Klein berichtje: indrukwekkend criminele impact

Datum:
 • donderdag 8 juni 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • “Kabinet dempt pijn aan de pomp wat langer.” Onbeduidend krantenberichtje betreffende een stel vakinhoudelijke onbenullen die strafrechtelijk hun boekje voor de zoveelste maal crimineel te buiten gaan.


  Rients Hofstra 8-6-2023


  Weten we het nog? We worden geacht in een democratie te leven (wat een achterhaald idee blijkt), gekenmerkt door een goed werkende Trias Politica. Nou, vergeet dat ‘goed werkende’ gerust. En vervang ‘Trias’ maar voor ‘Unus’.

  De Trias Politica komt uit de koker van de Franse filosoof Charles baron de Montesquieu (1689-1775). Hij achtte de vrijheid van de inwoners van een land wezenlijk belangrijk. Hij constateerde toen al dat personen of organisaties met veel macht vaak misbruik maken van hun macht. Daarom kwam hij met het idee om de macht te verdelen. Het gevaar van machtsmisbruik is dan minder groot. Zelf zou ik aan de vrijheid van de inwoners ook de wil van het volk willen toevoegen.

  Niets is wat het zou moeten zijn in de politiek. De Tweede Kamer is in theorie veruit de belangrijkste macht, nl de wetgevende macht. Het kabinet is slechts de uitvoerende macht, terwijl de controlerende macht (rechters) van behoorlijk belang zou moeten zijn. De uitvoerende macht is noodzakelijk, maar van amper tot geen inhoudelijke waarde, indien de Trias Politica juist wordt ingevuld. Kabinetsleden zijn slechts uitvoerders.

  Hoezo “Kabinet dempt pijn aan de pomp wat langer?” Het kabinet voert dit alleen maar uit wanneer de Tweede Kamer dit zou willen. Maar omdat de Kamerleden door dezelfde partijelites worden aangestuurd als de kabinetsleden, is het de laatste decennia gewoonte geworden dat het kabinet de baas is. Ze hebben zich naast hun uitvoerende- ook de wetgevende bevoegdheid toegeëigend. De Kamerleden daardoor degraderend tot een aantal nietszeggende, maar aldoor kakelende trekpoppen.

  Door wurgende fractiediscipline stemmen ze immer braaf in met de meest krankzinnige wetsvoorstellen. En het gehersenspoelde volk vindt alles slaafs goed. Sterker nog, het interesseert het grootste deel van de kiezers geen hol hoe besluiten tot stand komen, als ze maar te vreten hebben en ’s avonds door andere pulp worden vermaakt. En ja, of de benzineprijs maar niet (al te veel) stijgt. Gebeurt dat laatste wel, wordt er een keer gevloekt, waarna ze de tank maar weer eens volplempen. Het volk geeft de vakinhoudelijk onkundige criminelen een blanco mandaat om ons van alles op te leggen.

  En ja, ‘criminelen’ durf ik rustig te stellen. Ook kan ik wel een top 3 aan namen noemen: Rutte, Kaag en De Jonge. Immers, tijdens de Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt noemde hij de mensen in elk kabinet misdadig op het moment dat ministers door de Kamer aangenomen wetten niet of slechts deels uitvoerden. Erger nog wanneer ze wetten (spoed- dan wel noodwetten) wel invoeren, zonder toestemming van de Kamer. Volgens Omtzigt zou daar maximaal 2 jaar celstraf op (moeten?) staan. Wat Pieter netjes zegt, mag ik met een synoniem herhalen. Mensen die tot dit soort misdaden tegen een rechtstaat in staat zijn, zijn daardoor criminelen tegen de democratie. Voor hen liggen oranje overalls klaar die lánger dan 2 jaar gedragen zouden moeten worden.

  Het huidige kabinet heeft de pandemiewet en de pensioenwet er door geramd. Dit kabinet heeft ons de oorlog met Poetin ingerommeld. Het kabinet laat 5G uitrollen. Het kabinet bij monde van creep Kuipers verbiedt ons te laten weten wat er allemaal in alle OMT-beraden is besproken, met alle verwijtbare desastreuse gevolgen van dien. Een waardeloze onbenul die eerst de zorg mocht slopen en nu van wonen een ruïne mag maken, wil in al zijn stupiditeit namens het kabinet Marianne Zwagerman de mond snoeren, omdat zij zinnigere dingen zegt waartoe hij niet in staat is. Hoe anti-democratie crimineel heeft het kabinet zich slechts in korte tijd wel niet gedragen?

  Als we ons beperken tot de psychopaten-periode van de 4 Rutte bendes, dan kan een giga rij aan criminele daden, of juist het bewust strafbaar nalaten van daden, worden aangelegd, die stuk voor stuk in aanmerking komen voor vervolging van heel veel hiervoor verantwoordelijke vakinhoudelijke onmensen.

  We leven in een geleide partijen dictatuur, waar geen greintje democratie meer te ontdekken is. Geleid door partijelites, die alle 3 de poten van de Trias Politica in hun bestuurlijke zakken hebben gestoken. Maar die regenteske partijelites worden zelf weer geleid en aangestuurd door hogere machten: Brussel, WEF, WHO en vele andere duistere machten.

  De WHO noem ik, omdat die ongezonde boevenbende wereldwijd kan bepalen welke volgende griepvariant wederom tot pandemie gaat worden bevorderd. Vervolgens kunnen de criminelen van het dan zittende kabinet volledig losgaan op het snurkende volk met vele vrijheid berovende strafkampverordeningen.

  Niet voor niets roept het AS op om de Trias Politica in ere te herstellen met echte volksvertegenwoordigers, partijonafhankelijke deskundigen die de wil van het volk uitvoeren en een eerlijke objectieve rechtelijke macht. Volledige transparantie en diverse referenda zijn dan bijkomende voordelen. Pas dan kan er eindelijk sprake zijn van een optimale democratie.

  Rients HofstraPluchen Revolutie  0 reacties :

  Een reactie posten