Afshin Ellian: CDA heeft ondergang aan zichzelf te wijten

Datum:
 • maandag 11 september 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 • wanneer gaan de middenpartijen de zorgen van burgers serieus nemen?

  Afshin Ellian: CDA heeft ondergang aan zichzelf te wijten

  Krijgt lijsttrekker Henri Bontenbal het CDA nog op de rit? Niet als het de legitieme zorgen van burgers, bijvoorbeeld over massa-immigratie, blijft veronachtzamen, schrijft Afshin Ellian.

  De campagne is begonnen. De partijen strijden om de kiezersgunst in een politiek speelveld dat radicaal is veranderd. Met het vertrek van premier Mark Rutte (VVD) eindigt een tijdperk. Een nog opmerkelijker politieke gebeurtenis is de implosie van het CDA. Die moeten we vooral begrijpen als een gevolg van hoe de ideeënstrijd zich in Nederland heeft ontwikkeld.

  AFSHIN ELLIAN
  Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.
  Lees meer
  Afshin Ellian

  DE VERZORGINGSSTAAT MAAKT HET CDA OVERBODIG

  Hans Hillen, voormalig CDA-minister van Defensie, schreef in EW een reflectief artikel over deze ideeënstrijd. Hij noemt de ernstige gevolgen van de omvangrijke uitbouw van de verzorgingsstaat, die noodzakelijkerwijs gepaard gaat met honderden wetten, beleidsnotities en protocollen. ‘Nederland begint trekken te krijgen van een totalitaire staat. We zijn nog geen China, waar de overheid alles regisseert, maar ongemerkt zijn we daar wel hard naar onderweg.’

  Hoe meer verzorgingsstaat, des te meer controle door en groei van de – uiteindelijk almachtige – staat.

   

  In Amerika is er al sinds het tijdperk-Clinton politieke strijd over of er een omvangrijke verzorgingsstaat moet komen, zoals Europa die kent: socialisme met een menselijk gezicht, wat Michail Gorbatsjov tevergeefs in de Sovjet-Unie probeerde te bereiken. De Democraten vertellen een empathisch en menslievend verhaal over het zorgstelsel, maar dat bepleit tegelijk enorme macht voor de federale staat.

  Niet voor niets ontdekte de SP als eerste Nederlandse partij het belang van de zorg. Met groot succes, wat de SP overbodig maakt. Het socialisme wordt door niet-socialisten uitgevoerd, uiteraard met menslievende argumenten. Dit zal ook in Amerika gebeuren. De nieuwe populistische stromingen in de Republikeinse Partij zullen stap voor stap de verzorgingsstaat omarmen. Daarna moeten ook Amerikanen de controlestaat dulden. Hillen zit op het juiste spoor.

  Het CDA dreigt te verdwijnen vanwege het afnemende belang van het maatschappelijk middenveld, dat de verzorgingsstaat juist in toom moest houden. Het type verzorgingsstaat waaraan het CDA zelf heeft gewerkt, maakt het CDA overbodig. Mensen stappen niet meer naar de kerk, maar naar de staat.

  CDA MISTE DE KANS DIE PIM FORTUYN BOOD

  De opkomst van Pim Fortuyn bood het CDA een kans om zichzelf opnieuw uit te vinden, als een christelijke geëngageerde partij voor waarden en normen, en tegen massa-immigratie en islamisering. Aanvankelijk handelde premier Jan Peter Balkenende naar de tijdsgeest, maar al na een paar maanden bleken de woorden ‘waarden en normen’ slechts naar nostalgische gevoelens te verwijzen.

  Toen begon de ondergang van CDA. De heersende stroming in de partij kon zich niet vinden in het concept van waarden en normen dat een afwijzing van andere waarden en normen inhoudt. Prominente CDA’ers gaven tegenstrijdige boodschappen af. Piet Hein Donner opperde dat de sharia kan worden ingevoerd, als de meerderheid dat wil. Maxime Verhagen keerde zich juist tegen de opkomende radicale islam en de sharia. Zulke tegenstrijdigheden zagen we op meer beleidsterreinen, zoals dat van immigratie.

  CDA NAM ZORGEN BURGERS NIET SERIEUS

  Hillen schrijft in zijn essay ook over de politieke versplintering: ‘De opkomende totalitaire aanwezigheid van de staat, gevoegd bij de op individualistische leest geschoeide en vaak luidruchtig verdeelde samenleving, is een belangrijke oorzaak van het maatschappelijk chagrijn, van het afnemend vertrouwen in de politiek en de nog steeds toenemende politieke versplintering.’

  Hij negeert dat die versplintering vooral komt doordat zijn eigen CDA, en ook de PvdA, de afgelopen decennia niet bereid waren zich maatschappelijke vraagstukken toe te eigenen. De versplintering stopt niet zolang deze middenpartijen legitieme zorgen over immigratie, islamisering, de kosten van klimaatmaatregelen en stikstof niet serieus nemen.

  Het politieke vraagstuk van deze tijd: wanneer gaan de middenpartijen de zorgen van burgers serieus nemen?

  ELSEVIER

  0 reacties :

  Een reactie posten