De Europese Commissie ging vorige maand akkoord met een totaalverbod op de productie van fossiele verbrandingsmotoren, maar maakte daarbij tevens een ‘knieval’ voor de Duitse auto-industrie door dispensatie te verlenen voor de voortgaande productie van explosiemotoren op e-fuels. Vreemd?

Een analyse door Paul Scheffers.

De Europese Unie heeft volgens aangehangen politieke analisten een van de meest ambitieuze en verreikende elementen van haar Green Deal tot een goed einde gebracht: een ‘totaalverbod’ op de nieuwe verkoop van auto’s met explosie-verbrandingsmotor vanaf 2035, maar ook ter ondersteuning van wereldwijd benodigde elektrisch aangedreven voertuigen (EV’s) die per voertuig gemiddeld zo’n 500kg aan lithium-accupakketten nodig hebben.

Lithium accu module packs voor een EV.

De EV is politiek onmiskenbaar in opmars, maar tegelijk zijn er ook een groot aantal beren op de weg voor de toekomst van de EV. Hoe zit het met wereldwijde lithiumvoorraden voor al die benodigde accu’s? De elektrisch auto is immers niet de enige grootgebruiker van lithium accu’s, denk bijvoorbeeld aan de miljarden mobile telefoons, miljoenen noodstroom-back-up systemen bij essentiële maatschappelijke voorzieningen, bij nieuwe datacenters, bij windturbine parken etc.

Echter de Europese Unie zorgde voor enige verrassing en tevens teleurstelling bij klimaatalarmisten en aangehangen ecologen om de toekomstige productie van auto’s met explosie-verbrandingsmotor vrij te stellen van het totaalverbod, indien die uitsluitend op e-fuels of e-brandstoffen rijden, dus e-brandstoffen die via ‘hernieuwbare’ (wind- / zon-) energie met groene waterstof (H2) zijn geproduceerd en die de koolstofdioxide (CO2) haalt uit de atmosfeer en deze combineert tot een synthetische e-brandstof.

Waarom deze ‘knieval’ door de EU-commissie?

Waarom deze ‘knieval’ door de EU-commissie voor de Duitse explosie-verbrandingsmotoren auto-industrie? Was het de Duitse politiek druk op de EU uitgeoefend ten einde de Duitse explosiemotoren industrie te redden? Duitsland blokkeerde immers sinds begin maart dit jaar het gehele EU-commissie wetsvoorstel, dat ervoor moest zorgen dat auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 niet meer verkocht mogen worden in de EU. Of was er ook een andere gewaarwording of logische reden voor deze verrassende politieke ommezwaai door de EU?

E-fuels iets nieuws? Niet echt! Het is een reeds lang bestaande productiemethode voor synthetische brandstofmotoren. Synthetische-brandstoffen geproduceerd uit steenkool, aardgas en vanuit ook agrarische producten geproduceerde brandstoffen voor explosiemotoren zijn niet nieuw, ontstonden reeds voor WOII en komen heden ten dage reeds in vele variaties en ook gemixt met fossiele brandstoffen voor op deze wereld.

In de jaren ‘20 van de 20ste eeuw ontwikkelden de Duitse geleerden Fischer en Tropsch een chemisch proces om een gasmengsel van syngas (koolstofmonoxide – CO) en waterstof (H2) om te zetten in vloeibare synthetische brandstof (methanol). Onze E5 en E10 (bio-)methanol aan de pomp zijn ook voor een deel synthetisch brandstof, maar dan vanuit de voedselproductie.

De brandstoftank van een voertuig met explosiemotor kan net als met de fossiele brandstoffen worden gevuld met puur synthetische e-brandstof. Rijden op e-brandstof veroorzaakt weliswaar ook uitlaatvervuiling, zoals bij fossiele brandstoffen, maar industrieel is het produceren van explosiemotoren op e-brandstoffen slechts een kleine investering voor de Duitse industrie vanuit het huidige fossiele explosiemotor-ontwerp en de opgebouwde kennisvoorsprong.

E-brandstof moet echter worden gemaakt met ‘hernieuwbare’ (wind- / zon-) energie, hetgeen de reden is voor het ‘klimaat’ argument door de EU-commissie ervoor. Tijdens het ‘hernieuwbare’ (wind- / zon-) energieproductieproces ten behoeve van het maken van de e-brandstof, vindt volgens de politieke plannenmakers van de EU een aanzienlijke CO2-reductie plaats waardoor het e-brandstof-voertuig in bedrijf naar verwachting CO2-‘klimaat’-neutraal wordt.

Porsche (onderdeel van Volkswagen AG, samen met de merken Audi, Škoda, SEAT) toonde vorige maand een nieuwe proeffabriek in Patagonië in Chili, die uitsluitend e-brandstof maakt, een synthetisch alternatief voor huidige fossiele benzine en volgens ‘duurzaam’ recept gemaakt van water en van CO2-uit-de-lucht met als krachtbron ‘hernieuwbare’ (wind- / zon-) energie.

E-brandstof symbool van hoop?

Porsche stelt optimistisch in een recent persbericht: “De e-brandstof fabriek in Chili, een gezamenlijk project van Porsche met ExxonMobil en nog andere energiebedrijven, is een symbool van hoop in de strijd tegen klimaatverandering, voor een meer ‘duurzame’ toekomst – en een die misschien ook de ‘muziek’ (=geronk) van een Porsche-motor bevat”.

Tegenstanders binnen de EU van de e-brandstoffen beleidsrichting stellen daarentegen, dat de e-brandstoffen productie te duur wordt, zeer energie-inefficiënt is en een extra verspilling van middelen impliceert en nooit (?) zal kunnen concurreren met geheel ‘hernieuwbare’ (wind – / zon-) elektrische aandrijving in een EV.

Waarom dan toch e-brandstof-voertuigen mogen produceren?

Het World Economic Forum (WEF) heeft berekend, dat er in de wereld zo’n 2 miljard EV’s nodig zijn om op CO2-‘net-zero’ voor het ‘klimaat’ uit te komen. De kwestie is dan of er genoeg lithium voorraden op de wereld zijn om alle 2 miljard EV-accu’s te kunnen maken?

Lithium voorraden wereldwijd blijken eindig en nu al schaars

Lithium is een van de belangrijkste componenten in batterijen voor elektrische voertuigen (EV’s), maar de wereldwijde lithium voorraden staan nu reeds onder druk vanwege de door ‘klimaatbeleid’ gestimuleerde vraag naar elektrische voertuigen (EV’s).

De wereld heeft met grote waarschijnlijkheid al tegen 2025 te maken met lithiumtekorten, dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Ook de Credit Suisse bank berekende in een modelstudie al enige jaren terug, dat de vraag naar Lithium tussen 2020 en 2025 zou kunnen verdrievoudigen, de lithium grondstofprijzen opdrijvend.

Het beeld wordt nu duidelijk voor de EV’s met lithium accu’s

De levering van lithium staat dus voor grote toekomstige uitdagingen, niet alleen door de stijgende vraag, maar ook omdat de hulpbronnen slechts op een paar plaatsen geconcentreerd zijn en in meer dan de helft van de huidige productielocaties in de wereld zich in gebieden met hoge waterschaarste bevinden. Daarmede komt ook de wereldwijde voortschrijding van de elektrificatie van de mobiliteit ‘voor het klimaat’ in gevaar en impliciet ook de voortschrijding in de ‘klimaat’ doelstellingen van de Green Deal.

Kijk, dan is ineens meer duidelijk waarom Europese Unie de productie van voertuigen met een explosieverbrandingsmotor vrijstellen, op voorwaarde dat die uitsluitend op e-brandstoffen gaan rijden. EV’s met lithium accu’s blijken nu al voorspelbaar een toekomstig beperkte, maar vooral ook eindige ‘klimaat’-oplossing.

De grote net-zero-CO2 ‘klimaat’ vragen

De grote ‘klimaat’ vragen over dispensatie verlening door de EU-commissie voor de e-brandstof explosiemotor voor een wereldwijde net-zero-CO2 doelstelling zijn nu:

(1) Zal er genoeg ‘hernieuwbare’ (zon-/ wind) energie beschikbaar komen om wereldwijd de 2 miljard fossiele explosie-brandstof-auto’s te kunnen vervangen door EV’s (en ook door de minder energie-effectieve uitweg naar explosie-e-brandstof-auto’s)?

(2) Wordt de km-kostprijs van deze ‘hernieuwbare’ e-brandstof enigszins vergelijkbaar met die van Lithium EV’s of zelfs met die van fossiele brandstof?

(3) Wordt de natuurlijke dominante klimaatverandering gestopt door een wereldwijde net-zero-CO2 doelstelling?

(4) Is de ‘knieval’ door de EU een ‘deur op een kier’ voor de Duitse auto-industrie om eventueel, indien wereldwijd ‘hernieuwbaar’ (wind- / zon-) energie tot net-zero-CO2 onrealiseerbaar is gebleken en ook klimaatverandering niet kan stoppen, gemakkelijk terug te kunnen keren naar de productie van de aloude fossiele explosiemotoren?


Tot slot

De aangehangen ecologen / klimaatactivisten / 100% ‘hernieuwbare’ voorstanders binnen de Europese Unie blijken echter wars van de inmiddels uit diverse richtingen geopperde suggesties van (a) mislukking van een voorgenomen EU-politiek ‘totaalverbod’ op de productie van explosiemotoren, (b) de suggestie van een voorspelbare mislukking van een net-zero-CO2 wereldwijde doelstelling met de vervanging van het fossiele wagenpark door 2 miljard EV’s en (c) de suggestie van een ‘deur op een kier’ en ‘knieval’ voor de Duitse economische en politieke macht in hun voortgaande productie van explosiemotoren in de wereldwijde auto-industrie.

Referenties

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropschbrandstoffen

https://www.climategate.nl/2019/10/klimaatmythe-bij-bio-methanol-in-je-tank-vooral-nuttig-voor-de-fiscus/

https://tweakers.net/nieuws/208036/europese-commissie-bereikt-akkoord-met-duitsland-over-e-fuels.html

https://www.theverge.com/2023/3/8/23630413/efuel-car-ev-gas-price-engine-cars

https://www.autoguide.com/auto-news/2021/04/what-is-efuel-how-porsche-s-synthetic-fuel-could-save-the-combustion-engine.html

https://www.manners.nl/elektrische-auto-bedreigingen-voortbestaan/

https://www.euronews.com/my-europe/2023/03/28/in-win-for-germany-eu-agrees-to-exempt-e-fuels-from-2035-ban-on-new-sales-of-combustion-en

***