Tweede Kamer wil verplichte digitale monitoring gewasbeschermingsmiddelen

 Op de helft van de meetlocaties vinden de waterschappen te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.Tweede Kamer wil verplichte digitale monitoring gewasbeschermingsmiddelen

Den Haag
De Tweede Kamer wil dat het kabinet de digitale registratie van gewasbeschermingsmiddelen gaat verplichten. Tevens moeten deze beoordeeld worden door een onafhankelijke autoriteit. De Waterschappen staan positief tegenover deze ontwikkeling.

De Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen schrijft voor dat elke lidstaat een bevoegde autoriteit aanwijst die toeziet op de digitale registratie van gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen. Ook heeft het kabinet eerder dit jaar al bekendgemaakt dat het de advisering en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen van elkaar wil loskoppelen. Dit is ook een afspraak uit het coalitie-akkoord.

Regering niet duidelijk

De Groot vindt dat het ministerie niet duidelijk genoeg is of de registratie verplicht is of niet. Daarmee ontstaat er volgens het Kamerlid een ongelijk speelveld in Nederland.

Via zijn aangenomen motie roept hij de regering dan ook op om in te zetten op onafhankelijke registratie en het verplicht beschikbaar stellen van gegevens en benchmarking bij gewasbeschermingsmiddelengebruik via het instellen van een onafhankelijke autoriteit.

Steun in rug

Het verzoek van de Kamer is vooral een steun in de rug van landbouwminister Piet Adema, want eigenlijk wil het kabinet hetzelfde. „Wij willen het systeem laten aansluiten bij de huidige monitoringspraktijk in de sector. Wij willen dat doen door het weg te zetten bij een gecertificeerde organisatie die dat doet op basis van neutraliteit en zonder winstoogmerk. Wij gaan die monitor ook verplichten. Dus wat dat betreft is het niet precies de autoriteit die u beschrijft, maar materieel komt het eigenlijk op hetzelfde neer."

Relatie kwaliteit oppervlaktewater

De Unie van Waterschappen hoopt dat met een goede digitale registratie en mogelijkheid tot vergelijking van de gegevens ook een relatie kan worden gelegd met de kwaliteit van het oppervlaktewater. 'Op dit moment vindt de registratie van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf plaats. De gegevens die een ondernemer op dit moment bijhoudt, zeggen niets over de waterkwaliteit', aldus de Unie.

Snelle uitvoering

Snelle uitvoering van deze maatregelen is volgens de Waterschappen noodzakelijk om de waterkwaliteit te kunnen verbeteren. 'De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is nog onvoldoende. Op de helft van de meetlocaties vinden de waterschappen te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. De waterschappen roepen daarom de landelijke overheid op om haast te maken met acties die de verspreiding van schadelijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Dit is nodig om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.'

1 reacties :

Anoniem zei

Kunnen ze die de Groot niet met pek en veren het land uit schoppen? Misschien kunnen Kaag, Ollongren en die idioot van een Jetten er meteen achteraan.

Een reactie posten