Biomassacentrale Middenmeer hangt sluiting boven het hoofd. Rechtbank betwijfelt of stikstofuitstoot in orde is


Hollands Kroon - MIDDENMEER 
De biomassacentrale van ECW, het private nutsbedrijf op Agriport, stoot mogelijk teveel stikstof uit.Lars van der Bell 2-8-2023


Dit zou kunnen leiden tot sluiting en daarmee staat een investering van 8,5 miljoen euro op de tocht.


De biomassacentrale is in 2020 in het leven geroepen door het nutsbedrijf ECW (Energie Combinatie Wieringermeer) en heeft als doel pieken in energiebehoefte op te vangen. Met name in de winter, als tuinders de kassen willen opstoken en deze vraag het aanbod van onder andere aardwarmtebronnen overtreft, treedt de biomassacentrale in werking door snoei- en resthout te verbranden.


Omdat ECW de stikstofdepositie in omliggende Natura 2000-gebieden betrekkelijk laag achtte, zagen zij geen aanleiding voor een melding op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) of een aanvraag van een milieuvergunning. De provincie steunde hen hierin.


Inmiddels is duidelijk geworden dat zij dit wel hadden moeten doen. De vraag blijft echter in hoeverre de stikstofdepositie schadelijk is voor het milieu. In het uiterste geval wordt te verstaan gegeven dat de centrale te sluiten.


Milieuactivist

De zaak kwam in 2019 voor het eerst voor de rechtbank nadat milieuorganisatie MOB (Mobilisation for the Environment, van milieuactivist en chemicus Johan Vollenbroek) de Omgevingsdienst van de provincie Noord-Holland verzocht handhavend op te treden. Het bezwaar van de milieuorganisatie: in tegenstelling tot wat de provincie en ECW tot op dat moment beweerden, zagen zij een biomassacentrale waarvoor een natuurvergunning had moeten worden aangevraagd.


Het argument van MOB werd kracht bijgezet door uitspraken van het Europese Hof en de Raad van State. Zij oordeelden dat de Nederlandse regering er eigen regels op nahield aangaande stikstof. Regels die in het licht van hun verantwoordelijkheid van natuur en milieu nooit hadden mogen gelden.


In navolging van die uitspraak oordeelt de meervoudige kamer nu dat de stikstofdepositie van de biomassacentrale onvoldoende in kaart is gebracht. Net als de gevolgen daarvan voor omliggende 

Natura 2000-gebieden.


Daarmee is volgens Werner van der Meer, omgevingsmanager bij ECW, maar weer een volgend hoofdstuk aangebroken in een procedure die al jaren duurt en de nodige zorgen met zich meebrengt.

„De rechtbank vindt in feite dat nog niet is aangetoond dat de effecten van onze stikstofdepositie gering zijn. Nu is het aan de provincie en aan ons om aan te tonen dat het om hele kleine eenheden gaat waar de natuur geen last van heeft.”


Regime

Van der Meer spreekt van een ’onzekere situatie’ als gevolg van een wisseling van regime. „De biomassacentrale trad in 2020 voor het eerst in werking. 8,5 miljoen euro heeft het al met al gekost. Daarbij ga je niet onvoorbereid te werk. Te goeder trouw stap je dan ook naar de provincie met de vraag welke vergunningen aangevraagd moeten worden. Je toont hoe het eruit komt te zien en ook wat een dergelijke installatie uitstoot. Dan krijg je te horen dat het om hele kleine hoeveelheden gaat, je onder een drempel zit en daarom geen vergunning hoeft aan te vragen. Maar dan vindt er een wisseling van regime plaats en moet je ineens wél een vergunning op zak hebben.”


Aangevoerd kan worden dat de stikstofuitstoot alleen maar meer wordt bij sluiting van de centrale, omdat tuinders dan op gas zullen moeten stoken. Net als dat het betreffende Natura 2000-gebied (de Schoorlse Duinen) slechts voor een klein deel hinder ondervindt van in Middenmeer uitgestoten stikstof.


Van der Meer: „Maar dan heb je het al over een belangenafweging. En die kan de rechtbank niet maken omdat nog niet is aangetoond wat de effecten van de uitstoot precies zijn. De provincie zal het met nog meer cijfers moeten onderbouwen. En dan kan de milieuorganisatie vervolgens nog in beroep. Kortom: het gaat nog heel lang duren.”


En als onverhoopt blijkt dat er teveel stikstof wordt uitgestoten voor een milieuvergunning?„Dan moeten we kijken of we extern kunnen salderen. Dus elders stikstofruimte vrijmaken zoals ze nu bijvoorbeeld doen voor woningbouw. Maar laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen.”


Noordhollands Dagblad 
1 reacties :

Anoniem zei

Mensen, mensen, laten we oppassen met het laten van winden want ze leggen meteen het hele land plat want dat is wat de idioten bedoelen met stikstof. Stikstof maakt voor 78% deel uit van de lucht die we inademen en dat is al tienduizenden jaren het geval. Rechters, die geen flauw benul hebben van het begrip Stikstof moeten een oordeel vellen, sterker nog, deze onwetenden vellen een oordeel en dat is het oordeel wat de politiek graag wil horen. Onafhankelijke Rechtspraak? Dat is jaren geleden al afgeschaft door de GL en D'66 rechters.

Een reactie posten