Deskundigen zeer kritisch over onkruidverdelger

Datum:
 • donderdag 5 oktober 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • Europa wil gebruik van glyfosaat nog tien jaar toestaan


  Van onze verslaggever Den Haag 


  5-10-2023


  De manier waarop pesticiden zoals glyfosaat beoordeeld worden, moet volgens diverse deskundigen beter. Ze vinden dat het huidige toetsingskader niet voldoende ruimte biedt om de stoffen echt goed te beoordelen, zo werd duidelijk tijdens een gesprek in de Tweede Kamer.    De Europese Commissie wil glyfosaat nogmaals tien jaar lang toestaan. Tenzij een ruime meerderheid van de EU-landen zich hiertegen verzet, mag de omstreden onkruidverdelger dan nog tot minstens 2033 worden gebruikt. 

  Of demissionair landbouwminister Piet Adema daarmee moet instemmen, daarover raken de deskundigen het woensdag niet eens. Als het aan hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc ligt, moeten glyfosaat en andere pesticiden verboden worden, tenzij met een beter toetsingskader wordt aangetoond dat de middelen veilig zijn. 

  Directeur Ingrid Becks-Vermeer van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) erkent dat het Europese toetsingskader beter kan. Toch vindt zij dat de minister positief kan oordelen over het voorstel van de Europese Commissie. 

  Hoogleraar Violette Geissen van Wageningen University & Research (WUR) waarschuwt dat mensen via de omgeving volop in aanraking komen met glyfosaat. Het zit onder meer in huisstof. De stof leidt tot veranderingen in de darmflora en ook in de bodem tast het microben aan die hard nodig zijn, vertelt Geissen.

  „Er is wel degelijk bewijs dat glyfosaat toxisch is”, zegt ook hoogleraar Bloem. Hij wijst op onderzoeken die duiden op een mogelijk verband tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson, al staat dat nog niet geheel vast. „Alleen al vanwege die onzekerheid kun je niet stemmen voor nog eens tien jaar glyfosaat.” 

  WUR-onderzoeker Pieter de Wolf vindt dat het gebruik van glyfosaat vooral minder moet. Hij betwijfelt of er nu al genoeg alternatieven zijn om de stof helemaal uit te bannen. 

  Ook veel milieuorganisaties zijn tegen het gebruik van glyfosaat. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat het middel schadelijk is voor de waterkwaliteit en het waterleven.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten