Wetten ongrondwettig: Slovenië rehabiliteert het corona-verzet

Datum:
 • zondag 24 september 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • En wat in Slovenië fout was, kan in andere landen niet goed geweest zijn.  Wetten ongrondwettig: Slovenië rehabiliteert het corona-verzet


  (Door: Daniel Matissek – Vertaling: E.J. Bron)

  Terwijl de corona-waanzin in Duitsland alweer zo goed mogelijk wordt aangewakkerd, zijn er toch ook eerste EU-landen waarin het gezond verstand weer is teruggekeerd – en zelfs politieke spijt over het vals alarm van de eeuw, corona, wordt getoond. Slovenië stelde deze week een amnestie voor overtredingen van corona-maatregelen in.

  Het parlement van Slovenië nam woensdag een wet aan die niet alleen de straffen opheft die tijdens de pandemie wegens overtredingen tegen de restricties werden opgelegd, maar ook al betaalde boetes inclusief proceskosten terugbetaalt.

  Vertrouwen in de rechtsstaat herstellen”

  Meer nog: alle lopende procedures werden stopgezet, de desbetreffende registraties in de strafregisters automatisch verwijderd. Daarmee wil de links-liberale regering van minister-president Robert Globb het “vertrouwen in de rechtsstaat herstellen”.

  In totaal waren in het land tussen maart 2020 en mei 2022 ongeveer 62.000 procedures wegens overtredingen van de corona-voorschriften gestart. De daardoor geïnde geldboetes bedroegen meer dan € 5,7 miljoen. Voor de teruggave van het geld stelt de staat financiële middelen beschikbaar.

  Staatsgetrouwe justitie in andere landen zonder moed

  De corona-verordeningen waren door de vorige rechts-conservatieve regering onder Janez Janša opgelegd en door het constitutioneel gerechtshof achteraf onwettig verklaard. Bepalingen uit de wet op de infectiebescherming, zoals het verbod op vergadering, bewegingsbeperkingen en uitgaansverboden werden opgeheven. Ook deze moed was bij de staatsgetrouwe justitie van andere landen nauwelijks te vinden.

  De wet werd met 49 tegen 20 stemmen aangenomen. De voormalige regeringspartijen stemden natuurlijk tegen – en brachten het ondertussen oude bekende voorwendsel naar voren dat de toenmalige voorschriften zouden zijn ingevoerd met het legitieme doel de openbare gezondheid en het leven van de mensen te beschermen.

  Morele verantwoordelijkheid van de staat

  Minister van Justitie, Dominika Švarc Pipan, sprak daar woorden over, waarvan men in Duitsland of Oostenrijk (Nederland!) alleen maar kan dromen: met de wet zou de staat een morele verantwoordelijkheid overnemen.

  Het onrecht, dat de burgers “door het misbruik van het strafrecht evenals door ongrondwettige en bovenmatige ingrepen in de mensenrechten” zou zijn aangedaan, zou daarmee goedgemaakt worden.

  Moge dit een les zijn”

  Moge dit een les voor ons allen zijn, opdat zoiets nooit weer gebeurd”, verklaarde ze tijdens het parlementsdebat. Een sociaaldemocrate die zich verplicht voelt tot de burgerrechten en ingrepen door de staat als overdreven en onwettig beschouwt, is al lang een zeldzaamheid geworden.

  In Slovenië is het benijdenswaardige voorbeeld van een land te zien, waarin nog een functionerende rechtsstaat en een echte oppositie bestaan. Vooral echter betekent deze geleefde politieke zelfkritiek ook dat het corona-verzet met zijn aan de kaak stellen van de maatregelen als misdaden gelijk had. En wat in Slovenië fout was, kan in andere landen niet goed geweest zijn.

  Bron:
  auf1.info
  Door: Daniel Matissek

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron

  (www.ejbron.wordpress.com) 

  0 reacties :

  Een reactie posten