Dit zijn de (geheime) plannen van de VN en Kissinger rond bevolkingsbeheersing: ‘Het is nog lang niet gedaanv

Datum:
 • maandag 31 juli 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • Zeer zorgwekkend

   


  Robin de Boer 31-7-2023


  Luister naar dit artikel
  NineForNews.nl
  00:00 / 02:20

  Op 30 augustus 1974 presenteerden de Verenigde Naties een actieplan rond de sterke bevolkingsgroei en dreigende overbevolking.

  In het lijvige rapport staan adviezen aan de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden om de bevolkingsgroei af te remmen. Landen die hun geboortecijfer willen verlagen, worden verzocht in het bijzonder aandacht te schenken aan de beperking van de vruchtbaarheid.

  Regeringen worden daarbij aangespoord gebruik te maken van de steun van de VN, het World Economic Forum, enzovoorts.

  Geheim memorandum

  Henry Kissinger vond dat de adviezen en aanbevelingen niet ver genoeg gingen. Hij kwam op 10 december 1974 met een geheim memorandum dat pas in 1989 geopenbaard werd.

  In zijn memorandum wees Kissinger op de problematische gevolgen van overbevolking. Hij voegde toe dat in de jaren zeventig en tachtig dringend maatregelen genomen moeten worden ter vermindering van de vruchtbaarheid.

  Een belangrijke doelstelling van het plan van Kissinger: niet meer dan 8 miljard mensen op aarde.

  Zeer zorgwekkend

  “Het is zeer zorgwekkend en ronduit beangstigend dat de VN en Kissinger in 1974 al spraken over ‘de beperking van de vruchtbaarheid’,” reageert advocate Carine Knapen.

  Het is niet zo dat er na 1974 niets meer gebeurd is met het plan van de VN rond bevolkingsbeheersing. Knapen wijst erop dat alle lidstaten in 1992 hun handtekening hebben gezet onder Agenda 21. In 2015 hebben diezelfde lidstaten hun handtekening gezet onder Agenda 2030.

  Nog lang niet gedaan

  En wat zien we nu in veel landen? Een significante oversterfte, minder geboortes, meer miskramen, somt de advocate op.

  “En het is helaas nog lang niet gedaan,” schrijft Knapen, daarbij verwijzende naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de VN en het WEF om de implementatie van Agenda 2030 te versnellen.

  NineForNews.nl

  0 reacties :

  Een reactie posten