Adema: ‘Europese Commissie wil toelating glyfosaat verlengen’

 De Europese Commissie heeft in de vergadering van SCoPAFF eerder deze maand een conceptvoorstel gepresenteerd, waarin wordt voorgesteld om de goedkeuring van glyfosaat te vernieuwen.


27-7-2023


Dat bevestigt demissionair minister Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert hiermee op vragen van de Partij voor de Dieren. Adema wil nog niet diep inhoudelijk ingaan op de vragen van de PvdD. „Ik zal de Kamer na de zomer, na mij te hebben laten adviseren door het Ctgb, nader informeren over de bevindingen van de EFSA en het conceptvoorstel van de Commissie en tevens bovenstaande inhoudelijke vragen beantwoorden.”

Op 15 september vindt een extra SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen plaats. Hierin wil de Europese Commissie haar conceptvoorstel over glyfosaat toelichten. Het voorstel wordt waarschijnlijk in oktober ter stemming voorgelegd.

Parkinson

De PvdD maakt zich zorgen over de mogelijke effecten van glyfosaat voor de gezondheid van de mens. Klopt het dat het huidige onderzoek tekortschiet om het verband tussen pesticiden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson te kunnen leggen, vraagt de partij. Adema geeft aan na de zomer in te gaan op deze en andere vragen van de PvdD over effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de hersenen.

Er is al veel onderzoek gedaan naar glyfosaat. Het meeste recente rapport is van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA na de herbeoordeling van deze werkzame stof, uitgevoerd door de vier EU-lidstaten Nederland, Frankrijk, Hongarije en Zweden. De conclusie hierin is dat glyfosaat niet gevaarlijk is voor de gezondheid van mens, dier en milieu.

Meest omvangrijke dossier ooit

Momenteel doorloopt de werkzame stof glyfosaat binnen de EU opnieuw het toelatingstraject. De huidige toelating loopt af op 15 december 2023. Het ingediende toelatingsdossier is het meest omvangrijke ooit, met circa 1.500 onderliggende wetenschappelijke studies, waaronder 100 nieuwe studies die zijn ingediend sinds de laatste toelating in december 2017.

0 reacties :

Een reactie posten