Op Moerbeek 6a rust een vloek

Datum:
 • vrijdag 21 juli 2023
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - 
  ’T Veld  WIT FLOWER BULBS Gemeente moet vonnis Raad van State bestuderen 
   Winnie van Galen  21-7-2023


  Een reactie is te verwachten als het vonnis door juristen van de gemeente op zijn merites is beoordeeld 

  * Gemeente Hollands Kroon 

  * De bal ligt nu bij de gemeente Hollands Kroon 

  * Directeur Peter Wit 

   

  Wat de directe gevolgen zijn voor Wit Flower Bulbs na de uitspraak van de Raad van State, wordt door de gemeente Hollands Kroon uitgezocht. Een woordvoerder laat weten dat er enkele weken nodig zijn voor de bestudering van het vonnis. 

  Deze week oordeelde de Raad van State dat de gemeente Hollands Kroon in 2021 ten onrechte een wijziging van het bestemmingsplan doorvoerde. Hiermee werd de logiesaccommodatie voor veertig arbeidsmigranten van Wit Flower Bulbs aan Moerbeek 6a legaal. 

  Naar nu blijkt kan er van die situatie geen sprake zijn aangezien het logiesgebouw niet op het agrarische perceel van de bollenkweker zelf staat maar op een perceel ernaast. Zodoende had er voor de bouw geen omgevingsvergunning verleend mogen worden. 

  Op de vraag welke directe consequentie de uitspraak van de Raad van State heeft, moet de gemeente het antwoord vooralsnog schuldig blijven. Een reactie is te verwachten als het vonnis door juristen van de gemeente op zijn merites is beoordeeld, aldus de woordvoerder. 

  Bollenkweker Peter Wit die door de uitspraak gedupeerd is geraakt, wil op de kwestie niet ingaan. Met uitzondering van de opmerking dat de ’bal nu bij de gemeente Hollands Kroon ligt.’ 

  De wijziging van het bestemmingsplan werd aangevochten door omwonende Harold Lukas die tevens namens andere bewoners in de Moerbeek sprak. De huisvesting van veertig arbeidsmigranten, bovenop de veertig die er in de Moerbeek al waren, zou leiden tot overlast, werd als vrees geuit. Eerder liet Lukas weten dat er op zich geen bezwaar bestond tegen de huisvesting van arbeidsmigranten als het maar een tijdelijke aangelegenheid betrof en niet het hele jaar rond zoals in het geval van Wit Flower Bulbs. 

  Leeg 

  Uit de zitting bij de Raad van State in januari dit jaar bleek dat de bollenkweker voor het eigen bedrijf circa tien tot twaalf weken per jaar arbeidsmigranten nodig heeft. De rest van het jaar wordt de accommodatie verhuurd aan migranten die bij andere bedrijven werken. 

  Op de huisvesting van arbeidsmigranten aan Moerbeek 6a lijkt een vloek te rusten. Het in 2019 gerealiseerde gebouw stond enige tijd leeg vanwege een onjuist door de gemeente gevoerde procedure. Met mogelijk sloop van de accommodatie tot gevolg. Hier kwam het uiteindelijk niet van. In 2020 werd de kwestie na een raadsbesluit gerepareerd door de percelen Moerbeek 6 en 10 via planologisch-juridische weg aan elkaar te koppelen. Het college van B en W gebruikte hiervoor een uitzonderingsartikel waarvan het huidige college inmiddels afscheid heeft genomen. 

  Opnieuw

  Genoemde koppeling werd afgelopen week door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Daarmee begint een procedure voor het benutten van de accommodatie, mocht het ervan komen, van voren af aan. ’Het college dient opnieuw op de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Wit Flower Bulbs te beslissen’, aldus de uitspraak van de hoogste bestuursrechter.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten