Urgentieprogramma van een door de AfD aangevoerde Duitse regering

Datum:
 • zaterdag 2 september 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Om Duitsland uit de crisis te leiden, zullen wij ......  Urgentieprogramma van een door de AfD aangevoerde Duitse regering

  (Vertaling: E.J. Bron)

  We hebben nieuwe verkiezingen nodig. Steeds meer burgers zien in dat de “stoplicht”-coalitie ons land in de ruïne voert. Om Duitsland uit de crisis te leiden, zullen wij in regeringsverantwoordelijkheid snel de volgende maatregelen omzetten:

  1. De-industrialisering van Duitsland stoppen

  We zullen ons land uit de recessie halen en de de-industrialisering stoppen. Daartoe zullen we vooral voor lagere energieprijzen zorgen door het aanbod uit te breiden, de CO2-heffing volledig te schrappen en de energiebelastingen te verlagen. We zullen de bureaucratie drastisch afbouwen, bijvoorbeeld de wet op de distributieketens afschaffen.

  We zullen de staatsuitgaven op de gebieden migratie, klimaat- en ontwikkelingspolitiek drastisch verminderen en in plaats daarvan in de infrastructuur investeren. We moeten ons houden aan de schuldenrem.

  We zullen de Nord Stream pijpleidingen repareren en weer in bedrijf nemen evenals alle werkende kerncentrale reactiveren en op de lange termijn nieuwe bouwen.

  We zullen een compleet einde maken aan de zogenaamde energietransitie. We zullen voor technologie openheid zorgen en subsidies op niet fossiele technologieën evenals verboden op fossiele energieën afschaffen.

  We zullen een einde maken aan de verkeerstransitie. We streven niet naar een heropvoeding van de bevolking en willen de vrijheid van keuze van het transportmiddel niet beperken. We zullen een verbod op verbrandingsmotoren op EU-niveau ongedaan maken.

  2. Meer vrijheid, minder belasting voor burgers en ondernemingen

  We zullen burgers en ondernemingen ontlasten door de stroom- en energiebelasting tot een minimum te beperken evenals de luchtverkeer- en onroerendgoedbelasting, de CO2-heffing en de solidariteitstoeslag schrappen, zonder dat er iets anders voor in de plaats komt.

  We zullen de forenzen vergoeding vanaf de eerste kilometer naar 50 cent verhogen.

  We zullen contant geld als betaalmiddel in de grondwet verankeren – ook tegen de wil van de Europese Unie in.

  We zullen onderhandelingen openen ter reductie van onze EU-bijdragen en voor de nieuwe oprichting van een Europese economische en interessegemeenschap.

  We zullen directe democratie mogelijk maken en de burgers door referendums laten beslissen.

  3. Verwoestende migratiepolitiek onmiddellijk beëindigen

  We zullen de immigratie in onze sociale stelsels aan banden leggen door vluchtelingen en migranten in van natura i.p.v. geld te voorzien.

  We zullen illegale immigratie door effectieve grensbewaking verhinderen en alle illegalen of crimineel geworden migranten consequent uitzetten.

  We zullen een inburgeringsrecht in Duits belang invoeren. Inburgeringen moeten gebonden zijn aan hoge hordes.

  4. Onze welvaartsstaat redden

  We zullen door “eisen en bevorderen” alle mensen die kunnen werken aan een baan helpen (activerende basiszekerheid in plaats van burgergeld) en zodoende de sociale kassen versterken.

  We zullen voor hogere nettolonen zorgen door de belastingdruk te verminderen.

  We zullen misbruik van sociale uitkeringen consequent bestrijden.

  We zullen ouderdomsrente door faire pensioenen verhinderen.

  5. Duitsland weer veilig maken

  We zullen de personele en materiaaluitrusting van de politie optimaliseren en haar bevoegdheden om de migratiecrisis de baas te worden uitbreiden.

  We zullen mes- en clancriminaliteit effectief bestrijden: niet-Duitsers dienen in dit verband uitgezet te worden.

  We zullen prioriteiten stellen bij de binnenlandse veiligheid: elk soort extremisme, ook “islamisme” en links-extremisme, zullen we keihard bestrijden.

  6. Voor Duitse belangen in een multipolaire wereld

  We zullen een buitenlandse politiek voeren, die in een multipolaire wereldorde Duitse belangen vertegenwoordigt en zich voor vrede inzet. Een door de AfD aangevoerde Duitse regering zal zich, rekening houdend met de OVSE, voor een wapenstilstand in de Oekraïne inzetten, die voorwaarde voor een langdurig vredesperspectief is.

  7. Een sterke Bundeswehr als garantie voor een soevereine natie

  We zullen de Bundeswehr financieel, materieel en personeel beter uitrusten en hem zo gehard maken om het land te verdedigen – als sterke strijdkracht van een soeverein Duitsland in een weerbaar Europa.

  8. Gezinnen sterker maken – opvoedingswerk belonen

  We zullen verzorgingsgeld voor ouders respectievelijk grootouders invoeren om echte keuzevrijheid te produceren en het opvoedingswerk te honoreren.

  We zullen een rolwisseling met middeling der inkomens invoeren die rekening houdt met het aantal kinderen bij de inkomstenbelasting en kinderrijke gezinnen aanzienlijk ontlast.

  We zullen een rentevrije lening voor ouders na de geboorte van hun kinderen invoeren.

  We zullen de invloed van de gender-ideologie terugdringen en geslachtsveranderingen voor minderjarigen verbieden.

  9. Eigen verantwoordelijkheid qua gezondheid vergroten

  We zullen de lichamelijke onaantastbaarheid garanderen en wijzen daarom verplichte vaccinaties af.

  We zullen alle vaccinatieslachtoffers gepast schadeloos stellen en verzorgen.

  We zullen het onderzoek naar vaccinatieschade stimuleren en daarover ook de farmaceutische industrie rekenschap laten afleggen.

  We zullen alle corona-maatregelen evalueren en het plaatsgevonden onrecht juridisch verwerken.

  10. Onderwijs is toekomst voor Duitsland

  We zullen onderwijs, wetenschap en onderzoek bevrijden van ideologieën, censuur en Cancel-Culture stoppen en het onderzoek naar moderne technologieën betreffende kernenergie, verbrandings- en brandstoftechnologieën bevorderen.

  We zullen de duale opleiding versterken door de meester vakopleiding gratis te maken. We willen beroepsscholen behouden en uitbreiden om geschoolde krachten in de economie, het handwerk en de handel te kunnen opleiden.

  We zullen van de ontwikkelingsgraad en de ontwikkelingsvaardigheid een beslissend criterium van de immigratiepolitiek maken.

  We zullen de gender-taal in alle ministeries, instanties en instellingen verbieden en Duits als land- en onderwijstaal in de grondwet vastleggen.

  Bron:
  afdbundestag.de

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten