Door Jeroen Hetzler.

Wat willen ze nou eigenlijk? Batterij, waterstof, wasje draaien alleen als er stroom is, teug naar paard en wagen? Het is een beleid van na ons de zondvloed. Ze zijn het hoofd kwijt, onze planeetredders. En dat zijn ze al sinds jaar en dag. Onlangs, 26 april, was het bij OP1 weer raak zoals het bijna dagelijks raak is bij de NPO, meestal het Journaal, met klimaatalarmisme.

Vanwege de klimaatplannen van Jetten en zijn coalitiegenoten meende OP1 Minnesma van Urgenda te moeten uitnodigen voor tekst en uitleg. Omdat de NPO excl. ON, zoals gebruikelijk geen weerstand kon bieden aan de verlokkende sirene van het groepsdenken, ontbrak het kritische wederhoren.

Minnesma kreeg volop gelegenheid om het belang van Jettens klimaatplannen zonder ook maar een greintje weerwoord uit te venten. Op de vraag wat het effect van al die maatregelen op het klimaat zal zijn kwam een brei aan omzeilende vaagtaal (vanaf 10.40) omdat zij donders goed weet dat dit effect 0 is om twee redenen.

De rol van CO2 is uitgespeeld, waardoor die klimaatplannen van Jetten nergens op slaan, behalve links liberale macht versterken. Idem geldt voor de activiteiten rond extra kolencentrales van vooral Aziatische landen die sowieso alle inspanningen van Europa teniet doen.

Terug naar OP1. Wat dus ontbrak, was wederhoor. Was dit toeval? Allerminst. Henk Hagoort, eerder baas van de Nederlandse Publieke Omroep, heeft diverse malen toegegeven dat hij geen objectieve verslaggeving over het klimaat wil. Hij vindt dat NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering.

Tijdens een radiodiscussie (Dit is de dag, 23 november 2015; niet meer beschikbaar) zei Hagoort dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is. Bron (betaalmuur?) Ook in een discussie met de hoofdredacteur van EW blijft Hagoort bij dit standpunt. Bron.

Dit standpunt is door de NPO nooit expliciet herroepen. Het tegendeel blijkt elke dag opnieuw. Wederhoor, in elk geval op klimaatterrein is volledig afwezig. Door deze desinformatie worden kinderen bang gemaakt en worden op grote schaal onzinnige maatregelen doorgedrukt ten behoeve van de links-liberale heersersideologie. Nee, dan kan de NPO een voorbeeld nemen aan hoe wederhoor volgens gedegen journalistieke code in de praktijk werkt. Zie hoe Tucker Carlson stap voor stap de gedoodverfde Amerikaanse klimaatpaus Bill Nye ontmaskert als een charlatan.

Bij OP1 werd Minnesma niet doorgevraagd, Tucker deed dit wel en met succes. Bron, het is een ontluisterend vraaggesprek met een zelfingenomen persoon zoals wij die hier ook kennen.

Het is zorgwekkend dat de NPO zo systematisch de eigen journalistieke code schendt, zo veel nepnieuws over catastrofale klimaatverandering, stikstof en complotverhalen over CO2-uitstotende boeren en bedrijven via de beeldbuis propageert.

Wat wil de NPO? Het lijkt erop dat de NPO meelift op het links liberale-gedachtegoed van een maakbare wereld. Dat wil zeggen hún gewenste wereld. Hoe ziet die eruit in werkelijkheid?

Economische ineenstorting van Europa en een digitale dictatuur. Ons ooit zo betrouwbare, betaalbare energiesysteem is in ontbinding, met desastreuze gevolgen voor de economie en de bestaanszekerheid van de burgers. Burgers zitten in de kou, de inflatie is gierend hoog, vissers vangen achter het net, de helft van de boeren moet het veld ruimen en de industrie wordt onttakeld. En ondertussen maar zeveren over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ [de nieuwe uitgebreide versie met verstrekkende negatieve consequenties voor bedrijven JH]. En dat alles om het mondiale doel van 1,5 graad opwarming binnen bereik te houden. De thermostaat van onze aardbol schijnt binnen bereik te zijn. Wie gelooft dergelijke onzin nu nog? Bron.

Wat hiervan te denken:

Mogen we dit landsbestuur pervers noemen, zonder in het vizier van de AIVD te komen? Het ooit gave land dat snakt naar welzijn en democratie wordt bestuurd als een strafkolonie. Een plek waar burgers verdacht zijn, ideologisch gedrild en eindeloos geplukt worden, terwijl hun problemen niet opgelost worden. Dit kreeg Rutte IV wel voor elkaar: van Nederland een sanctiesamenleving maken, waarin burgers gestraft worden als ze niet denken en leven zoals de machthebbers dat willen. Misschien moet de AIVD ook hieraan denken, bij de opsomming van bronnen die extremisme voeden. Aan hoe het landsbestuur zelf radicaliseert Bron (betaalmuur).

Wie zich tegen die ontwikkelingen van radicaliserend landsbestuur en links-liberale dictatuur verzet, en dit is wat omroep ON doet, kan rekenen op heilige verontwaardiging in alle toonaarden.

Klik hier voor de betrokken uitzending.

Het is soms aandoenlijk hoe spelers in dit woke-theater elkaar proberen te overtreffen als deugmensen. Meningen van ON worden bestempeld als complotten en desinformatie. Kritiek op WEF echter wordt geuit op grond van feiten die Schwab zelf openlijk in zijn boeken heeft beschreven.

Kritiek op coronamaatregelen berust op de bevindingen over verkeerd toegepaste modellen zoals beschreven door Marc Jacobs, modelleur en datawetenschapper, en Ronald Meester hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening aan de VU. (Van aardbeving tot zoönose) Zij schreven ook dat de modellen van de NAM niet de juiste waren om de schade te taxeren.

De maatregelen die de ombudsvrouw van de NPO Margo Smit neemt, benadelen de pluriformiteit van de omroepen en dus van de vrije meningsuiting. Het is diep verontrustend dat men zulke doorzichtige en zwakke gelegenheidsargumenten te baat neemt om die links-liberale dictatuur in stand te houden en dit kennelijk heel gerechtvaardigd vindt.

Een voorbeeld gaf Atje Kuiken (PvdA) in een slotdebat in de vooravond van de Statenverkiezingen. Haar antwoord aan Baudet was dat hij in de kast naar zijn bruine laarzen moest kijken. Tja, als dit het toonbeeld is van argumentatie, dan mag mevrouw Smit eerst maar eens zelfbespiegeling betrachten in plaats van benepen ondoordacht en vol emotie te verbieden.


Jeroen Hetzler.

Voltaire, prominent voortrekker van de Verlichting schijnt gezegd te hebben:

Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.

Kijk, dit is pas open eerlijk en moedig.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd)

***