In de derde aflevering gaat Alain Grootaers met Kees de Lange naar een windmolenpark in de buurt van het bergstadje Casares. Het relaas van wat de opnameploeg daar meemaakte, lees je in dit artikel.

We citeren een deel uit dit artikel:

In oktober van 2022 was de Tegenwind opnameploeg interviews aan het filmen in een windmolenpark nabij Casares in Andalusië. Een megawindmolenpark leek ons een mooie locatie voor een boeiend gesprek met Prof. Dr. Kees de Lange over de efficiëntie van windmolens. Op dat moment wisten we niet wie dit specifieke windmolenpark in beheer heeft, maar na wat zoekwerk achteraf lijkt het te gaan om ‘Acciona Energia’.

Hoe dan ook, we raakten in gesprek met twee onderhoudstechnici van het windmolenpark. Zij vertelden spontaan dezelfde verhalen. Volgens hun relaas waren de windmolens in het park van Casares klaar om afgebroken en vervangen te worden. Maar vanwege de hoge kosten van die hele operatie, met nog bijkomende enorme kosten om dat allemaal ook nog eens ecologisch te doen, (wat eigenlijk nagenoeg onmogelijk is), liet de beheerder het park nog 8 extra jaren draaien. De hoeveelheid olie die nodig was om de molens draaiende te houden, steeg elk jaar en er waren heel duidelijke sporen te zien van olie die in het rond vloog.

Vlakbij was trouwens al eens een windmolen afgebrand. De brand was veroorzaakt doordat olie uit de turbine vuur had gevat. De resten lagen nog op de grond en waren nog niet opgeruimd. Stukken vleugels waren al stevig aan het roesten. Ook de werkdruk voor de arbeiders ging de hoogte in, vertelden de werknemers. Het werd meer en meer een kwestie van ‘behelpen en schade beperken’ in plaats van de problemen echt op te lossen. Ze zeiden ook dat het rendement van de windmolens sterk achteruitging en dat vervanging eigenlijk de enige goede oplossing was.

 

Dit was iets wat buiten beeld gebeurde, toen we klaar waren met de opnames. In het gesprek over de windmolens komen echter veel van deze thema’ s terug.

Dorp Casares – Andalusië – Spanje

 

In het tweede deel van de documentaire gaat Prof. de Lange in op de problematiek van zonne-energie. Uit verder en dieper onderzoek naar deze ‘groene’ energie kunnen we besluiten dat zonne-en windenergie onze energievoorziening niet gaan oplossen in de toekomst. Laat ons hopen dat deze documentairereeks de politieke ideologieën kan doorbreken en ruimte maken voor open debatten.

Veel kijkplezier met de derde aflevering!

***

Bron hier.

***