LTO wijst voorlopig concept-Landbouwakkoord af

Datum:
 • dinsdag 9 mei 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • LTO Nederland stemt niet in met de huidige concepttekst van het Landbouwakkoord.


  RENÉ BOUWMEESTER  De organisatie blijft wel in onderhandeling met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Hij stelt dat een forse bijsturing van het akkoord nodig is.

  De tekst biedt voor LTO onvoldoende perspectief om tot doorrekening over te gaan. De kritiek op het concept werd breder gedeeld door verschillende deelnemers aan tafel. Dat biedt volgens LTO wel voldoende grond om een laatste poging te wagen om samen tot een Landbouwakkoord te komen.

  Aan de hoofdtafel, waarin behalve LTO ook NAJK en Biohuis zitten, is afgesproken dat er op woensdag 17 mei een breed gedragen stuk moet liggen dat kan worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo niet, dan komt er ook geen akkoord.

  • Lees ook: Onderhandelaars Landbouwakkoord gaan beslissende week in

  De deelnemers hebben de ambitie uitgesproken de komende anderhalve week nog forse verbeteringen aan te brengen op het stuk. 'We begrijpen dat het proces lang duurt, maar vinden ook dat we deze laatste poging moeten wagen', zegt LTO in een schriftelijke verklaring.

  Ledenraadpleging

  Als het concept op 17 mei wordt afgewezen, stopt het proces. Bij een akkoord volgt doorrekening en organiseren alle deelnemers aan de hoofdtafel een bredere bestuurlijke consultatie. LTO heeft aangegeven daarna ook een ledenraadpleging uit te voeren. 'Leden hebben het laatste woord', zegt Van der Tak.

  LTO zet zich in voor een akkoord dat perspectief biedt voor blijvers. 'De transitie die voor ligt moet haalbaar zijn en moet worden gecombineerd met het versterken van het verdienvermogen van boeren en tuinders. Dat is de hoge ambitie die we met een akkoord hebben.'

  Om er uit te komen zijn de komende anderhalve week nog forse stappen nodig op bekende thema’s die al eerder zijn genoemd, stelt LTO. Het gaat dan vooral om grond, mestbeleid en verdienvermogen. Tenslotte benadrukt LTO dat een oplossing voor de legalisering van PAS-melders en interimmers moet worden geboden.  0 reacties :

  Een reactie posten