‘Burenruzie’: rechter beveelt onderzoek naar reflectie zonnepanelen

Datum:
 • donderdag 25 mei 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • De rechtbank Amsterdam heeft ROM3D opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de hinder die appartementsbewoners ondervinden van zonnepanelen op het dak van de lager gelegen huizen van 2 buren.


  Door Edwin van Gastel 24-5-2023


  De 2 bewoners van het appartement hadden de hulp van de rechter ingeroepen.

  Reflectieonderzoek
  De zaak draait om 2 woningeigenaren die in 2020 respectievelijk 9 en 12 zonnepanelen lieten plaatsen op het dak aan de achterkant van hun woning aan de noordoostzijde. Aan de voorkant van de woning lagen bij beide bewoners al langer zonnepanelen.

  De verzoekers hebben vanuit hun hoger gelegen appartement zicht op de daken van de woningen met zonnepanelen. In januari 2022 heeft onderzoeksbureau Peutz in opdracht van de verzoekers een reflectieonderzoek verricht. De conclusie van dit onderzoek is kort samengevat dat gedurende ongeveer 5 maanden per jaar meer dan 1,5 uur per dag de intensiteit van de optredende reflectie van de zonnepanelen boven de 20.000 candela per vierkante meter kan liggen.

  Bezonningsonderzoek
  In opdracht van de woningeigenaren heeft iTX BouwConsult een bezonningsonderzoek – als het ware een tegenonderzoek – verricht naar mogelijke reflecties van de zonnepanelen op het dak van de 2 woningen.

  De conclusie van dat rapport uit mei 2022 luidt – kort samengevat – dat er 2 perioden zijn waarbinnen de reflectie van de zonnepanelen waarneembaar is, in het voorjaar van 10 tot en met 25 maart en in het najaar van 17 september tot 1 oktober. Daarbij wordt geconcludeerd dat de reflecties mogelijk zijn, maar dat de duur van deze reflecties in tijd gemeten beperkt is en de reflecties met name boven zithoogte zichtbaar zijn.

  Voorlopig deskundigenbericht
  De appartementsbewoners hebben bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend en om een zogenaamd voorlopig deskundigenbericht gevraagd waarbij een deskundige de mate, ernst en duur van reflectie van zonnepanelen zal bepalen.

  De appartementsbewoners stellen dat zij op basis van artikel 5:37 in combinatie met artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek hinder ondervinden van de zonnepanelen. Omdat de rapporten van het reflectie- en bezonningsonderzoek elkaar tegenspreken, willen de verzoekers een derde, onafhankelijke mening. De woningeigenaren zijn daar op zich niet tegen, maar hebben in de rechtbank wel bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde vragen die de derde deskundige zou moeten beantwoorden.

  Het voorlopig deskundigenbericht in het kort

  Een voorlopig deskundigenbericht is bedoeld voor een partij die een gerechtelijke procedure wil starten, maar eerst zekerheid wil verkrijgen over de relevante feiten en omstandigheden en zo beter te kunnen beoordelen of het slim is om een procedure te beginnen.

  De rechter moet het verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht in beginsel toewijzen, als dat verzoek ter zake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden.

  Toegewezen
  De rechtbank Amsterdam heeft vorig jaar zomer al het voorlopig deskundigenbericht toegewezen. De appartementsbewoners en woningeigenaren zijn het sindsdien echter niet eens geworden over een te kiezen deskundige. Uiteindelijk is na langdurig overleg en tussenkomst van de rechtbank Rom3D als deskundige aangewezen.

  De rechter heeft beslist dat de deskundige bij het onderzoek de volgende vragen moet beantwoorden:

  • Wat is de aard, ernst en duur van de reflectie van het zonlicht in de periode februari tot en met mei en augustus tot en met half november door de 9 zonnepanelen op het dak van de eerste woning en de 12 zonnepanelen op het dak van de tweede woning voor het appartement met name in de woonkamer, keuken, studeerkamer en balkon?
  • In hoeverre wordt de reflectie veroorzaakt door de zonnepanelen op het dak van de eerste woning en in hoeverre door de zonnepanelen op het dak van de tweede woning? Of bestaat daarin geen verschil?
  • Welke maatregelen kunnen door de eigenaren van de woningen en en de eigenaren van het appartement getroffen worden om de reflectie van het zonlicht op te heffen of te verminderen? Wat zijn de te verwachten effecten van eventuele maatregelen? Wat zijn de kosten van eventuele maatregelen? Daarbij is de deskundige gevraagd of er alternatieven bestaan; bijvoorbeeld zonnepanelen met ontspiegeld glas?

  De uitkomsten van het onderzoek van de deskundige van Rom3D zijn nog niet bekend. Het onderzoek moest uiterlijk 3 maanden na het schriftelijk bericht van de griffier over de betaling van het onderzoek zijn bevindingen bij de rechtbank inleveren. Of dat inmiddels is gebeurd, is eveneens niet bekend. De woningeigenaren en appartementsbewoners dienen op hun beurt binnen 4 weken te reageren op het concept-rapport van de deskundige.

  Solar Magazine

  0 reacties :

  Een reactie posten