Van een onzer correspondenten.

Binnenkort presenteert het kabinet een verdere aanscherping van de klimaatplannen, zo schrijven Marijn Jongsma en Rob de Lange van het FD. Daarmee komt de energietransitie in een hogere versnelling. Wetenschappers die daar vraagtekens bij zetten, worden al snel bij het kamp van klimaatontkenners geschaard. Maar ook de voorstanders van een ‘groene revolutie’ maken zich volgens de krant zorgen: hoe houden we de steun van de bevolking? De krant maakte een rondgang langs wetenschappers. Bestuurskundige Marcel Boogers vindt dat de energietransitie ‘een feestje van ambtenaren en consultants is geworden – een technocratisch proces waar burgers nauwelijks vat op hebben.’

Econoom Lex Hoogduin vraagt zich af of de kosten van een Nederlandse en Europese voortrekkersrol opwegen tegen de baten.

‘Die vraag wordt niet gesteld. Het onderwerp is sterk gejuridiseerd, vanuit het idee: als je als overheid maar zegt dat de uitstoot in zoveel jaar zoveel naar beneden moet, dan gebeurt het vanzelf. Maar er is helemaal geen blauwdruk.’

‘Percentages gaan een eigen leven leiden en slaan ieder debat dood. Alsof er geen alternatief is.’


Ook oud-hoofdeconoom Han de Jong van ABN AMRO geldt als een scepticus.

‘Het EU-beleid van Frans Timmermans heeft twee sporen. De eerste is om je bang te maken voor de verschrikkelijke dingen als we niks of onvoldoende doen. En de tweede: alle geweldige voordelen die er zijn bij snelle actie.’

Lees het uitgebreide artikel hier.