Van een onzer correspondenten.

Op een onlangs druk bezochte Green Deal-workshop van het CBS, waarbij meer dan 100 experts van maar liefst 45 organisaties aanwezig waren, werd het hoofd gebogen over de enorme hoeveelheid data die kunnen worden gerelateerd aan de Green Deal van Frans Timmermans. Vraag daarbij was hoe de ‘duizelingwekkende’ hoeveelheid statistische informatie toegankelijk kan worden gemaakt voor experts en ook beschikbaar komt voor het brede publiek.

Maarten van Aalst, sinds 1 februari directeur van het KNMI, stak van wal met een alarmerende keynote speech die door de aanwezigen ‘inspirerend‘ werd genoemd. Van Aalst is voormalig directeur van het Rode Kruis en gold eerder als een geharnaste klimaatbevlogen ‘natuurrampenprofessor’.

Het KNMI lijkt zo twee gezichten te hebben als het gaat om de oorzaken van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.


Van Aalst hamerde op het belang van het Klimaatakkoord van Parijs en riep de vraag op of de doelstellingen van dit akkoord kunnen worden gerealiseerd:

‘Daarin is afgesproken dat de gemiddelde mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius moet blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5 graden Celsius. Maar het is de vraag of we dit halen. In het jaar dat het verdrag werd getekend gaf het KNMI al aan dat er sprake was van een ernstige situatie qua klimaatverandering. Nu zijn we een aantal jaren verder en hebben we al veel voorbeelden van catastrofale gevolgen van klimaatverandering voorbij zien komen.’

Van Aalst memoreerde de overstromingen in Limburg en Duitsland in 2021 met honderden slachtoffers als gevolg. Hij vroeg aan de toehoorders in de zaal of zij de 3 dodelijkste natuurrampen in Nederland van de afgelopen eeuw konden noemen. De watersnoodramp van 1953 gold als natuurramp nummer een, gevolgd door de twee hittegolven van 2003 en 2006.

Van Aalst:

‘Kort samengevat wordt het weer steeds extremer, worden we steeds vaker verrast door de effecten van klimaatverandering, we proberen we ons daaraan aan te passen, maar zijn de grenzen in zicht. Ook kan onze respons de risico’s van klimaatverandering versterken.’

Eigen KNMI-onderzoeker: er is geen verband tussen klimaatverandering en recente overstromingen in Limburg en Duitsland.Dat extreme neerslag, zoals recent in Limburg en Duitsland samenhangt met klimaatverandering wordt niet door iedereen gedeeld binnen het KNMI. KNMI – onderzoeker Peter Siegmund ziet juist geen verband met klimaatverandering, waar Gerrit Hiemstra en Van Aalst juist wel een relatie zien. Climategate.nl wees hier al eerder op. Zie hier.

Het KNMI lijkt zo twee gezichten te hebben als het gaat om de oorzaken van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Raadzaam zou zijn, wil het KNMI nog enige geloofwaardigheid behouden, om de echte data te laten spreken en niet de klimaat- ideologie. Wat dat betreft is wetenschap meedogenloos. Het KNMI moest deze maand vaststellen dat de toenemende verdamping in Nederland door de vele zonneschijn komt, veel meer dan de modellen aangaven:

‘De extra verdamping komt bijna geheel door de toegenomen zonnestraling en nauwelijks door de toegenomen temperatuur.’  Zie hier.

Hoogste tijd voor een nieuwe workshop over data.

***

Bronnen hier en hier.

***