Door: Freie Welt.

“In plaats van in de landen en regio´s in kleine stappen reële politiek met deelname van de burgers toe te laten, worden centraal in Brussel historische foute beslissingen genomen, die op honderden miljoenen Europeanen van enorme invloed zullen zijn.

In plaats van op lokale, reële, concrete en acute problemen in te gaan, oriënteert de centraal gestuurde EU-politiek zich met oogkleppen op de doelen van de klimaatideologie, zonder rekening te houden met verliezen. De mogelijke nevenschade wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

In Brussel heerst blinde ideologie in plaats van pragmatiek. Net zoals destijds in Peking. De gevolgen zullen dramatisch zijn.”

Dreigt er voor Europa een catastrofe zoals bij China´s “grote sprong voorwaarts”?

Historische foute beslissingen van de EU zullen Europa´s neergang bezegelen

Door centrale foute beslissingen van de Communistische Partij in Peking was het als gevolg van de “grote sprong voorwaarts”(1958-1961) tot een van de ergste hongersnoden in de geschiedenis gekomen. De EU herhaalt deze fouten: centraal besloten foute beslissingen zouden Europa´s neergang kunnen bezegelen.

Kent u de “grote sprong voorwaarts”?

“De grote sprong voorwaarts” was een onder Mao geïnitieerde, van 1958 tot 1961 lopende politieke en economische campagne, die tot de grootste catastrofe van China in de 20e eeuw leidde.

Men wilde in één klap het communisme op alle gebieden doordrukken en de afstand tot de westelijke industrie inhalen. De landbouw werd gedwongen gecollectiviseerd. Bovendien moesten alle Chinezen hun oud ijzer naar centrale depots brengen, waar het dan gesmolten moest worden. Het doel was om de ijzer- en staalproductie van Groot-Brittannië in te halen.

Maar alles mislukte. De landbouw kon niet voldoen aan de vijfjarenplannen. Tegenover de centrale van de Communistische Partij in Peking hebben veel provinciale ambtenaren uit angst voor repressies en om ideologische redenen foutieve informatie doorgegeven, zodat deze politiek tot aan het exces werd voortgezet. De belastingen werden verhoogd en er werd graan geëxporteerd dat nodig was voor de binnenlandse voorziening, omdat men van foutieve informatie was uitgegaan.

Het verzamelde oud ijzer beroofde de boeren bovendien van hun landbouwwerktuigen. Bovendien was het na het smelten van geringere kwaliteit en onbruikbaar voor industrieel gebruik. Veroorzaakt door de agrarische gedwongen collectivisering, de extra belasting van de boeren door werken aan projecten betreffende de infrastructuur en de industrialisering daalden de agrarische opbrengsten enorm.

Uiteindelijk kwam het tot een hongersnood, waarvan het aantal slachtoffers op tot 50 miljoen mensen geschat wordt. Ze geldt als een van de grootste hongersnoden in de geschiedenis van de mensheid.

Hoe konden honderden miljoenen Chinezen op zo´n catastrofaal pas gebracht worden? Omdat een groot deel van de bevolking met ideologie geïndoctrineerd was en bijna niemand kritiek durfde hebben op de politiek van de Communistische Partij.

Wat heeft dat met Europa te maken?

De EU van nu brengt met haar centrale besluiten een verandering op weg, die noch nationaal noch regionaal met de realiteit van de mensen in overeenstemming is te brengen. Maar veel te weinig burgers en politici durven de klimaatwaanzin en de centralisatiewaanzin tegen te spreken. Zo worden besluiten doorgedrukt, die uiteindelijk enorme gevolgen op de Europese economie zullen hebben.

De twee grootste fouten die de EU op dit moment heeft begaan, zijn enerzijds de afwending van de voordelige en rijke bronnen van Rusland en anderzijds het einde van de verbrandingsmotoren met de eenzijdige concentratie op de elektrische mobiliteit.

Het zijn foute beslissingen van historische draagwijdte

Duitslands economie zal daar bijzonder lijden. De levensstandaard in Duitsland zal enorm dalen, het zal tot verdelingsgevechten komen. De pogingen van de regering om door het opnemen van nieuwe schulden de sociale schade te compenseren, zullen mislukken. Want enerzijds wordt het steeds moeilijker om staatsleningen te verstrekken, anderzijds is de tijd van de lage rentes voorbij. Duitslands schuldenlast bedraagt al meer dan € 2,3 biljoen.

In plaats van in de landen en regio´s in kleine stappen reële politiek met deelname van de burgers toe te laten, worden centraal in Brussel historische foute beslissingen genomen, die op honderden miljoenen Europeanen van enorme invloed zullen zijn.

In plaats van op lokale, reële, concrete en acute problemen in te gaan, oriënteert de centraal gestuurde EU-politiek zich met oogkleppen op de doelen van de klimaatideologie, zonder rekening te houden met verliezen. De mogelijke nevenschade wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

In Brussel heerst blinde ideologie in plaats van pragmatiek. Net zoals destijds in Peking. De gevolgen zullen dramatisch zijn.

***

Bron hier.

***