Omvolking – De geniepige OORLOG

Datum:
 • dinsdag 25 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Klassieke oorlog wordt gevoerd tussen getrainde legers van staten.

   
  Klassieke oorlog wordt gevoerd tussen getrainde legers van staten. Doel is in de meeste gevallen uitbreiding van het territorium van de staat met het grondgebied van de verslagen partij en aan de andere kant het verdedigen daarvan. Vaak lukte dat verslaan niet helemaal en werd de verliezende partij een vazalstaat die schatting moest betalen aan de winnaar en ook gebieden moest afstaan. Als er sprake was van een patstelling kwam het tot een gewapende vrede of een langjarig bestand. Oorlog ging vaak gepaard met wreedheden tegen de burgerbevolking van de vijand. Het afslachten van gevechtsvaardige mannen en het verkrachten van vrouwen is al heel lang gebruikelijk, maar in de 20e eeuw gaat het ook om genocide. Oorlogen gingen vaak gepaard met een of andere vorm van volksverhuizing. Sinds 1945 zijn klassieke oorlogen tamelijk uitzonderlijk.

  Burgeroorlog of guerrilla is strijd van het volk of een deel van het volk tegen een slechte of vreemde heerser. Ook deze oorlog is een strijd tussen gewapende partijen. Bovendien kunnen burgeroorlogen vaak ontstaan tijdens of na klassieke oorlogen. Deze oorlogen gaan gepaard met dezelfde wreedheden. Er is een mengvorm waarbij één of meer andere landen een partij in een burgeroorlog steunt, al of niet in het geheim.

  Terreur is een voorfase van oorlog waarbij aan de ene kant een deel van het volk de zittende macht probeert te destabiliseren door aanslagen op belangrijke personen of infrastructuur. Of, omgekeerd, de zittende macht terreur tegen het volk pleegt of laat plegen om haar eigen macht veilig te stellen door willekeurige aanslagen tegen of executies van burgers.

  De nieuwste loot aan de oorlog-stam is omvolking. Het is een oorlog van de internationale elite tegen de oorspronkelijke bevolking van de Westerse landen. Volkeren de internationale elite hebben voortgebracht. Die oorlog wordt niet gevoerd door legers, maar door in Westerse staten een ongewapende volksverhuizing te faciliteren. Met behulp van de marionetten die daar in de regering zijn geïnstalleerd (geen complot)

  Daarbij worden agressief opgevoede, minder welvarende veelal manlijke burgers in gevechtsleeftijd van armoedige “failed state” dictaturen langs alle mogelijke wegen over de grenzen van Westerse landen gezet, om die volgens eerder georkestreerde “mensenrechten” en zwaar tekort schietende procedures aan tijdelijke en vervolgens permanente verblijfspapieren te helpen. Uiteindelijk resulterend in staatsburgerschap. Zelfs bij afwijzing van hun status worden deze “vluchtelingen” niet uitgezet of opgesloten.

  Deze migranten leveren geen productieve bijdrage aan de samenleving van “hun” nieuwe land. Ze hebben geen binding met de cultuur en wijzen die meestal af. Ze onderdrukken de oorspronkelijke Westerse bevolking met verkrachting, geweld of erger. Een vorm van terreur. Rechtssysteem en handhaving falen en de regeringen doen daar niets aan. Alleen als er op grote schaal geweld, brandstichting en plundering plaatsvindt wordt dat minimaal en met zachte hand bestreden. Burgers zijn niet in staat zichzelf te beschermen en mogen dat ook niet. Als ze dat toch een keer doen worden ze soms bestraft en niet beschermd tegen represailles.

  Burgers behorend tot de oorspronkelijke bevolking worden door dit geweld en met deze omvolking samenhangende huisvestingsproblemen, tekortschietende voorzieningen en hoge belastingen verdreven naar een andere woonplaats of naar een ander land.

  Artikel 97a van het wetboek van strafrecht luidt:

  Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Het moet niet al te moeilijk zijn op basis van dit artikel een aanklacht of aangifte te doen. Lees ook Het verraad van Marli Huijer & haar Intellectuelen Daar is ook een aangifte formulier te vinden. Dat moet nog  worden aangepast.

  Het toelaten en opvangen van deze migranten is een landsverraderlijk misdrijf.

  Het verlenen van burgerrechten al helemaal.  Wat te Doen

  0 reacties :

  Een reactie posten