“Transitie” met voorbedachte rade

Datum:
 • maandag 31 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Volgens KlauS Schwab en ‘zijn’ wereldwijd georganiseerde clubje geesteszieke personen is de hele wereld ‘in transitie’.  “Transitie” met voorbedachte rade

  (Door: Drs. E.N. Schilder)

  Volgens KlauS Schwab en ‘zijn’ wereldwijd georganiseerde clubje geesteszieke personen is de hele wereld ‘in transitie’. Hele continenten zijn – door hen bewust aangestuurd! – in ‘transitie’, de mens zelf is ‘in transitie’, de natuur is in transitie (van bomen en struiken naar windmolens en zonnecelvelden), het klimaat is in ‘transitie’, het weer is in transitie, zelfs enkele dagen per jaar zijn in transitie. Maar vooral de door hen omgekochte/gemanipuleerde/onder druk gezette en daarmee über-dominante ‘wetenschap’ is in transitie!

  De uitermate ziekelijke transgender onzin kent u zo onderhand wel. Die moet en zal er met geweld en vrolijke kleurtjes doorheen geramd worden. Het is zelfs een van de hoofddoelen geworden, want alles wat voorheen als natuurlijk beschouwd werd, moet en zal vernietigd worden: kinderen, het gezin, scholen, samenlevingen, industrieën, landen, continenten. Alles moet en ZAL verwoest worden om het ‘opnieuw op te bouwen, ofwel: su kreet reset en build it back better ten top! En het is allemaal van tevoren bedacht en gepland en het wordt, ondanks dat vele mensen het nog altijd niet (willen) zien, recht in uw (ge)zicht uitgerold. Het is een wereldwijde open inrichting voor psychisch gestoorde mensen geworden en van ú wordt verwacht dat u dat klakkeloos als (het nieuwe) ‘normaal’ accepteert.

  Spelregels aangepast

  Erger echter is dat de globalistische wereldsekte en diens frauduleus omgekochte wetenschappers werkelijk àlle vastgestelde en bestaande standaarden hebben veranderd. Een goed voorbeeld daarvan is de Corona ‘crisis’ waar de griep in transitie bleek te zijn (tijdelijk overleden zelfs) en zomaar een A-status kreeg, waar een stokje in de neus – ondanks dat uitvinder en Nobelprijs winnaar Katy Mullis daarvan heeft gezegd dat dit NIET kon! – besmettelijkheid, ziekte en zelfs doodsoorzaken kon uitwijzen. In de schijf van vijf zijn vlees en melkproducten vervangen door insecten en kunstmatige/lees: chemische ‘vervangers’. Warmte wordt op een andere manier en andere hoogte gemeten. Een ander voorbeeld is dat voormalig winnaars van Nobelprijzen en wetenschappers nu weggezet worden als compleet gestoord als zij kritiek hebben op de leugens en manipulatie van het nieuwe wereldwijd georganiseerde ‘normaal’/fascisme. Men zegt het zelf: Corona en het opsluiten van de mens werd uitgeprobeerd om ‘klimaat’-lockdowns voor te bereiden en nu is men zover gegaan dat er al gewaarschuwd wordt voor warmte bij achttien graden Celsius en men van ‘hitte’ spreekt bij tweeëntwintig graden Celsius. Men heeft het zelfs over ‘hittedoden’’. Óók weer zo’n nieuwe term die de mensen angst aan moet jagen en in werkelijk èlk tv-programma of elke ‘show’ moet worden aangehaald en benadrukt. Hoezo NWO/staats-hersenspoeling per televisie?! Feitelijk is het derhalve zo dat de normale mens wordt opgesloten door een clubje geesteszieke mensen (slash misdadigers zonder scrupules), terwijl dat in de normale wereld honderdtachtig graden andersom zou zijn geweest. Echter: de laatste vier jaar moet u – juist hierdoor! – werkelijk àlles honderdtachtig graden omdraaien om de waarheid nog te kunnen vinden/herkennen.

  Aan het weer, in vergelijking met vroeger, is niets veranderd. Sterker nog: het is weer precies zoals het in de jaren vijftig tot en met begin negentiger jaren was. Wat WÈL veranderd is, is de kunstmatig tot hysterie opgeklopte DRAMAtiek en paniek over hitte (nooit over koude overigens), het altijd (en heel logisch) veranderende klimaat en het zogenaamd toenemende extremere weer, door *mensen en partijen die daar geld aan verdienen. U kunt echter alles wat vroeger heel normaal was nu geel, oranje, rood of zelfs bijna zwart gaan inkleuren, maar de enige die u er bang mee maakt zijn de kinderen en jonge mensen die niet beter weten. Zinloos geweld derhalve! Vandaar dat de ouderen uitgeroeid moeten worden? Omdat die dit allemaal al decennia lang aangezien en meegemaakt hebben en door uw leugens en manipulatie heen prikken? Omdat wij onze kinderen en kleinkinderen de èchte waarheid vertellen? Is dat het gevaar? Dat wij de waarheid van weleer nog kennen en die nog durven uitspreken?

  Het probleem met deze zogenaamde ‘transities’ is dat die aangestuurd worden door volstrekt gewetenloze mensen die de wereldbevolking van bijna acht miljard mensen terug willen brengen naar een half miljard slaven. Daarvoor moeten er dus 7,5 miljard mensen ‘geruimd’ worden en niets gaat hen te ver. Mensenrechten en bestaande wetten worden geschonden, overtreden of komen eenvoudig te vervallen. Spoedwetgeving wordt ervoor in de plaats gesteld en aangenomen. Bewezen misdadigers zijn op de hoogste posten gemanoeuvreerd en geïnstalleerd (geïnfiltreerd zoals Schwab het zelf duidelijk zegt) met de grootste zeggenschap en invloed… Maar wat steeds duidelijker wordt: het gaat ze helemaal niet om klimaat, energie, gezondheid of de natuur. Zij willen een klein stukje van de aarde voor zichzelf en hun nageboortes (en slaven uiteraard) als paradijs, en de rest moet leeg zijn qua mensen. Als zij daadwerkelijk vóór klimaat, energie, gezondheid, de natuur en de MENS zouden zijn, zouden zij namelijk eerst gezorgd hebben voor betrouwbare en betaalbare alternatieven en NIET, zoals zij over-evident aan het doen zijn, ‘in transitie gaan’ terwijl er nog geen enkel bewezen veilig, betaalbaar èn duurzaam (ONschadelijk voor de natuur!) alternatief voor is. Domme en/of geniepige mensen als *Johan Vollenbroek maken hier overigens eveneens deel van uit. De ziekelijke kronkel in hun hoofd heeft echter grote gevolgen voor úw gezondheid en welzijn. Psychopaten mag ik ze niet meer noemen, want dan schijn ik te schelden. Alhoewel ikzelf onder schelden heel andere (straat)taal versta. Maar goed, dan noem ik ze geen psychopaten meer, maar gebruik ik de synoniemen die daar voor staan: geestesziek, geestelijk gestoord met een gebrek aan spijt, empathie of schuldgevoel. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis die antisociaal gedrag vertonen. ‘Mensen’ met een crimineel-asociale aanleg. Agressieve en sadistische personen die al dan niet in psychotische toestand (uit zichzelf of extern beïnvloed/gehersenspoeld) tot geweldsmisdrijven komen en waarbij elk medegevoel met de slachtoffers of ook maar enig schuldgevoel volledig ontbreken, doordat er eenvoudig geen normaal functionerend geweten is. Een mens met afwijkend gedrag, niet in staat tot het hebben van een liefdesrelatie. Een mens die op geen enkele manier ook maar enige rekening houdt met de gevoelens van anderen. Leest deze uitleg al prettiger? Met psychopaten zeg ik namelijk exact hetzelfde, maar dan in één woord samengevat.

  Kandidaten voor het Internationaal Strafhof in Den Haag

  Naast Larry Fink (BlackRock) en zijn baasjes komen mijns inziens als eerste in aanmerking voor het Internationale Strafhof in Den Haag: secretaris-generaal van de VN António Manuel de Oliveira Guterres, die leugens over het klimaat verspreidt en het BEWEZEN (!) vervalste IPCC-rapport blijft verdedigen. Een rapport waarvan er van ruim VIJFTIG (!) studies slechts ÉÉN is ‘gebruikt’ die WÈL beantwoordde aan de opgedrongen klimaatpsychose om de klimaatleugens en angst in stand te kunnen blijven houden. Dan de secretaris-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, die in eigen land (Ethiopië) gezocht wordt voor massamoord, maar als hoofd van de WHO iedereen kan en zal dwingen tot verplichte injecties en digitale opsluiting. De secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg, die zich als hoofd van de NAVO schuldig maakt aan oorlogsophitsing, oorlogszucht, het gebruik van massavernietigingswapens, genocide en het bewust aanzetten tot vluchtelingenstromen. En uiteraard mogen aan de boven beschreven beschrijving voldoende Soros, Gates, Schwab, Fauci, Joe Biden, zoon Biden, Harris, Von der Leyen, Sunak, Macron, Merkel, Scholz, Rutte, Kaag, Rosenmöller, Klaver, Jetten, de Oranjes (!), Timmermans, Osterhaus, Koopmans, van Ranst en al die andere globalisten/fascisten hun straf ten aanzien van hun misdaden tegen de mensheid en de menselijkheid, dieren en de natuur niet ontlopen.

  Frans Timmermans

  Ik zag op Twitter iemand langskomen die dreigde op *Timmermans te gaan stemmen als men niet ophield hem te demoniseren …en niet alleen hij, zette hij er nog dreigender bij… Echter: hoe dom bent u nu eenmaal als u stemt op, en derhalve meewerkt aan uw eigen ondergang?! Timmermans en consorten maken in hun totale psychose/waanzin om zogenaamd ‘de wereld te redden’… van de wereld namelijk één groot Paaseiland en het gros praat en gaat er totaal onnadenkend in mee en wandelt er als willoze zombies achteraan. Hypnose noemt men dat in de ‘oude’ wetenschap. Een hypnose die u dagelijks via de televisie, op school en via de mainstream media tot u krijgt en waar u onwetend in gezogen wordt als u daar vatbaar voor bent. En helaas zijn er nog héél veel mensen die nog altijd slapend rondwandelen en zich overal opnieuw VOL in mee laten slepen, zich tegen anderen op laten zetten en bereid zijn zowel fysiek als mentaal geweld toe te passen tegen hen waarvan de NOS en de mainstream media (Goebbels tactieken) zeggen dat zij zogenaamd gevaarlijk voor u zijn. U ziet: Bij de Nazi’s werkte het exact hetzelfde en binnen de islam is dat niet anders. Hersenspoeling, opzetten tegen anderen (niet gelovigen, anders gelovenden, ongevaccineerden, klimaat-‘ontkenners’ etc. etc.) en geweld uitlokken om in te kunnen grijpen. Of wegkijken en het geweld op zijn beloop laten natuurlijk. Want gewenst gedrag is gewenst gedrag.

  Ik vergelijk Timmermans persoonlijk met Ik-Weet-Alles-Beter Olaf Mol met zijn arrogante gezicht. Óoolllaffff…waarvan iedereen weet dat hij alleen maar kennis van en interesse in de Formule 1 heeft. Alles daarnaast begrijpt hij niet en daar wil hij ook absoluut niets van weten. En als hij dat niet uitspreekt, is het zó duidelijk van zijn gezicht af te lezen dat hij met zijn mimiek en gebarentaal wel duidelijk maakt hoe hij over u en andere sporten denkt als u een bredere interesse in andere sporten heeft. Timmermans is niet anders. Geestelijk even ernstig beperkt, maar er vol van overtuigd alles beter te weten (en het juiste te doen…). Het Greta Thunberg syndroom noem ik dat. Maar ik had het ook het Van Ranst-syndroom kunnen noemen. Feitelijk zijn het uitermate zielige, eenzame mensen die zichzelf – in al hun narcisme – zéér belangrijk vinden en zichzelf ook zíen als DE goeroes van hun heilige sekte. En dàt moet gezegd: hersenloze na-kwakers en volgers genoeg!

  Hittedoden?

  En dan nog even over ‘hittedoden’. Het zijn met name ouderen die sterven aan de hitte… maar het beleid van VVD ‘minister’ Conny Helder is daar ook volledig op gericht en wordt zelfs nòg erger. Als u namelijk nòg meer geld op ouderen moet besparen om miljoenen migranten te kunnen bekostigen en het klimaat met 0,000036 graden te verlagen, wordt een voltooid-leven injectie straks de enige ‘oplossing’ voor ouderen, want om tijd, geld en nu ook water ‘te besparen’ worden onze ouderen momenteel (ik kan gelukkig nog redelijk voor mezelf zorgen) wekenlang ingesmeerd met crèmes in plaats van hen met water en zeep te wassen. Wat dat met ‘hittedoden’ te maken heeft? Als u wekenlang al uw poriën vol smeert met die troep kan uw lichaam het vocht niet kwijt, krijgt u onderhuidse ontstekingen en zult u overlijden aan hittestuwingen en/of bacteriële infecties. Maar gelukkig maken de rood gekleurde weerkaarten duidelijk waar het ècht aan ligt… Èn er is ook een voordeel…: het kabinet houdt miljarden over om uit te geven aan de kansenparels die Europa met hun ‘kennis’ en ‘kunde’ komen verrijken, èn… er is steeds minder ouderenzorg nodig, dus ook geen bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen meer. Wat een gelukkige samenkomst van ‘omstandigheden’…

  Ik schreef ‘transitie’ met voorbedachte rade. Maar feitelijk betreft het hier MOORD/genocide met voorbedachte raden! En daar zijn de VN, WHO, NAVO, EU, WEF en vier WEF-kabinetten Rutte en met naam de ‘ministers’ De Jonge, Helder èn Kuipers SCHULDIG aan!

  Door:
  Drs. E.N. Schilder
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten