Zorgen om vergunningaanvraag datacenter: gemeente vraagt provincie naar duur procedure en duidelijkheid

Datum:
 • woensdag 15 februari 2023
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • HOLLANDS KROON 
  Het mag van de gemeente Hollands Kroon wel wat sneller en duidelijker vooral:
  Lars van der Bel 14-2-2023


  de procedure rondom de vergunningsaanvraag voor datacenter Het Venster van Microsoft bij de provincie Noord-Holland. De bouw van het datacenter vordert gestaag en het college van B en W ziet liever dat dit gebeurt met een volwaardige omgevingsvergunning dan met een gedoogbesluit.


  De procedure loopt nu ruim anderhalf jaar sinds er een nieuwe aanvraag is ingediend en dat is langer dan aanvragen voor een omgevingsvergunning normaliter zouden moeten duren, ziet wethouder Mark Versteeg van de gemeente Hollands Kroon. 


  Inmiddels vordert de bouw van het datacenter met rasse schreden en wat de gemeente niet zint is dat dit nog altijd gebeurt op basis van een gedoogbesluit.


  De zorgen van de gemeente lijken zich niet zozeer toe te spitsen op de rechtsgeldigheid van de bouw van het datacenter, maar meer op de onduidelijkheid die al enkele jaren gepaard gaat met het project in de Wieringermeer. Zoals de gemeente het in de brief aan het college van Gedeputeerde Staten verwoordt: ’De vergunningprocedure voor dit project kent een vrij lange voorgeschiedenis. In januari 2021 heeft de gemeente Hollands Kroon een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het datacenter. Tegen deze omgevingsvergunning loopt nog steeds een beroep bij de rechtbank Alkmaar, waardoor deze vergunning nog niet onherroepelijk is. In april 2021 besloot uw college op basis van voortschrijdend inzicht dat de provincie bevoegd gezag is voor dit type datacenter, wat onder meer tot gevolg had dat er twijfels waren over de rechtsgeldigheid van de eerder verleende omgevingsvergunning. Op basis van uw besluit is aan Microsoft Netherlands BV gevraagd om een tweede omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van het datacenter, ditmaal bij de provincie.’


  Gedogen


  Bij de tweede aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft de gemeente alle benodigde gegevens en dossiers overgedragen aan de provincie. Ondanks enkele wijzigingen in het bouwplan en bijkomende onderzoeken op het gebied van milieu en stikstof, besloot de Omgevingsdienst nog in december 2021 de bouw van het datacenter te faciliteren met een gedoogbeslissing. Sinds het ontwerpbesluit in juli van vorig jaar werd gepresenteerd en zienswijzen daarop konden worden ingediend, bleef het opvallend stil.


  ’Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve omgevingsvergunning’, zo heeft de gemeente begrepen. ’De procedure loopt nu ruim 1,5 jaar sinds de vernieuwde aanvraag is ingediend bij de omgevingsdienst. Er wordt nog steeds gebouwd op basis van het gedoogbesluit. Wij begrijpen dat er onder andere door nieuwe jurisprudentie en procedurele zaken meer tijd dan gemiddeld nodig is voordat de definitieve omgevingsvergunning kan worden verleend. Toch maken wij ons zorgen over de duur van de procedure. Wij hechten net als u groot belang aan duidelijkheid en rechtszekerheid, zowel voor de aanvrager als voor inwoners van Hollands Kroon.’


  De gemeente laat de provincie weten bereidwillig te zijn bij te springen waar mogelijk. Verder vragen zij de provincie in de lucht te komen als de omgevingsvergunning rondkomt, zodat de communicatie daarop afgesteld kan worden en vragen van inwoners van Hollands Kroon goed beantwoord kunnen worden.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten