Van een onzer correspondenten.

Als de kiezer bij de verkiezingen van vorige week het door de regering voorgestelde klimaatbeleid belangrijk had gevonden had D66 fors zetels moeten winnen. Hun opgeklopte klimaathysterie en stikstofhetze van iemand als Tjeerd de Groot, had kiezers moeten aanspreken. Hij had volle zalen moeten trekken. De burger had het prima moeten vinden dat het kabinet, met D66 voorop, nog weer extra klimaatmaatregelen wil nemen. Luid gejuich en applaus bij Kaag: het kan immers gaan om een nieuwe consumptiebelasting op zuivel en vlees en een vliegbelasting voor lange vluchten. Klimaatactie is bij haar immers ‘de ultieme taak.’ Inmiddels is de politieke werkelijkheid anders.

Rutte voor 15 maart: ‘Maar je kunt nooit garanderen dat je nooit de belastingen verhoogt.’

Nog los van het wantrouwen tegen dit kabinet – het grootste deel van de stemmers noemde de onbekwaamheid van de bestuurders als voornaamste reden – is er bij D66 sprake van behoorlijk zetelverlies. Het aantal zetels in de Eerste Kamer is van 7 naar 5 gegaan. Dit is een terugval van bijna 30%. De nederlaag van Sigrid, Rob en Tjeerd. Voor overtuigde democraten zou dit een signaal moeten zijn, zoals ook het nog grotere verlies van 9 naar 5 zetels bij het CDA tot inzicht en herbezinning zal leiden, de actuele berichtgeving volgend.

Jetten (D66) sprak voor de verkiezingen nog van:

‘De klimaattransitie vraagt wat van ons allemaal. Daarom is de klimaatrechtvaardigheid zo belangrijk.’

En ook Rutte (VVD) zat voor 15 maart nog geheel op D66-koers toen hij meebuigend sprak over extra klimaatmaatregelen:

‘Maar je kunt nooit garanderen dat je nooit de belastingen verhoogt.’

Met de politieke dreun die nu is uitgedeeld tegen Rutte IV is er wel een nieuwe garantie. De burger heeft gesproken, de coalitie aanzienlijk zetels verloren. En dus is er ook geen draagvlak in de samenleving voor peperdure en onzinnige klimaatmaatregelen. Handig plussen en minnen met zetels om meerderheden te halen op dit belangrijke dossier gaat tegen de geest van deze historische verkiezingsuitslag. Kaag moet ook haar knopen tellen.

***

Bron o.a. hier.

***