Nieuw complex Kleine Sluis stap dichterbij.

Datum:
 • woensdag 2 augustus 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - 
   Anna Paulowna  Verenigingen en grondeigenaren staan open voor verhuizing 

  Lars van der Bel 2-8-2023


  Het plan om woningen te bouwen op het complex van Kleine Sluis in Anna Paulowna is weer een stap dichterbij gekomen. 

  De verenigingen hebben aangegeven mee te willen werken aan een verhuizing naar de overzijde van de Randweg. 

   Het moet toch niet zo zijn dat over tien jaar iedereen zal zeggen: waren we toen maar voor een heel nieuw complex gegaan 

  Ook de eigenaren van de grond waar de sportverenigingen naartoe moeten worden verhuisd, hebben aangegeven in beginsel positief te staan tegenover de beoogde verplaatsing. 

  Dit alles blijkt uit een brief van het college van Hollands Kroon aan de gemeenteraad met daarin een laatste stand van zaken. Het gemeentebestuur is daarmee tegemoet gekomen aan de wens van de raad hier na een verkenning inzicht in te geven net als dat het erin is geslaagd de wensen van de sportverenigingen in te willigen. 

  Absoluut 

   Afgelopen januari werd immers duidelijk dat de betrokken sportverenigingen een eigen idee hadden over een toekomstbestendig sportpark. Een nieuw te bouwen sporthal, waar de raad al in november 2022 geld voor reserveerde, maakt daar absoluut onderdeel van uit. Alleen liever niet op het huidige complex, gaf voorzitter Hugo Jongejans van SV Kleine Sluis te kennen. 

  Hij voorzag dat er allerlei knelpunten zouden ontstaan met een ’een onlogische indeling van het sportcomplex tot gevolg’: „Wij hebben op het complex twee gebouwen met eigen kleedkamers, kantine en verwarming. Vanuit de historie is dat zo gegroeid toen er nog twee afzonderlijke voetbalclubs speelden (SVAP en BKC) die later zijn gefuseerd. Allemaal niet handig. We hebben toen gezegd, eigenlijk is de komst van een nieuwe sporthal op ons complex niet toekomstgericht, niet toekomstbestendig.’’ 

  Die zorg werd uitgesproken richting de gemeente. Met daarbij het verzoek nog eens naar de hele operatie te kijken, ook omdat de huidige faciliteiten op niet al te lange termijn toe zouden zijn aan vervanging. ,,Het moet toch niet zo zijn dat over tien jaar iedereen zal zeggen: waren we toen maar voor een heel nieuw complex gegaan. Hoe hebben we het kunnen bedenken.’’ 

  Tegen vlakte 

   Die boodschap heeft de gemeente nu gehonoreerd. Het alternatief dat zij zowel de sportverenigingen als betrokken grondeigenaren hebben voorgelegd: de deels verouderde sportfaciliteiten op het complex van Kleine Sluis tegen de vlakte gooien en nieuwe optuigen aan de overzijde van de Randweg. 

  Het grote voordeel daarbij is dat het oude complex van Kleine Sluis ten volle kan worden benut voor woningbouw. En met een toezegging van de ijsclub op zak komt ook de huidige locatie bij de ijsbaan, aan de Dokter Olreelaan, in beeld voor de bouw van huizen. Geen onnodige luxe in tijden van woningnood. 

  Behalve dat de provincie al aangaf geen bezwaren te hebben ’om verplaatsing van het sportcomplex verder te verkennen’ blijkt nu dus dat ook de sportverenigingen en de grondeigenaren van de beoogde locatie aan de overzijde van de Randweg het plan wel zien zitten. 

  ’De volgende stap is nu om met zowel de grondeigenaren als de sportverenigingen een intentieovereenkomst te sluiten waarin de bereidheid wordt bevestigd’, duidt het college. ’

  Alvorens de intentieovereenkomst te ondertekenen, zullen de sportverenigingen dit met haar bestuur en leden afstemmen. Vervolgens zal er een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden, waaruit moet blijken of de verplaatsing haalbaar is, onder welke voorwaarden en binnen welk tijdsbestek. Als het haalbaarheidsonderzoek klaar is kan een definitief besluit worden genomen over de verplaatsing.’ 

  Sporthal 
  Omdat de komst van een nieuwe sporthal vertraging oploopt met de hernieuwde planvorming, zal de gemeente Hollands Kroon wel extra geld moeten uittrekken voor sporthal Veerburg: deze is behoorlijk verouderd ’en om de komende tijd nog veilig gebruik te kunnen blijven maken zal het onderhoud dat hiervoor nodig is, worden uitgevoerd.’ 

  De gemeente heeft al contact gehad met omwonenden van complex Kleine Sluis omdat er zorgen zouden zijn geventileerd over eventuele ontwikkelingen op de huidige locatie van de sportvelden en gevolgen voor hun wooncomfort. Daarover besluit de gemeente: ’Wij houden de bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen en betrekken alle omwonenden bij de verdere planvorming. Vooralsnog wordt eerst de haalbaarheid onderzocht zodat duidelijk is of en onder welke voorwaarden verplaatsing aan de orde is.’

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten