Is het definitieve einde van onze vrijheid nabij?

Datum:
 • zondag 14 mei 2023
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Nederland levert zichzelf hiermee uit aan de grillen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
  13-5-2023
  Is het definitieve einde van onze vrijheid nabij?
  J. Verschoor
  Het lijkt alsof ons land na de Covid-gekte terug is naar het oude 
  normaal. Het dagelijks leven hervindt zijn gebruikelijke gang. Velen 
  geloven dat de ellende voorbij is. Helaas, op een nog te bepalen 
  datum, waarschijnlijk eind mei, zal aan alle illusies van vrijheid de 
  genadeklap worden gegeven. Als de Tweede 
  Kamer ermee instemt – en we hebben inmiddels duidelijk gezien dat 
  onze overheid over middelen beschikt om onpopulaire maatregelen 
  (soms zelfs op ongrondwettige wijze) door het parlement te rammen 
  – dan besluit de volksvertegenwoordiging voor een eerste wijziging 
  van de Wet publieke gezondheid (Wpg).
  D

  an zal de tijdelijke ‘Spoedwet’ uit 2020 worden vervangen door de blijvende ‘Pandemiewet’. Dit is de kern van het besluit dat door de Eerste Kamer, die daartoe bevoegd is, zal worden genomen. Hoger beroep is uitgesloten, dit is het laatste woord van het parlement. Nederland levert zichzelf hiermee uit aan de grillen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  Hoe het er tijdens dit schrijven naar uitziet, is dat de plenaire behandeling van de Eerste Tranche Wijziging Wpg gaat plaatsvinden op maandag 15 en dinsdag 16 mei. Dit zou betekenen dat de kans zeer groot is dat er een week later – dus op dinsdag 23 mei – gestemd gaat worden. Mocht er in de tussentijd toch nog iets opmerkelijks gebeuren, dan bestaat er een kleine kans dat het plenaire debat verschoven wordt naar dinsdag 30 mei (en dat de stemming dan dus op dinsdag 6 juni plaatsvindt). Met deze wet komt er een wettelijk kader dat geactiveerd kan worden op het moment dat er sprake is van een infectieziekte met pandemisch potentieel. Zoiets wordt beslist door de Wereldgezondheidsorganisatie, die geheel andere criteria hanteert dan die van de traditionele medische wetenschap, en in de afgelopen drie jaar op een hoogst onverantwoordelijke manier is omgegaan met wereldgezondheid.

  Met de nieuwe wet krijgt de WHO heel veel macht in Nederland. En niet alleen wat betreft de volksgezondheid. In aansluitende wetten op de nieuwe Pandemiewet, die ook gaat gelden voor klimaatbeleid, worden ook andere kernzaken geregeld. Zoals de regels voor het sluiten van scholen. Zoals de invoering van de QR-code, waarmee de overheid de bewegingen van alle burgers nauwlettend hoopt te volgen en sturen. Deze Pandemiewet dient als aanjager voor toekomstige wetten, die stuk -voor-stuk de burger verder van zijn vrijheid zullen beroven.

  De regisseur van de Covid paniek, premier Mark Rutte, drukte er in de afgelopen drie jaar een aantal wetten door. Allemaal zogenaamd ‘tijdelijk’, ter beteugeling van de Covid-pandemie, die bestond uit een verzinsel rond een normale jaarlijkse griepgolf en een pathogeen afkomstig uit westerse laboratoria voor biologische oorlogsvoering. Die losse wetten waren allerminst ‘tijdelijk’ bedoeld. Het waren a.h.w. de Legosteentjes die op een later tijdstip zouden worden gebruikt voor de opbouw van de permanente Pandemiewet, een omvangrijk juridisch spookkasteel van blijvende aard. Het is bedoeld voor onbeperkte surveillance. Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan binnen de WHO, waarbij afzonderlijke regels in 2005 zijn samengevoegd tot de vastgestelde International Health Regulations. Daarmee verschafte de WHO zich toegang tot totalitaire macht.
  De WHO kan toekomstige ‘pandemieën’ uitroepen waarover Nederland niets te zeggen zal hebben. Deze ‘pandemieën’ kunnen betrekking hebben op van alles en nog wat, van exotische besmettelijke infectieziekten tot en met een gefantaseerde klimaat-crisis. De Covid-periode heeft bewezen dat het waarheidsgehalte van ‘pandemieën’ nul kan zijn. Maar mocht de WHO gaan eisen dat heel Nederland zich moet overleveren aan duistere ‘gen-therapie’ injecties, aangeboden als ‘vaccins’, dan is theoretisch elk verzet daartegen strafbaar.

  Het benauwende is vooral ook de schijn van eerlijkheid die de overheid ophoudt. De nieuwe Pandemiewet lijkt op het eerste gezicht een doorwrocht werkstuk, waaraan door ambtenaren langdurig is gesleuteld en waaraan Kamerleden na rijp beraad hun zegen hebben gegeven. Maar dat is onjuist; het is één grote portie gebakken lucht. De draconische maatregelen die Rutte in 2020-2022 heeft afgekondigd om de zogenaamde Covid-uitbraak te bestrijden (maskers, avondklok, afstand houden, verbod om gasten thuis te ontvangen, enz.) zijn nooit geëvalueerd. Er is een parlementaire enquête gestart, maar de voortgang hiervan wordt voortdurend vertraagd. Het gezamenlijke desastreuze effect van de maatregelen is onmeetbaar. De regering-Rutte rapporteert over Covid aan de WHO, die politiek en wetenschappelijk niet onafhankelijk is, want de scepter wordt er gezwaaid door Bill Gates, die blijft herhalen dat de ganse wereldbevolking met grote regelmaat moet worden geïnjecteerd.

  Alleen de Eerste Kamer kan ons nog redden. De Tweede Kamer nam het wetsvoorsel aan op 20 december vorig jaar. Voorstemmers waren: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD en CDA. Tegenstemmers: PVV, PvdD, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB, BIJ1, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

   

  0 reacties :

  Een reactie posten