Eminente Oxford-wetenschapper zegt dat windenergie “op alle fronten faalt”

Datum:
 • vrijdag 31 maart 2023
 • in
 • Categorie:
 • Men zou kunnen stellen dat de elementaire rekensom waaruit blijkt dat windenergie een economische en maatschappelijke ramp in wording is, duidelijk zou moeten zijn voor een slim kind op de lagere school.


  31-3-2023


  Nu heeft emeritus professor Wade Allison, wis- en natuurkundige aan de universiteit van Oxford, onderzoeker bij CERN en lid van het Keble College, de som gemaakt.

  Het Verenigd Koninkrijk wordt geconfronteerd met de kans op een storing in de elektriciteitsvoorziening, concludeert hij. “Windenergie faalt op alle fronten”, zegt hij, en voegt eraan toe dat de regeringen het “overweldigende bewijs” van de tekortkomingen van windenergie negeren, “en hun toevlucht nemen tot kletspraat in plaats van een beredeneerde analyse”, schrijft Chris Morrison.

  De ernstige waarschuwingen van professor Allison staan ​​in een korte paper die onlangs is gepubliceerd door de Global Warming Policy Foundation. Hij merkt op dat de energie die door de zon wordt geleverd “extreem zwak” is, en daarom niet in staat was om de energie te leveren om zelfs maar een kleine wereldbevolking vóór de industriële revolutie een acceptabele levensstandaard te bieden. Een soortgelijk punt werd onlangs op meer dramatische wijze naar voren gebracht door de kernfysicus Dr. Wallace Manheimer. Hij voerde aan dat de infrastructuur rond wind- en zonne-energie niet alleen zal falen, “maar biljoenen zal kosten, grote delen van het milieu zal vernielen en volledig onnodig zal zijn”.

  In zijn paper concentreert Allison zich op het uitwerken van de getallen die achter de natuurlijke fluctuaties in de wind liggen. De volledige uitwerking is niet ingewikkeld en kan worden beoordeeld via de bovenstaande link. Hij laat zien dat bij een windsnelheid van 20 mph het vermogen van een windturbine 600 watt per vierkante meter is bij volledig rendement. Om hetzelfde vermogen te leveren als de kerncentrale van Hinkley Point C – 3.200 miljoen watt – zou er 5,5 miljoen vierkante meter turbinegebied nodig zijn.

  Er wordt op gewezen dat dit voor degenen die om vogels geven en andere milieuactivisten volstrekt onaanvaardbaar zou moeten zijn. Natuurlijk lijkt deze bezorgdheid tot op heden niet bewaarheid te worden. Volgens berekeningen worden elk jaar miljoenen vleermuizen en vogels door windturbines aan land afgeslacht. Ondertussen staat men voor de kust van Massachusetts op het punt te beginnen met de bouw van een gigantisch windmolenpark, compleet met vergunningen om bijna een tiende van de populatie van de zeldzame Noord-Atlantische Noordkapers (walvis) lastig te vallen en waarschijnlijk te verwonden.

  Wanneer in de formule van Allison rekening wordt gehouden met schommelingen in de windsnelheid, worden de prestaties van wind zeer veel slechter. Als de windsnelheid met de helft afneemt, daalt het beschikbare vermogen met een factor acht. Bijna nog erger, merkt hij op, als de windsnelheid verdubbelt, gaat het geleverde vermogen acht keer omhoog, en moet de turbine voor zijn eigen bescherming worden uitgeschakeld.


  Het effect van de versterkte fluctuaties is dramatisch, zoals te zien is in de bovenstaande grafiek. De geïnstalleerde nominale opwekkingscapaciteit in de EU en het VK in 2021, weergegeven door de bruine stippellijn, was 236 GW, maar de hoogste dagelijkse output was slechts 103 GW op 26 maart. De onbetrouwbaarheid komt nog sterker tot uiting in de tweede grafiek die de wind die in maart vorig jaar op zee in het VK werd gegenereerd, weergeeft.


  Acht dagen lang aan het eind van de maand viel de stroomopwekking vermoedelijk terug, zegt Allison, omdat de windsnelheid halveerde. Het dagelijkse verlies van 8,8 GW over de periode was 1000 keer de capaciteit van ‘s werelds grootste netopslagbatterij bij Moss Landings in Californië. Als het gaat om de enorme batterijen die nodig zijn om hernieuwbare energie op te slaan, merkt Allison de problemen op met de veiligheid, evenals tekorten aan mineralen. Batterijen zullen het uitvallen van offshore windparken nooit goedmaken, zelfs niet voor een week, en hij wijst erop dat ze veel langer kunnen uitvallen.

  Anderen hebben recentelijk meer in detail gekeken naar de kosten van batterijopslag. De Amerikaanse advocaat en wiskundige Francis Menton, die de Manhattan Contrarian- site beheert, bekeek recente officiële kostenrapporten en ontdekte dat “zelfs op de meest optimistische veronderstellingen” de kosten zo hoog kunnen zijn als het BBP van een land. Bij minder optimistische veronderstellingen zouden de kapitaalkosten alleen al 15 keer het jaarlijkse bbp kunnen bedragen. Vorig jaar waarschuwde universitair hoofddocent Simon Michaux de Finse regering dat er niet genoeg mineralen in de wereld waren om alle batterijen te leveren die nodig zijn voor Net Zero. Michaux merkte op dat het Net Zero-project mogelijk niet helemaal “zoals gepland” verloopt. Ondertussen concludeerde Menton, met een mening die sommigen misschien als overdrevenvriendelijkbeschouwen: “Het is moeilijk om de conclusie te vermijden dat de mensen die de Net Zero-transitie plannen geen idee hebben wat ze doen.”


  Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

  Telegram: t.me/dissidenteen

  Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

   


  0 reacties :

  Een reactie posten