Van een onzer correspondenten.

Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen uitte zondag in het programma WNL op Zondag haar zorgen over de gevolgen van de extra klimaatmaatregelen die Jetten deze week heeft voorgesteld. Hoewel ze sprak van ‘een gebalanceerd pakket aan maatregelen’, is het volgens haar nu de grote vraag of het allemaal in de praktijk gaat lukken. Ook wees ze op de noodzaak van maatschappelijk draagvlak voor de klimaatplannen, daarbij verwijzend naar de Franse gele hesjes. Thijssen over de immense grootheid van de energietransitie:

‘We moeten zorgen voor extra elektriciteitsnetten en waterstofnetten, CO2-opslagcapaciteit moet worden gecreëerd, voldoende windenergie op zee. In Amsterdam moeten elektriciteitsstations worden gebouwd ter grootte van 17 voetbalvelden.‘

Energievoorzieningen die in 100 jaar zijn aangelegd moeten in 7 jaar in volledige transitie. Volgens Thijssen is het een gigantische operatie die wordt onderschat.

Ze wees daarbij op de lange procedures voor ondernemers om vergunningen te krijgen, terwijl ze aan de andere kant een belastingverhoging krijgen omdat ze nog niet van het gas af zijn. Thijssen:

‘Ondernemers zijn daar ongelofelijk boos over.’

De werkgeversvoorzitter zette ook vraagtekens bij het door beleidsmakers en macro-economen gepropageerde principe van ‘de vervuiler betaalt’ wat prijsverhoging tot gevolg heeft. Volgens haar worden de klimaatproblemen daarmee niet opgelost. Prijsverhogingen leiden tot productieverplaatsing in de wereld.

Thijssen mengde zich later in de uitzending nog in de discussie tussen stikstofactivist Johan Vollenbroek en bestsellerauteur Arnout Jaspers die het boek De Stikstoffuik schreef. Wijzend op de ‘oneliners van Vollenbroek’, zei ze dat ze dit soort discussies zat was en moet worden gestopt met het totaal gepolariseerde debat, omdat ‘we daardoor nergens komen.’


Pikant is dat Thijssen, lid van D66 en ooit ‘Groene Ingrid’ werd genoemd, een pragmatischer koers kiest dan prominente leden van haar eigen partij. Zo koos D66 partijgenoot Tjeerd de Groot eerder hetzelfde type polariserende bewoordingen als Vollenbroek over het veelbesproken boek van Jaspers:

‘Selectief gebruik van feiten, halve waarheden, het zaaien van verwarring en het voorbijgaan aan internationale afspraken die Nederland zelf heeft gemaakt over natuur, klimaat en water.‘

Ook binnen D66 lijkt, met de houding van Thijssen, het stikstofdebat op gang te komen.

***