Geen stop op bouw van hyperscale datacenter met hoogspanningsstation in Wieringermeer

Datum:
 • maandag 6 maart 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 • HAARLEM

  Microsoft bouwt in Noord-Holland zonder stikstofvergunning een ’hyperscale’ datacenter met eigen hoogspanningsstation.


  Peter Schat 6-3-2023  Provinciale Staten werden gealarmeerd door een krantenbericht. Maar volgens de milieugedeputeerde is er niets aan de hand.


  De vergelijking tussen Microsoft die zonder stikstofvergunning een hyperscale datacenter aan het bouwen is in de Wieringermeer en PAS-melders, boeren die wegens ontbreken van een stikstofvergunning in de knel zitten, ’gaat volkomen mank’. Met de uitleg daarover poogde gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) maandag Provinciale Staten van Noord-Holland te weerhouden van het aannemen van een motie waarin per direct een bouwstop werd gelast.


  ,,Als we klaar zijn met dit debat meteen even bellen.’’ Zo zou de provincie de bouwstop moeten opleggen aan Microsoft, in de ogen van SP-fractievoorzitter Remine Alberts. Uit krantenartikelen bleek dat het techbedrijf al anderhalf jaar aan het bouwen is zonder definitieve stikstofvergunning, omdat de gegevens die nodig zijn om in te schatten hoeveel stikstof er tijdens de bouw vrij zou komen, nooit door het bedrijf zijn aangeleverd.


  Lees ook: Microsoft mag geen datacentrum bouwen in Wieringermeer, maar het wordt gedoogd. Boeren verbijsterd: ’Wij mogen niets, Microsoft krijgt voorkeursbehandeling’


  ,,Het klopt niet’’, vond Alberts daarover en zij vond JA21 aan haar zijde, die met haar om een spoeddebat had gevraagd over de kwestie. ,,De tijd van de geitenpaadjes is voorbij. Kondig een bouwstop af en laat Microsoft verder bouwen zodra de vergunning daarvoor verleend is’’, stelde Ivo Mantel (JA21).


  De PVV kondigde op voorhand aan de motie te steunen van SP, JA21, PvdD en Namens Noord-Hollanders. Christa Kuiper-Kuijpers (CDA) vroeg zich af of er voor Microsoft andere regels gelden. ,,De ruimte die hen gegeven wordt is anders dan die van de PAS-melders. Waarom krijgen zij niet dezelfde behandeling en wordt hun ook een gedoogvergunning verstrekt?’’


  Rijk der fabelen


  Milieugedeputeerde Olthof verwees alle opmerkingen over illegaal bouwen en geitenpaadjes ’naar het rijk der fabelen’. Het gaat om een vrijstelling die geldt voor de stikstof die vrijkomt tijdens de bouwfase, niet als het datacenter in gebruik is. ,,Dergelijke gedoogbeschikkingen worden afgegeven als er zicht is op een omgevingsvergunning en dat is in dit geval zo. Dat doen we vaker.’’

  Toen de Raad van State afgelopen november een stop zette op alle stikstofproducerende bouwactiviteiten waar nog geen vergunning voor was, is Microsoft gevraagd te onderbouwen hoeveel stikstof er bij de bouw van het datacenter met eigen hoogspanningsstation vrij zou komen. ,,Die informatie kwam in januari maar was nog niet voldoende. Aanvullende informatie is recent afgegeven en wordt as we speak beoordeeld.’’


  Olthof schatte dat er over twee weken duidelijkheid zal zijn. ,,Als ze aan alles voldoen kunnen ze doorgaan en zo niet, dan heeft dat consequenties voor de bouw. Een gedoogbeschikking intrekken doe je op basis van feiten en die worden nu beoordeeld. Niet op basis van een motie.’’


  Bevoegd gezag


  Over de motie van SP en JA21 wordt maandagavond laat door Provinciale Staten van Noord-Holland gestemd. De tekst van de motie luidt:

  Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023 te Haarlem, ter behandeling van actualiteitendebat 


  Microsoft datacenter:

  Constaterende dat: Microsoft reeds is begonnen met het verrichten van (bouw)werkzaamheden aan een datacenter en hoogspanningsstation zonder dat zij daarvoor over de benodigde vergunning(en) beschikt;

  Overwegende dat: de provincie Noord-Holland bevoegd gezag is met betrekking tot het verlenen van deze vergunning(en);

  Verzoekt Gedeputeerde Staten: per direct een bouwstop te gelasten voor het reeds in aanbouw zijnde datacenter en hoogspanningsstation van Microsoft, gelegen aan Het Venster in de Wieringermeer.

  Ingediend door Remine Alberts (SP), Ivo Mantel (JA21), Fabian Zoon (Partij voor de Dieren) en Grethe van Geffen (Namens Noord-Hollanders.)

  Noordhollands Dagblad 

  1 reacties :

  Dekker zei

  Het gezeur over stikstof begint lachwekkende vormen aan te nemen als we weten dat 78% van onze atmosfeer uit stikstof bestaat. Wat bedoelt wordt zijn stikstofverbindingen zoals bijv. methaangas, u weet wel iedere keer als u een windje laat is dat methaan, dus een stikstofverbinding en dus eigenlijk verboden. Ik zie de Regeringspartijen, gesteund door Groen Links en PvdA, er nog voor aan om eerdaags het windjes laten te verbieden of allemaal een zuiveringsfilter op ons achterste. Belachelijk? Ja dat klopt maar dat is de hele discussie over "Stikstof". Hetzelfde trouwens over Co2.

  Een reactie posten