Niet Tata of Schiphol, maar houtkachels en haarden. GGD doet onderzoek naar boosdoeners kankerverwekkende stoffen rond Schiphol en de IJmond

Datum:
 • woensdag 19 juli 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 • HAARLEM - Vorig jaar nam de concentratie kankerverwekkende pak’s in de lucht toe ten opzichte van het jaar ervoor in de IJmond, het havengebied van Amsterdam en Haarlemmermeer.


  Peter Schat 19-7-2023


  De GGD Amsterdam vermoedt dat vaker aanmaken van houtkacheltjes en open haarden hier wel eens aan ten grondslag zou kunnen liggen en gaat nader onderzoek doen. De resultaten worden na de zomer verwacht.


  De luchtkwaliteit in de drie regio’s wordt mede in opdracht van de provincie Noord-Holland middels luchtmeetnetten in de gaten gehouden. Vanaf 2009 is daar een dalende trend in de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Behalve dus wat de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) betreft. Dat zijn verbindingen waarvan een aantal kankerverwekkend is. Voor één ervan, benzo(a)pyreen, bestaat een wettelijke richtwaarde en in alledrie de gebieden blijft de concentratie daaronder.


  Niettemin wordt er in die gebieden nog niet voldaan aan de aangescherpte waarden die de Wereld Gezondheids Organisatie WHO adviseert. Dat is wel waar de overheden naartoe willen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mat ook elders in het land hogere concentraties pak’s in de wintermaanden van 2022. Daarom denkt men niet in eerste instantie aan lokale bronnen als Tata Steel, Schiphol of havenactiviteiten om dit te verklaren.


  Lees ook: Provincie publiceert nieuwe resultaten luchtkwaliteit Noord-Holland


  Vanwege de energiecrisis is er meer hout gestookt. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar ook de na de coronacrisis weer toegenomen verkeersdrukte. Meteorologische omstandigheden kunnen ook van invloed zijn. Vanuit een nadere analyse hoopt men beter te kunnen bepalen welke bronnen welk type luchtverontreiniging veroorzaken.


  Zowel de provinciale als lokale overheden pleiten voor aanscherping van landelijke en Europese grenswaarden voor verontreinigende stoffen. Ook moeten er dergelijke waarden komen voor alle zware metalen. Nadrukkelijk stellen van een gezondheidsnorm wordt gezien als belangrijke eerste stap naar een gezondere leefomgeving.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten