesloten. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam stuurde camera-auto´s op straat om corona-overtreders te scannen, wat illegaal was. Halsema (GroenLinks) van Amsterdam maakte filmpjes om duidelijk te maken dat je je moest laten vaccineren. In werkelijkheid was iemand die de prikken niet wilde een persoon die zijn eigen immuunsysteem meer vertrouwde dan de farmaceutische bedrijven, carrière politici en de gezamenlijke media.

    De nummer 2 op de lijst van Pieter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract (NSC), Nicolien van Vroonhoven, schreef op X: “No jab, no job”. “Bij NSC zijn onze grondrechten dus in ieder geval niet veilig!”, sprak toen Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD). Dat Omtzigt zelf stemde voor de corona-pas in de buitenlucht en voor prikplicht op het werk, zegt al genoeg. Raisa Blommestijn zei tijdens de verkenningsfase voor een nieuw kabinet: “Nu is ´rechtsstatelijkheid´ een probleem, maar toen miljoenen ongevaccineerden werden uitgesloten, gediscrimineerd en opgejaagd, was er helemaal niets aan de hand, ook niet voor Omtzigt”.

    Een superioriteitshouding kenmerkte de bestuurscultuur waarmee andersdenkenden tot minderwaardig werden bestempeld, zoals Jesse Klaver (Groen Links) deed door ze als “gif” te benoemen. Het waren niet alleen de uitvoerders van de wensen van Gates en consorten, het waren ook de gewillige handlangers bij de mainstream media die voor een humanitaire ramp zorgden. Zo zette Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, Nederlanders, die anders dachten dan hij, weg als een groep “stronteigenwijze” wappies die moesten worden aangepakt.

    Het AD kwam met de kop: “Mensen krijgen de schurft aan ongevaccineerden”, een boodschap dat het voor “mensen” in orde was om “de schurft te hebben” aan de onmensen die niet gevaccineerd waren. Apartheidslogica is de voorbode van genocide als er geen halt aan wordt toegeroepen. Het ongenoegen over de negatieve bejegening uitte zich in vreedzame demonstraties en soms in het uitjouwen van verslaggevers die ter plekke verslag uitbrachten. Er waren op straat opgenomen filmpjes waarin ongevaccineerden massaal werden aangevallen en verketterd en als melaatsen werden behandeld. Zij waren de paria´s en zouden niet langer in ziekenhuizen mogen worden geholpen. Een van de leugens was dat de meeste ziekenhuisopnames te wijten waren aan hen die het spuitje geweigerd hadden. In werkelijkheid was het net andersom.

    (Wordt vervolgd!)

    Door:
    Catherine Boon-Langedijk
    (voor www.ejbron.wordpress.com)

    1 reacties :

    van Alphen zei

    Het moet gezegd dat 2 partijen voortdurend in de bres sprongen voor de ongevaccineerden en dat waren FvD en BVNL, de rest holde achter de prik dictatortjes aan en zette daarmee ook de grondwet bij het oud vuil, ook de PVV en Omtzigt met zijn partij, om over de rest van het vuilnis maar niet te spreken, ook de zogenaamd "Christelijke" partijen niet.
    Als dank voor de inspanningen van beide partijen heeft FvD nog 3 zetels en BVNL helemaal geen zetel meer. Mensen zijn heel kort van memorie en dat is heel erg triest.

    Een reactie posten