Van een onzer correspondenten.

Een meerderheid van zowel rechtse als linkse kiezers is voor kernenergie. 55 procent van de Nederlanders die tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen op een linkse partij hebben gestemd, noemt deze vorm van energie opwekken nu ook geschikt. Onder rechtse kiezers is dit zelfs 88 procent. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP. Dit zijn opmerkelijke verschuivingen.

In totaal vindt driekwart van de Nederlanders kernenergie een geschikte vorm van energieopwekking. Van de voorstanders zou de helft er geen problemen mee hebben als er een kerncentrale bij hen in de buurt wordt gebouwd. Zo’n 8 procent van de mensen die voor kernenergie zijn, ziet een reactor in de buurt juist absoluut niet zitten. Stedelingen zijn iets vaker tegen kernenergie dan Nederlanders die in een dorp of in de buitengebieden wonen.

Zelfs Drenthe wil nu onderzoek naar kernenergie.


Kernenergie is een belangrijk thema deze campagne. Van de drie grootste partijen in de peilingen is de VVD de warmste pleitbezorger van deze ‘onmisbare’ techniek’. De partij wil ‘zo snel mogelijk’ richting vier grote centrales en wil ook kleine kerncentrales bouwen. Ook NSC wil de mogelijkheden voor deze kleine reactoren ‘actief (…) verkennen’, en wil minstens twee nieuwe (grote) centrales.

Deze partijen vinden GroenLinks-PvdA tegenover zich. Tegen de tijd dat die centrales er staan, spelen ze volgens de linkse politieke tandem ‘nauwelijks nog een rol van betekenis’ omdat er al zoveel zonne- en windenergie wordt opgewekt. De PVV wil wel nieuwe centrales, maar zegt niet hoeveel of in welke vorm. De BBB stelt voor ‘de huidige nieuwbouw van geplande kerncentrales te versnellen en aan te vullen’ met kleine reactoren.

Daar waar in het verleden Gedeputeerde Staten (GS) en PS in Drenthe het woord kernenergie niet of nauwelijks in de mond namen, aldus RTV Drenthe, gaat deze provincie nu ook meeliften op een onderzoek van het Rijk naar een nieuw type kerncentrale: een small modular reactor (SMR). Daar is tien miljoen euro voor beschikbaar en Drenthe wil daar een deel van. De visie van energiegedeputeerde Henk Jumelet (CDA) en het college van GS is: als Drenthe af wil van fossiele brandstoffen, klimaatdoelen zoals veel minder CO2-uitstoot wil halen, dan zijn ‘misschien alle andere vormen van schone energie wel nodig’. Dus komt er een onderzoek of een kleine kerncentrale mogelijk is.

Ook in hekkensluiter Drenthe.

***

Bronnen: hier en hier.

***