Hoogspanningskabels of waterstoffabrieken: Rijk nodigt inwoners Noordkop uit mee te denken over aanlanding windenergie

Datum:
 • dinsdag 7 maart 2023
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon - ANNA PAULOWNA Het Rijk geeft inwoners tot 13 april de tijd om mee te denken over de distributie van (wind)energie.   Lars van der Bel 7-3-2023


  Onder het mom van de Concept Energievisie heeft het thema al behoorlijk wat stof op doen waaien in de Noordkop.


  De Concept Energievisie is eind vorig jaar voor het eerst gepresenteerd en sindsdien is het een heet hangijzer in de Noordkop, met name in de omgeving van Middenmeer. De plannen moeten zorgen dat de distributie van energie weer op orde komt nu netcongestie een steeds groter probleem wordt en opwek en verbruik steeds meer met elkaar in de knel komen. De meest voor de hand liggende oplossing volgens het provinciebestuur: een verbinding van het Noorden van de provincie naar de meer verstedelijkte gebieden in het Zuiden.


  Lees ook: Stroomnet Hollands Kroon aan zijn taks: laatste gebieden gaan ’op oranje’, grootverbruikers in wachtkamer

  Dat de provincie verbindingen heeft ingetekend rond Middenmeer en gestalte heeft gegeven in de vorm van 380 kV (kilovolt) hoogspanningskabels en een bijbehorend transformatorstation, stuit op weerstand in de Wieringermeer. Nut en noodzaak is waaraan getwijfeld wordt, want zoveel stroom zou in de Noordkop helemaal niet nodig zijn. Actiegroep Red de Wieringermeer merkt daarbij op dat er in de plannen nog wordt uitgegaan van het verbruik van een meerdere hyperscale datacenters, terwijl zeker de helft daarvan geannuleerd is of nog zal worden.

  Transport


  Het provinciebestuur is nog niet ingegaan op de materie rondom de datacenters behalve dat zij rond Agriport een ’hoger elektriciteitsverbruik’ verwachten door een ’exponentiële groei van de datavraag’, zoals aangegeven in de Concept Energievisie. Het rapport stelt daarnaast dat er vooral ook gezocht wordt voor een verbinding tussen Noord en Zuid omdat er een uitdaging ligt in de distributie van windenergie van zee.


  Lees ook: ’Gevoelig onderwerp’: Hollands Kroon als nationale energiehub komt er niet zonder slag of stoot. ’Publieke discussie over datacenters ligt nog vers in geheugen’


  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is daar bezig met het bouwen van windmolenparken en bepaald moet worden hoe het transport van de opgewekte energie dient te geschieden. Eerste verkenningen van het Rijk hebben aangetoond dat dit kan door middel van ’moleculen’ en ’elektronen’, oftewel: door middel van waterstof en door middel van hoogspanningskabels. De Concept Energievisie borduurt hier op voort en stelt dat de omgeving Middenmeer ’kansrijk met uitdagingen’ is voor een elektrische aansluiting en dat Den Helder als ’kansrijk met uitdagingen’ wordt gezien voor de aanlanding van moleculen.


  Gebrekkig


  Uitdagingen waar de plannen tot dusver mee te maken hebben gekregen liggen met name in de gebrekkig communicatie van de provincie, iets waarover de gemeente Hollands Kroon zich al heeft uitgesproken. Ook het gebrek aan mogelijkheden voor participatie binnen de planvorming stelt de gemeente en omwonenden teleur. Met het Participatieplan Aanlanding Wind Op Zee, opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), krijgen betrokkenen een kans hun stem een niveau hoger kenbaar te maken.

  Een reactie of zienswijze indienen kan tot en met 13 april 2023 via een reactieformulier op de website van RVO; via een brief aan Bureau Energieprojecten, postbus 111 9200 DC te Drachten; en telefonisch via het nummer 070 379 89 79.

  Lees ook: College Hollands Kroon: ’Provincie communiceerde slecht over Concept Energievisie’ 


  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Dekker zei

  Tegen beter weten in willen ze nu waterstof gaan produceren. het klikt prachtig maar neem eens de moeite om het productie proces te volgen. Wat zien we dan? Dat waterstof voornamelijk gemaakt wordt van....????AARDGAS!!!!!!!!!!!!
  Dus zoals gewoonlijk maken onze bestuurders en de lieden die er aan verdienen (SHELL = dus o.a. Beatrix) weer een rotzooitje van. IPV iedereen gewoon te laten verwarmen en koken op aardgas moet er eerst waterstof van gemaakt worden en dan kan er op worden gekookt en verwarmd. Ben ik nu gek of is de politiek volkomen gestoord???

  Een reactie posten