Het grote gevaar van de mRNA-griepprik

Datum:
 • maandag 4 september 2023
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Het moet hardop gezegd worden dat het geven van een griepprik in de afgelopen jaren een zinloze aangelegenheid is geweest.  Bert Egberts 4-9-2023


  Nu komt er iets nieuws, de mRNA-griepprik, die niet alleen zinloos, maar 
  ook nog eens levensgevaarlijk kan zijn. Iedere Nederlander moet 
  daarom op dit moment gewaarschuwd worden om over de boodschap 
  van de komende griepcampagne goed na te denken over het al of niet
   nemen van deze prik.

  Het circus rondom de griepprik berust medisch gezien op misleiding, omdat het injecteren tegen een virus dat een bovenste luchtweginfectie veroorzaakt onbegonnen werk is. Zowel het influenza- als het coronavirus muteren erg snel, waardoor je sowieso met een injectie altijd achter de feiten aanloopt. Daarentegen is het wel zinvol om een dergelijke infectie door te maken; het is als het ware een update voor ons aangeboren immuunsysteem, het is een investering in de toekomst. De realiteit dat sommige ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem door een secundaire longontsteking ten gevolge van griep kunnen overlijden, is niet met een griepprik te voorkomen. De griepprik-campagne moet daarom gezien worden als een verdienmodel van Big Pharma. Het is net zo onzinnig om injecties tegen eenzaamheid te gaan ontwikkelen.

  Voorheen werd de griepprik gemaakt door het influenzavirus te kweken in kippeneieren. Dit gekweekte virus werd vervolgens onschadelijk gemaakt en via een injectie toegediend. Het geheel was een tijdrovend proces.

  Nooit is met zekerheid te zeggen welk influenzavirus in een bepaald seizoen de kop op zal steken. Daarom wordt elk jaar met behulp van computermodellen een voorspelling gedaan welke van de vier virusvarianten de meeste kans maakt een hoofdrol te gaan spelen. Dit mag worden vergeleken met het kijken in een glazenbol. Het is regelmatig voorgekomen dat de griepprik totaal niet correspondeerde met het heersende influenzavirus. Anders gezegd, er doken vaak andere griepvirussen op waartegen de prik niet kon beschermen. Big Pharma zegt dit probleem te hebben opgelost door de komst van de mRNA-technologie. Ze beweren dat hun mRNA-vaccins heel flexibel zijn en dat één vaccin kan beschermen tegen veel verschillende doelvirussen. De productie zou bovendien snel, goedkoop en gemakkelijk op grote schaal uit te rollen zijn.

  In het blad Science staat het volgende te lezen: “Met een dergelijk vaccin wordt het veel gemakkelijker om grieppandemieën te voorkomen. Maar het wordt wel tijd dat we de goedkeuringsprocedures aanpassen. Voor een vaccin tegen een virus dat nog niet onder de bevolking circuleert, zijn die namelijk niet duidelijk uitgewerkt.” Deze laatste opmerking versterkt de leugen m.b.t. de nieuwe griepprik. Met versnelde goedkeuring zonder uitgebreid langdurig onderzoek zullen opnieuw gevaarlijke bijwerkingen en overlijdens optreden, net zoals bij de Covid-19 prikken. Albert Bourla, CEO van Pfizer, zegt klaar te zijn voor implementatie van de mRNA-griepprik in 2023. Moderna is bezig met een combinatieprik die mensen met één inenting zou beschermen tegen griep, Covid-19 en andere luchtweginfecties.

  De manier waarop de mRNA-prikken functioneren is totaal anders dan de manier waarop werkelijke vaccins voorheen werkten. Daarom veranderde de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), het Amerikaanse RIVM, letterlijk de definitie van het woord ‘vaccin’, zodat mRNA in de categorie paste. De definitie op de CDC-website luidde tot 2020: “Vaccins bevatten dezelfde kiemen die een ziekte veroorzaken…Maar ze zijn gedood of verzwakt tot het punt dat ze je niet ziek maken”. De huidige definitie luidt: “Een vaccin is een preparaat dat wordt gebruikt om de afweerreactie van het lichaam tegen ziekte te stimuleren”. Dit kan niet anders gezien worden dan als een misleidende definitie.

  De mRNA technologie behoort tot de categorie ’gentherapie’. Het oorspronkelijke doel van gentherapie was om mensen de mogelijkheid te geven hun eigen lichaam iets laten aanmaken dat het van nature niet (meer) kan, bijvoorbeeld het aanmaken van insuline bij diabetici. Maar deze technologie had beperkingen: het werkte niet lang, er moesten meerdere doses worden toegediend en de omstandigheden in het lichaam moesten gunstig zijn. Het gebruik van mRNA als therapie bestaat al tientallen jaren, met soms goede en soms teleurstellende resultaten. Echter, er is nu sprake van een nieuwe ontwikkeling: mRNA dat wordt ingespoten waarna het de lichaamscellen aanzet tot het vormen van een lichaamsvreemd eiwit (spike-eiwit). Dit is het actieve deeltje van het virus, dat alle schade veroorzaakt, met als gevolg dat ons aangeboren immuunsysteem ernstige schade oploopt. Een biologisch Trojaans paard, als het ware.

  Een andere beperking van het gebruik van deze technologie is dat de immuunrespons wordt afgestemd op de bijzonderheden van één bepaald virus. Zodra het virus muteert tot een variant, zal de antilichaam-respons daartegen niet meer werken, omdat  bijvoorbeeld het spike-eiwit van het Covid-19-virus een beetje anders is dan dat van een mutant.

  Het blijkt dat deze technologie van een therapeutisch middel om een kleine groep mensen met bepaalde gebreken te behandelen, is veranderd in een bio-wapen, waarmee iedereen in de hele wereld kan worden geïnjecteerd, zogenaamd om een al dan niet gefabriceerd virus te bestrijden. Dit heeft tot gevolg dat er geen blijvende immuniteit wordt opgebouwd, maar wel een scala van ernstige bijwerkingen ontstaat, tot aan het plotseling overlijden van gezonde mensen toe.

  De mRNA-gentherapie-technologie was een opmerkelijke vooruitgang, met onnoemelijk veel potentiële voordelen voor de mensheid. Machtsbelangen hebben het echter omgevormd tot iets onmenselijks en destructiefs.

  Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #72

  In dit nummer onder meer:

  Frans Timmermans wil Nederland beroven
  Alarmerende gebeurtenissen in Nederlandse politiek
  Gevaarlijke nieuwe mRNA-griepprik op komst
  Coup in Niger
  Chaos bij Amerikaanse presidentsverkiezingen

   

  Een en ander houdt in dat Big Pharma dus in staat is om in korte tijd een bio-wapen te fabriceren, tegen welke ziekteverwekker dan ook. De kans dat een virus echt als bio-wapen zal worden gebruikt zal klein zijn, omdat dan de machthebbers zelf het  slachtoffer kunnen worden. De tactiek berust heden ten dage op angst zaaien onder de bevolking door de komst aan te kondigen van een ‘gevaarlijk virus’, waardoor mensen in de rij zullen gaan staan om zich als vee te laten injecteren.
  Om dit geheel zo effectief mogelijk te laten functioneren is er een nieuw platform (basis) voor medicijnproductie ontwikkeld, omdat het een technologie is die kan worden gebruikt om snel een ‘vaccin’ te produceren wanneer een nieuwe ziekteverwekker opduikt. Een reeds gebruikte injectievloeistof hoeft dan slechts op een klein onderdeel veranderd te worden om een nieuwe injectie op de markt te kunnen brengen. De samenstelling van die vloeistof is grotendeels bekend bij de corrupte goedkeuringsinstanties en registratie zal dan geen probleem zijn.

  De hoofdrolspelers in dit geheel hebben er belang bij dat dit platform werkt. Hoe meer mensen ze op het platform kunnen krijgen, hoe beter hun belangen worden gediend. De spelers bestaan ten eerste uit Big Pharma, die zeer nauw verweven is met overheden. Ten tweede de inlichtingendiensten. Het betreft mensen binnen defensieorganisaties, die het zien als een controlemechanisme, dat het mogelijk maakt de bewegingen van mensen te volgen via vaccinatie-identiteitsbewijzen. De machthebbers zijn de derde groep hoofdrolspelers. Tot hen behoren het WEF, de WHO en de VN. Zij willen de volledige macht over ons krijgen om ons op hun bevel rechten te kunnen geven of ontnemen.

  Een duidelijk voorbeeld van het nut van een dergelijk platform is het toepassen van platforms in de autoindustrie: het platform van een auto is een vaste set van onderdelen, zoals het chassis, de bodemplaat, de stuurinrichting, de wielophanging, de aandrijflijn, de voor- en achteras en de vering, die in dezelfde configuratie voor verschillende autotypes wordt gebruikt.

  Ondanks de gigantische hoeveelheid betrouwbare wetenschappelijke publicaties betreffende de ernstige bijwerkingen en doden door de Covid-19-prik, adviseert de Gezondheidsraad in juni 2023 zonder blikken of blozen om zestigplussers, zorgmedewerkers en risicogroepen ieder najaar tegen corona te injecteren. Het is een optie om deze ‘najaarsprik’ te combineren met de nieuwe mRNA-griepprik. Tot de risicogroepen behoren o.a. mensen met het syndroom van Down, mensen met ernstig overgewicht, mensen met een orgaantransplantatie of nierfalen en zwangere vrouwen. Tevens beweert de Gezondheidsraad dat er nog steeds coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen en mogelijk overlijden aan de gevolgen van besmetting. Dit zijn zonder meer onjuiste medische beweringen. Zulke leugens worden al drie jaar door de overheid gebruikt.

  Ter herhaling: iedereen moet beseffen dat de ouderwetse griepprik medisch gezien zo goed als geen kwaad kon, maar wel zinloos was en daardoor mensen schijnveiligheid gaf. Ondanks deze prik overleed nog steeds eenzelfde hoeveelheid zwakkeren aan een ernstige griepinfectie. De netto gezondheidswinst was nihil.

  De nieuwe mRNA-griepprik heeft ook geen enkel positief gezondheidseffect, maar is integendeel levensgevaarlijk vanwege de ernstige bijwerkingen – tot overlijden aan toe. Ga in het komende najaar deze prik die u zal worden opgedrongen dan ook liefst met een wijde boog uit de weg.

  GEZOND VERSTAND
  0 reacties :

  Een reactie posten