Nieuwe Statencommissies Provinciale Staten

Datum:
 • donderdag 20 juli 2023
 • in
 • Categorie:
 • Provinciale Staten hebben nieuwe Statencommissies met een nieuwe indeling voor de verschillende onderwerpen die ze daarin bespreken.


  (19 juli 2023)


  Op 6 juli presenteerden de nieuwe coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA het akkoord ‘Verbindend vooruit!’. Op 17 juli installeerden Provinciale Staten (PS) 4 nieuwe gedeputeerden. Ook stelden PS die dag nieuwe Statencommissies in. Daarin bereiden de volksvertegenwoordigers van de provincie (Statenleden) voorstellen en besluiten van PS voor.

  Commissie-indeling

  PS hebben de onderwerpen waarover zij vergaderen verdeeld over de volgende Statencommissies: 

  • De commissie Landelijk Gebied met als onderwerpen: coƶrdinatie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), Landbouw & visserij, Natuur & landschap, Water & bodem inclusief bodemdaling, Faunabeheer & dierenwelzijn, Cultureel erfgoed.
  • De commissie Ruimte met als onderwerpen: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Mobiliteit inclusief luchtvaart, OV Knooppunten (integrale ontwikkeling inclusief wonen).
  • De commissie Bestuur met als onderwerpen: FinanciĆ«n, Economie (incl. arbeidsmarkt en onderwijs) en circulaire economie, (Zee)havens, Bestuur, Recreatie & toerisme inclusief recreatieschappen, Grondzaken, Personeel en organisatie, Inkoop, JZ communicatie, Concern Control, huisvesting Provincie N-H, Subsidies, Europa, Metropoolregio Amsterdam, ICT & Data, IPO Bestuur.
  • De commissie Leefomgeving, met als onderwerpen: Klimaat & Klimaatadaptatie, Energie & Regionale Energiestrategien (RES), Gezonde leefomgeving & Milieu, taken van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) & opdrachtgever Omgevingsdiensten, Leefbaarheid (voorzieningen, bibliotheken, sport, evenementen, cultuur).

  Commissievergaderingen volgen

  Iedereen kan de commissievergaderingen of Provinciale Statenvergaderingen live volgen of terugkijken via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Ook kunnen belangstellenden deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune. 

  Inspreken bij een Statencommissie

  Iedereen kan bij een commissie inspreken. Dat kan bij een commissievergadering op het provinciehuis in Haarlem of online vanuit huis. Meer informatie over alle inspraakmogelijkheden staat bij ‘Inspraak en meedenken’.

  Op de hoogte blijven

  Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van een commissie en/of van Provinciale Staten kunnen zich aanmelden om hierover e-mailbericht (signaleringsmail) te ontvangen zodra een agenda en vergaderstukken zijn gepubliceerd. Zijn kunnen daarvoor een mail sturen naar: statengriffie@noord-holland.nl onder vermelding van hun naam en emailadres en de vergadering(en) waarover ze een emailbericht willen krijgen.

  Meer informatie

  Meer informatie over de Statencommissie eb over inspreken bij een commissie is te vinden op de pagina over de Statencommissies

  0 reacties :

  Een reactie posten