Door Jeroen Hetzler.

He who refuses to do the arithmetic is doomed to talk nonsense.

John McArthy; computer pioneer, Stanford University.

Vanzelfsprekend is dit heel iets anders dan dyscalculie: Dyscalculie is, evenals dyslexie, een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. Hiervan is bij onze ministers van energie en klimaat- en stikstofbeleid geen sprake; het heeft alles te maken met de alfa-achtergrond van deze ministers. Zij verdiepen zich niet in de materie en beseffen niet dat zij niet ter zake doende uitspraken doen die meermalen te gênant zijn voor woorden. Voorbeeld is de uitspraak van Jetten over stikstof als een stofje dat een verstikkende deken legt over onze natuur, daar gaan onze bossen en planten dood van.

Stikstof en CO2 zijn onmisbaar voor het leven op aarde. De atmosfeer bestaat voor 80% uit stikstof en bijna 20% uit zuurstof. De rest zijn wat sporengassen zoals CO2.

Bij zulke vitale zaken als klimaat, stikstof en energie zijn de rekenvaardigheden van bèta’s een absoluut vereiste.

Aangezien al deze zaken volledig gepolitiseerd zijn en besluitvorming uitsluitend berust op emotie, krijgt de hierboven aangehaalde McArthy gelijk. Natuurkundigen, scheikundigen en andere onafhankelijke! wetenschappers worden genegeerd. Kritische wetenschappers worden buiten spel gezet, ja soms zelfs ontslagen. IPCC is geen onafhankelijk wetenschappelijk instituut, maar een VN-politiek administratiekantoor ter rechtvaardiging van de mondiale eco-lobby.

Hoe heeft met name het klimaatbeleid zo kunnen ontsporen? Hieronder is een aanwijzing te vinden:

Nederlandse jongeren kunnen steeds minder goed rekenen. In de energietransitie merk je dat, aldus Simon Rozendaal. […] Ik vind dat als bèta zorgwekkend. Wiskunde is niet zomaar een vak, het is gestolde logica. Wie niet goed is in wiskunde, kan niet goed logisch redeneren. Ik ben bang dat je in de energietransitie al de dramatische gevolgen ziet van het steeds slechter rekenen en redeneren door jonge mensen.

Hier kan ik aan toevoegen dat slechte taalbeheersing gepaard gaat aan slordig denken.

Neem Faiza Oulahsen (36). Zij is hoofd Klimaat & Energie bij Greenpeace. […] De interviewer had het erover dat Greenpeace het initiatief voor de zogeheten Waterstofcoalitie heeft genomen en merkte op: ‘Maar waterstof is een extreem inefficiënte energiedrager, met een energieverlies tot wel 70 procent.’ Daarop sprak Faiza Oulahsen de gedenkwaardige woorden: ‘Deze logica is oud en daarmee irrelevant, want dat is hoe het in de fossiele economie werkt. We gaan een heel ander energiesysteem krijgen en daarin speelt waterstof een belangrijke rol.’ Bron.

Hiermee wordt veel duidelijk, de waanzin van het klimaat-, energie- en stikstofbeleid. Je kunt nu immers concluderen dat al dat alarmisme dat hiermee samengaat, iets is wat uitsluitend leeft in het parallelle universum van milieuorganisaties, maar geen relatie heeft met de werkelijkheid. Echter, het reikt verder. In zijn boek Wokeland van Coen de Jong staat op pagina 61 en 62:

De afdeling Amsterdam van GroenLinks ging mee in de klacht van Bij1 dat onderwijs in exacte vakken als wiskunde de dominante (eurocentrische) visie binnen de exacte wetenschappen dat de natuur moet worden onderworpen aan ons verstand.

Wetenschap -de naam zegt het al- richt zich op doorgronden, begrijpen en waarheidsbevinding eventueel met als doel deze kennis in te zetten voor praktische toepassingen. Denk aan de ontdekking van het vuur, van vaccins, of de chip etc.

Verder lezend:

Woke-activisten maken zich vaak ook druk over klimaat en opwarming van de aarde […] Bij1 zegt: “de enige plausibele politiek tegen de opwarming van de aarde is antikapitalistisch en dekoloniaal”.

Oftewel, klimaatactivisme kan samengevat worden als postmodern neomarxisme dat de exacte wetenschappen verwerpt ten gunste van onderwerping van elk gewenst perpetuum mobile aan emotie. Daarom is ook klimaatactivisme gedoemd onzin te vertellen… maar wel met zeer catastrofale gevolgen voor de planeet en de mensheid.

Hier ontbrandt een strijd om de macht naast die welke BBB namens een aanzienlijk deel van Nederland. Net als BBB het hart van onze democratie raakt, geldt dit ook voor het klimaat- en energiebeleid, zoals dit hoofdredactionele commentaar verwoordt:

Interessant wordt het komende krachtenspel rond de stikstofdoelen. Lobbyclubs als Greenpeace hebben aangekondigd zich hard te zullen verzetten tegen een afzwakking van de aanpak. Zo koerst Nederland af op een nieuwe strijd met als centraal thema wie de macht heeft in onze democratie: de burger of lobbygroepen zoals Greenpeace, gespekt met miljoenen van de Postcodeloterij. Dit is een cruciale vraag, die verder gaat dan inhoudelijke opvattingen over beleid. De opborrelende weerstand na de zege van BBB raakt potentieel het hart van onze democratie.

Dat is zeker zo, want net als de boeren en vissers wat betreft stikstof worden wat betreft klimaat- en energiebeleid de burgers in hun dagelijkse leven en vrijheid aangetast. Nu de overwinning van BBB de sluimerende onvrede met het incompetente Den Haag heeft blootgelegd, zullen ook de nepinformatie en de onzin over klimaat, energie en stikstof volgen. Nu begint ook de dwingelandij door klimaatbevlogenen als Timmermans, Jetten, Kaag, Greenpeace en Milieudefensie door te zetten.

Steeds meer voornemens van klimaatbevlogenen worden als verplicht aangekondigd. Hun parallelle wereld stemt niet overeen met de wiskundig logische wereld van duizenden jaren oud. Dictators kiezen dan voor geweld, dwang, demoniseren en censuur. De NPO doet hier lustig en kritiekloos aan mee.


De burgers zijn de leugens spuugzat over ijsberen, koraal, drijfijs, weersextremen etc. en al die desinformatie via de NPO. Immers, de rol van CO2 is inmiddels door verzadiging in de atmosfeer uitgespeeld. Met iets meer dan 6% effect is het wel gedaan met de menselijke invloed. De CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) is genoegzaam gefalsifieerd. Ook massaal verzet tegen klimaatdictatuur is dus dringend noodzakelijk omdat die dictatuur berust op de nonsens van woke-geïnspireerd anti wetenschappelijk “denken”.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***