Door Clintel.

Nee, orkanen en tornado’s worden niet aantoonbaar heviger en frequenter. Nee, het aantal klimaatslachtoffers neemt niet toe. Nee, onze kusten worden voorlopig bepaald niet overspoeld door een stijgende zeespiegel. En nee, klimaatverandering wordt waarschijnlijk geen economische ramp.

Dat zijn maar enkele van de vaststellingen van natuurkundige dr. Steven Koonin, die hierover het boek Unsettled schreef. Uitgeverij Succesboeken.nl brengt nu in samenwerking met Clintel de Nederlandse vertaling uit: Onbeslist.

Naar aanleiding hiervan spreekt Koonin op woensdag 27 september om 19.30 uur in Antropia in Driebergen.

Aanmelden voor de lezing kan hier.

Koonin erkent dat het klimaat verandert, maar het waarom en hoe, zijn lang niet zo duidelijk als men je wil doen geloven. Zijn centrale stelling is dan ook dat de informatiestroom vanuit de klimaatwetenschap naar de politiek en de media is vertroebeld door misverstanden én verkeerde voorstellingen van zaken.

Opvallend is dat deze kritiek nu eens uit ‘onverdachte hoek’ komt. Koonin is immers een zeer vooraanstaand wetenschapper uit de Verenigde Staten, lid van de National Academy of Science, maar hij was óók topambtenaar op het gebied van wetenschap bij het Ministerie van Energie onder President Obama. Zijn portefeuille bevatte onder meer het klimaatonderzoeksprogramma en de strategie voor energietechnologie. Voor zijn biografie zie: hier

Koonin vindt dat het grote publiek geregeld misleid wordt over de staat van het klimaat en over het nut van klimaatbeleid. Kernvragen – bijvoorbeeld over de manier waarop het klimaat reageert op onze invloed, wat de gevolgen zullen zijn en wat een goede respons zou zijn – blijven grotendeels onbeantwoord. Koonin tekende deze visie op in het boek Unsettled. Uitgeverij Succesboeken.nl brengt nu dus in samenwerking met Clintel de Nederlandse vertaling uit.

Op woensdag 27 september spreekt Koonin in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Hij zal dan onder meer ingaan op de zin en onzin van klimaatbeleid: een extra pikant en urgent onderwerp vanwege de aanstaande verkiezingen in Nederland. Daarnaast spreekt hij op donderdag 28 september op een symposium voor professionals over de energietransitie: https://ourenergytransition.eu/

Tot ziens in Driebergen!

***