Van een onzer correspondenten.

Het pijnpakket aan klimaatmaatregelen dat een werkgroep van ambtenaren heeft voorgelegd aan de Tweede Kamer kan nog op weinig enthousiasme binnen de coalitie rekenen. Kamerleden van VVD, CDA en CU plaatsen vooral kritische noten en maken zich zorgen over draagvlak in de samenleving als vergaande maatregelen worden doorgevoerd. Linkse partijen kijken er juist verlekkerd naar.

Klimaateffect maatregelen onzeker


Donderdag was voorzitter Laura van Geest van het zogeheten ’interdepartementaal beleidsonderzoek klimaat’ in de Kamer om een toelichting te geven op het rapport dat vorige maand is gepresenteerd. De ambtenaren brachten op verzoek van minister Rob Jetten (Klimaat) allerhande opties in kaart om het klimaatdoel (minstens 55% reductie van CO2 in 2030) te behalen. Daarbij is gefocust op ’normeren en beprijzen’.

Hoewel de ambtenaren stellen dat het ’niet onze taak’ is om die maatregelen in te voeren, sorteerden zij wel alvast voor op het resultaat. „Het nemen van klimaatmaatregelen gaat niet zonder pijn”, zei Van Geest tegen Kamerleden. Als haar pijnpakket wordt doorgevoerd worden kosten ’aanzienlijk’ verhoogd voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het gaat zelfs om 1 procent van de omvang van de economie, berekenden de ambtenaren van diverse ministeries. Met bijvoorbeeld extra belastinginkomsten zouden lasten kunnen worden verlaagd of subsidies kunnen worden uitgedeeld. Maar of de klimaatdoelen dan gehaald worden? ‘Zelfs als alle maatregelen worden uitgevoerd, blijft inherent onzekerheid over het te verwachten klimaateffect.’

Ongenoegen over ‘dwang en drang’


De klimaatplannen klonken linkse partijen als muziek in de oren, maar bij coalitiepartijen klinkt veel gemor. CDA-Kamerlid en energiedeskundige Henri Bontenbal plaatste grote vraagtekens bij de rekenmethodes en onzekerheden die in de berekeningen zitten. VVD’er Silvio Erkens plaatste ook vraagtekens bij het weglek-effect en hekelt de ’dwang en drang’ die neerslaat bij burgers en bedrijven. Ook CU’er Pieter Grinwis prikte door veronderstellingen heen. Daarmee is het voorspel voor de echte onderhandelingen, die nu nog achter de schermen plaatsvinden, met minister Rob Jetten in volle gang. Naar verwachting zal Jetten later dit jaar een pakket extra maatregelen naar buiten willen brengen om Nederland verder te verduurzamen.

***

Zie voor het hele artikel hier.

***