De 5 meest opvallende voorstellen van FVD in hun nieuwe partijprogramma

Datum:
 • vrijdag 15 september 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  Forum voor Democratie (FVD) heeft zijn verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november onthuld.
  De 5 meest opvallende voorstellen van FVD in hun nieuwe partijprogramma


  14 SEPTEMBER 2023 

  Forum voor Democratie (FVD) heeft zijn verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november onthuld. De partij komt met de zogeheten '12 regels voor Nederland', waarin duidelijk wordt wat de kernpunten van hun programma zijn. Vijf verkiezingspunten springen met name in het oog; NieuwRechts heeft deze vijf punten op een rijtje gezet.


  Nederland weer soeverein
  Als het aan Forum ligt worden verdragen met de NAVO, het WEF en andere organisaties herzien. 'We sturen aan op intelligente uittreding uit de Europese Unie. In hetzelfde licht moet de betrokkenheid van Nederland bij andere internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) worden herzien. De Nederlandse wet dient altijd boven internationale verdragen en afspraken te worden gesteld. Zolang onze betrokkenheid bij dergelijke organisaties voortduurt, eisen we volledige openheid en transparantie door het schrappen van de uitzonderingsgrond van artikel 5.1 van de Wet Open Overheid', schrijft de partij.

  Pal staan voor de vrijheid
  De coronacrisis heeft aan het licht gebracht hoe kwetsbaar de sociale grondrechten in Nederland zijn, stelt Forum. Vandaar dat de partij een Vrijheidswet wil invoeren. 'We dienen een Vrijheidswet in die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen. Een anti-censuurwet gaat de vrijheid van meningsuiting en het vrije debat veiligstellen.'

  Contant geld
  Is de komst van een maatschappij zónder contant geld nabij? Een vraag die steeds vaker wordt gesteld in Nederland. FVD gaat zich hard maken voor het behoud van contant geld. 'Er komt een wettelijk recht op cashbetalingen en een verplichting voor banken om banktegoeden van klanten kosteloos in cash uit te keren. We stemmen nooit in met de invoering van CBDC, sterker nog: we treffen de noodzakelijke voorbereidingen voor een Nederlands vertrek uit de euro.

  Het beschermen van kinderen
  Forum gaat zich hard maken voor de strijd tegen het zogeheten 'transgenderisme'. FVD maakt zich grote zorgen om de seksualisering van kinderen en wil via een propaganda verbod deze ontwikkeling stoppen. 'Er komt een verbod op transgender-propaganda op scholen en in tv-programma’s voor de jeugd. Ook wordt het onmogelijk voor minderjarigen om geslachtsveranderingsoperaties te ondergaan of hormoontherapie / puberteitsremmers te nemen. Een onafhankelijke commissie gaat de politieke sturing in schoolboeken onderzoeken en zoveel mogelijk terugdringen.'

  Lastenverlaging voor Nederlanders
  De belastingdruk is veel te hoog in Nederland, aldus de partij. FVD wil daarom de lastendruk voor het mkb en zzp drastisch verlagen. Ook wil de partij de algehele belastingdruk naar beneden brengen. 'We verlagen de lasten voor MKB en ZZP en maken een eind aan de regelzucht van de overheid. De grens voor de hoge VPB gaat omhoog naar 1 miljoen euro en de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd naar 15.000 euro. Radicale vereenvoudiging belasting-, premie- en toeslagenstelsel. We stellen een belastingvrije voet in van 30.000 euro voor iedere werkende Nederlander en brengen de BTW terug omlaag naar 6 procent en 19 procent, zodat werken weer gaat lonen en de horeca, de detailhandel en de dienstensector weer kunnen aantrekken.'

  Algehele speerpunten
  22 november mag Nederland weer naar de stembus. Politieke partijen zijn achter de schermen druk bezig met het formeren van kieslijsten en het verkiezingsprogramma. FVD liet al gedurende de zomer weten wat de focuspunten zouden zijn. Voorman Baudet deelde namelijk de speerpunten van zijn partij op social media. 

  Zo schrijft Baudet dat FVD pleit voor een immigratiestop, geen klimaatbeleid, geen oorlogshitserij en wil de partij ook een eind maken aan het 'woke-gedoe' in Nederland.

  Klimaat: "We offeren onze hele economie op"
  Tijdens een recente Kamertoespraak leverde Baudet stevige kritiek, op de in zijn ogen, onnodige hysterie rondom klimaatverandering. Sterker nog: volgens Baudet is er helemaal geen probleem. Ondertussen wordt er wel onnodig en veel te veel kapitaal gestopt in groene sprookjes, aldus de FVD-leider. Tijdens de Kamertoespraak kreeg men al een goed beeld hoe FVD tegen het Nederlandse klimaatbeleid aankijkt.

  "Er is geen klimaatprobleem. De zeespiegel is een heel klein beetje gestegen sinds het einde van de laatste kleine ijstijd. Dat wil dus zeggen: sinds 1850, want toen eindigde die natuurlijke cyclus. Maar dat is heel gestaag en heel langzaam gebeurd, en er is geen versnelling waarneembaar. Sinds 1979, het jaar waarin dankzij satellietmetingen de eerste echt betrouwbare planetaire metingen zijn gedaan, is er een lichte afname van zee-ijs rond de Noordpool waargenomen. De laatste tien jaar is die afname gestopt en blijkt het Noordpoolijs stabiel. Rond Antarctica nam het zee-ijs tot 2016 juist toe, alsof het de zomer respectievelijk de winter van het noordelijk versus het zuidelijk halfrond betreft. De grote ijskappen gelegen op Groenland en Antarctica smelten een heel klein beetje maar niet verontrustend veel, want dan zou de zeespiegel versneld moeten stijgen en dat is niet het geval. Kortom, ook op dat gebied is er niets aan de hand", stak Baudet zijn rede af.

  De Forum-voorman hekelt ook het feit dat milieurampen onterecht aan de vermeende klimaatverandering wordt gelinkt. "Daarnaast wordt vaak geclaimd dat het klimaat op aarde steeds extremer zou worden, maar voor de belangrijkste extremen, zoals orkanen en overstromingen, is dat absoluut niet het geval De wereldwijde schade door extreem weer is ondertussen sterk afgenomen. Het aantal mensen dat sterft door weerrampen is drastisch gedaald. Kortom, er is helemaal geen sprake van welke klimaatcrisis dan ook. Het weer verandert alleen een beetje — natuurlijk, zoals al eeuwen, al millennia het geval is."

  Wat wel zorgelijk is, betoogt Baudet, is dat men de economische zekerheid van het land op het spel zet door mee te gaan in internationale klimaatafspraken. "Ondertussen wordt onze hele economie daaraan opgeofferd. Ik rekende het u allen enkele jaren geleden al voor: als we daadwerkelijk aan de gestelde doelen voor 2050 willen voldoen, kost dat onze samenleving in totaal ruim 1.000 miljard. Natuurlijk gaat dat niet in één keer. Het gaat gefaseerd, zoals met alles in de politiek. Langzaam wordt de kikker gekookt. We hebben de sluiting van kolencentrales gezien, waardoor de energie het afgelopen jaar onbetaalbaar is geworden. We zien de plaatsing van windturbines en zonnepanelen, waardoor er geen huizen kunnen worden gebouwd, woningen onbetaalbaar worden en duizenden mensen gezondheidsklachten oplopen. We zien subsidies voor duurzaamheid. We zien verhoging van accijnzen, zoals afgelopen weekend, en van andere belastingen. We zien voorstellen voor minder lang douchen, brandstofprijzen die omhooggaan, verplichtingen om warmtepompen aan te schaffen of je huis ingrijpend te verbouwen, zodat je voldoet aan de energienormen."

  Zorgen om miljarden euro's aan militair-industrieel complex
  Forum voor Democratie maakt zich tevens grote zorgen om de oorlog in de Oekraïne. De voortzetting én de escalatie in die oorlog is in het belang van niemand, stelt de partij. Tijdens een Kamerrede stelt Baudet dat alleen de heersende politieke klasse baat heeft bij een politiek conflict.

  De oorlog in Oekraïne heeft ook voor Nederland, en de rest van het Westen, nadelige gevolgen, stelt Baudet. "We slopen onze economie door onze energie-infrastructuur uit te hollen en de export naar een van onze grootste afzetmarkten, Rusland, stop te zetten."

  Daarnaast stelt Baudet een kritische kanttekening bij de miljardensteun aan Oekraïne. Wie heeft er namelijk nou echt baat bij deze steun? Niet de Oekraïeners zelf, stelt Baudet. "We sturen miljarden naar een eeuwigdurende oorlog die ons en alle mensen van ons continent, inclusief de Oekraïners, in zo veel ellende stort. Het zijn miljarden die niet terechtkomen bij de Oekraïners, maar bij het militair-industrieel complex, dat zichzelf verrijkt met ons belastinggeld en steeds meer macht en invloed verwerft over een steeds corruptere politieke klasse."

  FVD in verzet tegen miljardensteun
  De regering liet recent aan de Kamer weten dat alleen al militaire steun voor Oekraïne bijna twee miljard had gekost. Baudet bekritiseert de escalatie van de oorlog. "Wie heeft er belang bij deze voortslepende oorlog? Waarom wordt er geen pad naar vrede gezocht?" vroeg Baudet.

  De FVD-leider zegt dat de oorlog niet in het belang van Oekraïners, Europa of zelfs Rusland is. Hij zegt dat Poetin constant vrede blijft zoeken maar dat dit door NAVO wordt afgewezen. Verder zei de FVD'er dat de oorlog in het belang van de machten die achter de NAVO schuilgaan zou zijn. Hij zei ook dat de oorlog geprovoceerd was door het Westen.

  Baudet zei dat het soms lijkt alsof alleen FVD haar taak als vertegenwoordiger van de Nederlandse belastingbetaler serieus neemt. "Terwijl Nederlanders hun boodschappen nauwelijks meer kunnen betalen, terwijl de benzineprijzen een absolute recordhoogte bereikt, stuurt onze regering weer doodleuk 170 miljoen euro naar Kiev. Hoezo?"

  FVD-politicus Pepijn van Houwelingen heeft de kritiek van Baudet herhaald op de reactie van de Kamer op de miljarden die de regering heeft gegeven aan Oekraïne. "En dan is de Kamer LEEG als er vandaag over nieuwe miljoenensteun gesproken wordt!" is de kritiek van de FVD'er.

  Baudet zei dat de oorlog bedoeld was om een welvaartstransfer mogelijk te maken. Dat 'geld van Nederlanders overgeheveld werd naar de zakken van een kleine cynische elite' onder het mom van steun voor Oekraïne. Hij verwees naar een medewerker van Blackrock die toen hij stiekem gefilmd werd zei "Ukraine is good for business." 

  FVD voor harde aanpak "immigratie-problematiek"
  Volgens FVD is het van belang om kritisch te kijken naar de Afrikaanse immigratie, want het gaat om flinke aantallen migranten die jaarlijks naar Europa trekken. "In het afgelopen halfjaar kwamen 49.000 Afrikaanse migranten naar Italië, de meesten via de migratieroute Tunesië-Lampedusa. In 2022 waren dat er in dezelfde periode slechts 18.000. Er is ogenschijnlijk een nieuwe, massale immigratiestroom op gang aan het komen, zoals we die hebben gezien in 2015. In Tunesië wachten op dit moment nog eens honderdduizenden Afrikaanse immigranten om de oversteek te maken naar onze landen. Dit zou onze hoogste prioriteit moeten hebben, want als deze Afrikaanse immigranten naar Europa komen, is de kans heel groot dat ze eindigen in Noord-Europa, en specifiek natuurlijk ook in Nederland, met alle gevolgen van dien: overlast, criminaliteit, de verloedering van ons straatbeeld, de druk op onze woningvoorraad, het uitputten van onze sociale zekerheid, en de ondermijning van onze cultuur en ons volk."

  "De afgelopen dertien jaar kwamen al bijna 3 miljoen immigranten naar Nederland, waarvan een miljoen permanent bleef. Een historisch record. Vorig jaar alleen al kwamen er netto meer dan 230.000 mensen bij. Dit jaar wordt geprojecteerd dat er nog eens minstens 70.000 asielzoekers naar Nederland komen, en dat is exclusief de Oekraïners. De kabinetten-Rutte hebben alle immigratierecords gebroken."

  Toch ziet FVD ook enkele positieve punten in het Nederlandse beleid, zoals recente gesprekken tussen Rutte en Meloni. "Ik was dan ook positief verrast om te zien dat onze minister-president twee weken geleden in Tunis was, samen met de Italiaanse minister-president Meloni en Ursula Von der Leyen, om te onderhandelen over een migratiehulppakket van 105 miljoen euro, met de bedoeling om de migratiestroom vanuit Tunesië in te dammen. Mijn vraag aan de minister-president is: welke voorwaarden worden verbonden aan dit hulppakket? En wat is de kans van slagen van dit pakket? Gaat deze 105 miljoen euro Europa daadwerkelijk beschermen tegen de Afrikaanse horde die aan de grens staat te wachten? Komt die 105 miljoen euro daadwerkelijk terecht bij grensbewaking? Hoe groot acht de minister-president de kans dat Tunesië op dit punt echt gaat leveren? Zeker gezien de uitspraken van de Tunesische president. Hij zei: de oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië; we kunnen geen bewaker zijn van Europese landen."

  Omdat concrete oplossingen nog niet op tafel liggen, dient Jansen enkele voorstellen in om snel de asielproblematiek aan te pakken. "Als het aan Forum voor Democratie ligt, maken we een einde aan de immigratie vanuit Afrika naar Nederland. Nederland gaat nu al dagelijks gebukt onder de desastreuze gevolgen van massale immigratie. Het moet een keer klaar zijn."

  0 reacties :

  Een reactie posten