Tijd voor referendum over Nexit? BVNL wil zo snel mogelijk volksraadpleging

Datum:
  • maandag 20 november 2023
  • in
  • Categorie: , ,
  •  Is de Europese Unie een zegen of een ramp voor Nederland?


    Redactie 20-11-2023


    De meningen zijn daarover flink verdeeld, maar omdat het een kwestie is die het hele volk aangaat wil BVNL-voorman Wybren van Haga zo snel mogelijk een volksraadpleging over het Nederlandse lidmaatschap van de EU.

    Als het aan BVNL ligt komt er zo snel mogelijk een bindend referendum over de vraag of Nederland uit de Europese Unie. Een bindend referendum is wezenlijk verschillend dan de referenda die Nederland eerder heeft gehad, zoals de naam het al stelt is de uitslag bindend.

    Waarom wil BVNL een Nexit-referendum? Daar is Van Haga helder over: "Als het aan BVNL ligt beperkt de Europese Unie zich tot economische samenwerking. We willen dat alle Nederlanders zich over een 'Nexit' kunnen uitspreken. We moeten daarom zo snel als het maar kan het bindend referendum weer invoeren."

    Daarnaast stelt de BVNL-leider dat een referendum een mooi middel is om burgers bij de democratie te betrekken. "Het referendum is in ons democratisch bestel een prachtige manier om mensen te betrekken bij de inhoud. Wij vertrouwen meer op het oordeel van mensen dan op het oordeel van de politieke elite."

    NieuwRechts

    0 reacties :

    Een reactie posten