Van een onzer correspondenten.

Met veel tamtam heeft minister Jetten deze week de bouw van een groot windpark op zee, ‘boven Groningen’, aangekondigd. In het windenergiegebied ten noorden van de Waddeneilanden plant Nederland de eerste grootschalige waterstofproductie op zee, zo is het voornemen. Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolyse-capaciteit en moet rond 2031 operationeel zijn. Omdat onze klimaatminister overal in de wereld voorop wil lopen, zal ook Groningen met dit plan in de mondiale schijnwerpers komen te staan. Zo verwacht Jetten:

‘Met dit plan lopen we wereldwijd voorop. Het is bovendien een flinke stap bovenop de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 4GW elektrolyse in 2030. Het gebied hebben we nu al als voorkeurslocatie aangewezen zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en we de sector duidelijkheid geven zodat zij hun investeringsplannen kunnen gaan maken. Ik ben ook erg blij met de steun die we van de lokale overheden krijgen. De provincie en de gemeentes zetten vol in op een groene economie waarbij de productie van duurzame energie centraal staat.’

Het politieke signaal is duidelijk: D66 heeft nog maar één zetel in provinciale staten van Groningen – een verlies van 50% – en BBB heeft er twaalf.


Het project wordt het eerste dat aansluit op het ‘waterstoftransportnetwerk op zee’ van de Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land, zo zijn de voorlopige plannen. Dit jaar moet nog uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Hierbij wordt ook gekeken in welke mate hergebruik van bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee haalbaar is.

Hoewel, afgeleid uit de ronkende teksten van de rijksoverheid, ‘waterstof uit wind-energie op zee’ door iedereen in Groningen juichend wordt ontvangen, is het de vraag hoe de discussie verder gaat verlopen na de monsterzege van de BBB in Groningen. BBB is voor kernenergie en gunt de vissers de zee. De partij is geen fan van windturbines. Het politieke signaal is duidelijk: D66 heeft nog maar één zetel in provinciale staten van Groningen – een verlies van 50% – en BBB heeft er twaalf. Onderhandelingen zullen moeten uitwijzen hoe zwaar BBB in gaat zetten op een verandering van koers als het gaat om een verschuiving van wind- naar kernenergie. D66 vond het eerder ‘onverstandig’ en ‘een pijnlijke uitglijder’ om voor kernenergie te kiezen omdat daarmee niet de doelen van 2030 zouden worden gehaald. Maar de kans is groot dat Rob Jetten het zelf dit jaar al niet meer meemaakt.

***

Bron: hier.

***