Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

We zitten volgens de Leidse filosoof Tim Meijers in een klimaatcrisis en een crisis vraagt volgens hem om radicale ideeën. Moeten we daarom minder kinderen krijgen om klimaatverandering tegen te gaan? Dat lijkt voor de hand te liggen: minder mensen betekent minder uitstoot. Maar minder kinderen krijgen voor een beter klimaat is niet de oplossing. Volgens de onderzoeker kunnen we niet alleen op individuele keuzes rekenen.

Want bevolkingsbeperking is een traag instrument:

‘Neem China: de eenkind-politiek is 37 jaar van kracht geweest. Pas in 2022 kromp de bevolking. Om het klimaat te redden heeft het krijgen van minder kinderen te laat effect. Bovendien is de transitie naar een kleinere wereldbevolking al ingezet. De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking nog vijftig jaar zal groeien en daarna zal krimpen. Nederland is al door deze transitie heen.’

‘Het is vijf voor twaalf, en er is geen makkelijke oplossing.’


Misschien denken de voorstanders van het krijgen van minder kinderen vooral aan kinderen elders. Hoge geboortecijfers (al daalt de groei ook daar) vinden we vooral in sub-Sahara-Afrika. Zouden ze daar dan minder kinderen moeten krijgen tegen klimaatverandering?

‘Nee’, stelt de Leidse wetenschapper.

Het is allereerst weinig effectief. De gemiddelde uitstoot per kind in bijvoorbeeld Soedan is vele male lager dan in Nederland. Daarnaast: klimaatverandering wordt met name veroorzaakt door rijke landen, dus ligt volgens hem de verantwoordelijkheid bij ons. Toch zijn de gevolgen ervan – mislukte oogsten en overstromingen bijvoorbeeld – nu nog vooral merkbaar in het mondiale Zuiden. Het is onrechtvaardig om de verantwoordelijkheid voor dit probleem naar dat deel van de wereld af te schuiven, stelt hij.

‘Een deel van onze levensstijl zullen we op een groene manier kunnen handhaven, maar we zullen opofferingen moeten maken.’

En dit kan niet op een vrijblijvende manier, maar zal door beleid en structurele veranderingen moeten gebeuren. Hier moeten we samen aan werken. De actievoerder/wetenschapper:


‘Protesteer, stem. Vliegschaamte en de wijsvinger van een vegetariër dragen bij aan een cultuuromslag maar zijn niet cruciaal. Vliegen moet minder, plantaardig eten goedkoper. Het is vijf voor twaalf, en er is volgens Meijers geen makkelijke oplossing.’

Climategate.nl: maar is er wel een klimaatcrisis?

Voor het gehele betoog, zie hier.