Door Art Viterito.

Er is een aantal maatregelen van de zijde van de overheid en Big Tech in voorbereiding of reeds in werking om desinformatie van de sociale media tegen te gaan, bijvoorbeeld in de VS en de EU.

Ondertussen blijven de betrokken overheden, tot op het hoogste politieke niveau, erg actief in de verspreiding van desinformatie waar het om klimaat gaat. Dat geldt in het bijzonder voor de attributie van weersextremen aan klimaatverandering.

 

In een recente toespraak over de gevolgen van orkaan Idalia en de tragische bosbranden op Maui maakte president Joe Biden de volgende opmerkingen: 

‘Ik denk niet dat iemand de impact van een klimaatcrisis nog kan ontkennen’, zei hij in het Witte Huis. ‘Kijk maar eens om je heen: historische overstromingen, ik bedoel, historische overstromingen; intensere droogtes; extreme hitte; Bosbranden hebben aanzienlijke schade aangericht, zoals we nog nooit eerder hebben gezien, en niet alleen in de hele wereld. Hawaiiaanse eilanden in de Verenigde Staten, maar in Canada en andere delen van de wereld. ‘We hebben nog nooit zoveel vuur gezien.’

Hoewel het op het eerste gezicht alarmerend is, onthult een beetje graven een verrassend ander verhaal. In feite zijn de eigen gegevens van de overheid in strijd met elk gevaar dat in dat discours wordt beschreven!

De bewering over een ‘historische overstroming’ kan gemakkelijk worden ontkracht door gegevens van de Environmental Protection Agency (EPA).

Uit hun gegevens (klimaatindicatoren/klimaatveranderingsindicatoren-rivieroverstromingen) blijkt dat de omvang van de overstromingen in de VS tussen 1965 en 2015 is afgenomen, met een negatieve trend van -0,02 voor de gemiddelde correlatie in de tijd (2015 is de laatste jaar opgenomen in hun database).

Dit is duidelijk zichtbaar op de Amerikaanse kaart, aangezien de meerderheid van de meetstations (58,9 procent) kleine tot matige dalingen laat zien (figuur 1).

Tegelijkertijd is de frequentie van overstromingen in de VS ook afgenomen voor de meeste stations (61,3 procent), met een gemiddelde trend van -0,003 (figuur 2).

Figuur 1. US flooding magnitude, 1965-2016.
Figuur 2. US flood frequency, 1965-2015.

Het tweede punt op de lijst is dat we te maken hebben met ernstigere droogtes (nationaal/tijdreeksen/klimaat in één oogopslag/nationale centra voor milieu-informatie (NCEI)/noaa.gov). Ook dat wordt gemakkelijk in diskrediet gebracht door de Palmer Hydrological Drought Index (PHDI, figuur 3) te onderzoeken.

Deze veelgebruikte maatstaf laat zien dat sinds 1895 de perioden van vochtoverschotten (groene gebieden) iets langer en intenser zijn dan de perioden van droogte (gele gebieden).

Bovendien loopt de PHDI-trendlijn omhoog, wat wijst op een trend naar iets nattere omstandigheden, NIET naar drogere omstandigheden.

Ondersteunend bewijs kan worden gevonden in de gemiddelde maandelijkse neerslaghoeveelheden voor de aangrenzende VS (climate-at-a-glance/national/time-series/national centres for Environmental Information (NCEI) (noaa.gov).

Ook hier is de trendlijn naar boven gericht, wat wijst op een nattere omgeving sinds 1895 (Fig. 4).

Figuur 4 . US precipitation, 1895-2023.

Wat betreft de bewering dat we meer extreme hitte ervaren, zeggen EPA-gegevens iets anders (klimaatindicatoren/ klimaatveranderingsindicatoren-hittegolven). Volgens hun beoordeling van hittegolven melden zij dat er van 1895 tot 2021 sprake is geweest van een licht neerwaartse trend (ik heb de trendlijn met de kleinste kwadraten toegevoegd aan de ‘officiële’ EPA-grafiek) in het totale gebied en de frequentie van Amerikaanse hittegolven (Fig. 5.)

Om de betekenis van de indexwaarden te interpreteren, zegt de EPA:

“Dit cijfer toont de jaarlijkse waarden van de Amerikaanse Heat Wave Index van 1895 tot 2021. Deze gegevens bestrijken de aaneengesloten 48 staten.

Een indexwaarde van bijvoorbeeld 0,2 zou kunnen betekenen dat 20 procent van het land één hittegolf heeft meegemaakt, 10 procent van het land twee hittegolven heeft meegemaakt, of dat een andere combinatie van frequentie en oppervlakte in deze waarde heeft geresulteerd.”

Als interessante kanttekening bevat de EPA-site ook een reeks staafdiagrammen die de toenemende duur, toenemende frequentie, langere duur van het gemiddelde hittegolfseizoen en een lichte toename van de hittegolfintensiteit laten zien.

Deze individuele statistieken worden echter bijgehouden vanaf 1961, terwijl de samengestelde index teruggaat tot 1895. Belangrijker nog is dat 1961 een van de laagste punten in de tijdreeks is.

Dit is een klassiek voorbeeld van “kersen plukken” en het roept de vraag op: is dit een vergissing of opzet? De lezer moet zelf maar oordelen.

Figuur 5. Heat Index, 1895-2021.

Ten slotte laat het National Interagency Fire Center wat betreft het onderwerp bosbranden zien dat er sinds 1983 geen significante toename is geweest in het aantal bosbranden in de VS (Fig. .6).

Houd er rekening mee dat deze gegevens niet zijn ingekort, maar in feite de enige dataset zijn die beschikbaar is bij dit bureau. Om te citeren:

“Vóór 1983 hielden de federale natuurbrandweeragentschappen geen officiële natuurbrandgegevens bij met behulp van de huidige rapportageprocessen. Als gevolg hiervan zijn er geen officiële gegevens van vóór 1983 op deze site geplaatst.”

Figuur 6. US wildfires, 1983-2022.

Het is enigszins verontrustend om te zien dat Biden

1) willens en wetens misbruik heeft gemaakt van de gegevens die zijn verstrekt door de overheid waarop hij toezicht houdt, of

2) die informatie negeerde.


Hoe het ook zij, de burgers van dit land worden niet goed bediend.

Mijn advies aan de huidige regering is om zorgvuldige aandacht te besteden aan de “feiten”. Zorg er eerst voor dat uitspraken over de toestand van het milieu in overeenstemming zijn met de gegevens. Even belangrijk is dat ik er bij de verantwoordelijken op aandring om ZEER voorzichtig te zijn als het gaat om attributie.

Singulariteiten, zoals de enorme branden op Maui, zijn zeldzame gebeurtenissen, maar zelfs gebeurtenissen met een “lage frequentie/hoge impact” kunnen (en zullen ook) plaatsvinden in het volledige spectrum van klimaatnormen.

Om ze automatisch toe te schrijven aan “klimaatverandering” is een logische fout die koste wat kost vermeden moet worden.

Kortom, de leiders van dit land moeten zich onthouden van het verspreiden van desinformatie.

***

Bron hier.

***