CDA eist duidelijkheid over spuitzones agrariërs in Drechterland: Hoe ver vanaf woningen spuiten?

Datum:
 • dinsdag 11 april 2023
 • in
 • Categorie: ,
 • HOOGKARSPEL

  Hoe groot moet de afstand zijn vanaf woningen waar agrariërs in Drechterland chemische stoffen mogen spuiten om onkruiden en organismen te bestrijden?  Cees Beemster 11-4-2023  Het CDA eist hier opheldering over van burgemeester en wethouders.

  Het CDA doet dit omdat de partij veel woningbouwplannen in Drechterland ziet nabij agrarische bedrijfsvoering. Onduidelijkheid over het gebruik van de chemische middelen moet volgens fractievoorzitter Roy Hof worden weggenomen voor zowel ‘de agrarische bedrijvigheid’ als voor ‘de realisatie van broodnodige woningbouwplannen’.

  Concreet vraagt het CDA in een schrijven aan het college of de gemeente bij alle nieuwbouwprojecten een spuitzone hanteert van vijftig meter? Ook wil de partij weten of deze afstand tussen woningen en agrarische percelen voor het spuiten kleiner mag zijn dan vijftig meter, als uit onderzoek blijkt dat dit voor de gezondheid van de mens kan en als er driftbeperkende maatregelen zijn genomen zoals een vegetatiescherm.

  Ook moet volgens het CDA exact helder worden wat de verplichte spuitzone betekent voor het aantal woningen dat hierdoor minder kan worden gebouwd in de komende nieuwbouwplannen. De partij vindt bovendien dat de bedrijfsvoering van de agrariër niet mag worden belemmerd. En wijst er op dat het gebruik van chemische stoffen en de meest risicovolle pesticiden in 2030 in de Europese Unie wordt verboden.


  Niet overal hetzelfde

  Volgens de partij hanteert de gemeente nu niet overal dezelfde eenduidige regels. Gewezen wordt op het woningbouwplan langs de Kerkbuurt in Wijdenes, waar volgens het CDA een spuitzone wordt gehanteerd van dertig meter zonder driftreducerende maatregelen. In het bestemmingsplan voor de nieuwe woningen achter het Westeinde in Venhuizen is nog niets opgenomen over spuitzones, constateert de partij.

  ‘Het lijkt alsof bij elk plan het aantal meters voor de spuitzone kan afwijken’, stelt Hof vast. ‘Gaat onze gemeente, eventueel middels de Omgevingsdienst, handhaven op al deze uitzonderingen?’, wil hij van het college weten. ‘En hoe zal handhaving dan plaatsvinden als de afstand steeds afwijkt?’

  Burgemeester en wethouders moeten de vragen nog beantwoorden.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten