229 Is aanklacht tegen Arib instrument bij ondermijning parlementaire enquête corona? Ab Gietelink

Datum:
 • dinsdag 22 augustus 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  De uitvoering van de parlementaire enquête corona wordt serieus bedreigd.  22-8-2023


  Oud voorzitter 2e Kamer Khadija Arib (PvdA) heeft in een recent interview openlijk gesuggereerd dat het onderzoek naar haar ‘grensoverschrijdend gedrag’ op basis van twee anonieme brieven voort zou kunnen komen uit haar korte voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie corona. Enquête commissieleden Wybren van Haga (BVNL) en Pepijn van Houwelingen (FvD) achten die suggestie plausibel. Beiden waren tijdens de voorbereidingsvergaderingen van de enquêtecommissie voorjaar 2022 aangenaam verrast over de ruimte die voorzitter Arib gaf om een diepgravende, onafhankelijke en kritische enquête te houden. Beiden namen waar dat er in de 8-koppige enquêtecommissie plotseling een meerderheid van zes leden bleek ‘die de onderste steen boven wilde halen’ over alles dat er beleidsmatig fout ging in het coronabeleid. Op 27 juni besloot de 2e Kamer na een brief van voorzitter Vera Bergkamp onverwacht om een besluit over de enquête corona op te schuiven tot na december 2023. De uitvoering van de parlementaire enquête corona wordt serieus bedreigd. Zelfs bij voortgang zullen de hoofdverantwoordelijken van het coronabeleid, na de aankomende verkiezingen van 22 november 2023, van het politieke podium zijn verdwenen op het moment dat de enquête zal moeten plaatsvinden. XXX Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maakt Website: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTV Donaties: https://alternatief.tv/donaties/ XXX Bestel mijn nieuwe boek TUNNELVISIES. Hoe realiseren we vrede in Oekraine? Uw donaties zijn cruciaal voor de voortgang van dit kanaal. Zie https://www.alternatief.TV. Hartelijk dank.

  0 reacties :

  Een reactie posten