Ongehoord Nederland mag blijven uitzenden, Uslu trekt vergunning niet in

Datum:
 • maandag 27 november 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Ongehoord Nederland mag blijven uitzenden, Uslu trekt vergunning niet in

  ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE 27-11-2023

  DEN HAAG - Omroep Ongehoord Nederland (ON!) mag blijven uitzenden en blijft onderdeel van het publieke bestel. De NPO verzocht staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) in april om intrekking van de vergunning, omdat er met ON! niet zou zijn samen te werken. Uslu ’ziet’ dat samenwerking inderdaad lastig is door ’de opstelling van ON!’, meldt het ministerie. Maar: „Dat biedt op dit moment echter te weinig juridische basis om zo’n verstrekkend besluit te nemen.”

  Het is nog nooit voorgekomen dat een bewindspersoon zich moest buigen over een verzoek tot intrekking van de vergunning. Uslu noemt dat een ’zeer zwaar middel’, waarbij de overheid volgens staatssecretaris Uslu ’bijzonder terughoudend’ moet zijn.

  „Er is niet genoeg juridische grond om de voorlopige erkenning van ON in te trekken”, zegt Uslu (D66). „Ik zie dat er problemen zijn. Maar vooralsnog constateer ik niet zo’n manifest en structureel gebrek aan samenwerkingsbereidheid dat dit het zware middel van intrekking rechtvaardigt. Uslu benadrukt dat ze ’geen oordeel’ kan en wíl geven over de inhoud van de programmering van ON. „Het is essentieel dat we de journalistieke vrijheid beschermen, in al haar verschijningsvormen en uitersten. De afstand tussen Den Haag en Hilversum moet onverminderd groot zijn.”

  Bereidheid om te verbeteren

  Volgens Uslu betekent het niet intrekken niet dat er niets aan de hand is. „De NPO heeft meerdere malen een sanctie opgelegd aan omroep ON! en de Ombudsman heeft herhaaldelijk geconstateerd dat de omroep de journalistieke code heeft overtreden”, staat in een persbericht van het ministerie. „ON! heeft in het afgelopen jaar evenwel laten zien dat het bereid is om zaken te verbeteren.” Uslu stelt van ON! te verwachten dat zij ’deze lijn van verbetering’ blijft doorzetten. Ook wil de D66-staatssecretaris dat de NPO en ON! weer ’constructief met elkaar in gesprek gaan’.

  Volgens de NPO zegt het overtreden van de journalistieke code door ON! iets over de manier waarop kan worden samengewerkt binnen de publieke omroep. „In die redenering gaat de staatssecretaris niet mee”, schrijft het ministerie. „De journalistieke code gaat niet over samenwerking, maar over kwaliteitseisen waar een omroep aan moet voldoen. Het Commissariaat voor de Media houdt daar toezicht op.” De staatssecretaris heeft dit dan ook niet als grond laten meewegen bij het nemen van het besluit.

  Het gaat vooralsnog om een voorlopig besluit. De betrokken partijen hebben twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Daarna volgt het definitieve besluit.

  De Telegraaf

  0 reacties :

  Een reactie posten