Een groeiend aantal artsen zegt dat ze geen COVID-19 booster vaccin zullen nemen, met als argument een gebrek aan klinische studies, schrijft The Epoch Times.

“Ik heb mijn laatste COVID-vaccin genomen zonder bewijs op RCT-niveau dat het mijn risico op ernstige ziekte vermindert,” schreef Dr. Todd Lee, een infectieziektedeskundige aan de McGill University, op Twitter.

Lee wees op het gebrek aan resultaten van gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT) voor de bijgewerkte vaccinboosters, die in de Verenigde Staten en Canada in de herfst van 2022 werden goedgekeurd, voornamelijk op basis van gegevens uit experimenten met muizen.

Lee, die drie doses van het vaccin heeft gekregen, wees erop dat hij geïnfecteerd was met de Omikron-virusvariant – de vaccins bieden weinig bescherming tegen infectie – en beschreef zichzelf als een gezonde man van in de 40.

Dr. Vinay Prasad, hoogleraar epidemiologie en biostatica aan de Universiteit van Californië-San Francisco, zei ook dat hij geen extra vaccinaties zou laten uitvoeren totdat er gegevens van klinische proeven beschikbaar zijn.

“Ik nam minstens één dosis tegen mijn wil. Dat was onethisch en wetenschappelijk failliet,” zei hij.

Allison Krug, een epidemiologe die meewerkte aan een studie waaruit bleek dat tienerjongens meer kans hadden op een hartontsteking na een COVID-19 vaccinatie dan na een COVID-19 infectie, legde haar arts uit waarom ze een boosterprik weigerde en zei dat haar arts het met haar standpunt eens was.

Ze riep mensen op om “zich aan te sluiten bij de beweging om relevant bewijs te eisen,” verwijzend naar een blogpost van Prasad.

“Let goed op dat het hier niet gaat om anti-vaccinatie sentimenten. Dit gaat over het leveren van [hard] bewijs van voordeel om voortgezet gebruik te rechtvaardigen, wat iets heel anders is. Dat is niet meer dan billijk voor een product dat jaarlijks 30 miljard dollar kost en aan honderden miljoenen mensen wordt toegediend,” aldus Lee.

Dr. Mark Silverberg, oprichter van het Toronto Immune and Digestive Health Institute, Kevin Bass, een medisch student, en Dr Tracy Høeg, een epidemioloog aan de Universiteit van Californië in San Francisco, sloten zich aan bij Lee en Prasad in hun verzet tegen meer boosters, althans voorlopig.

Hoeg zei dat ze geen klinische tests nodig heeft om te weten dat ze geen boosters neemt na een eerste reeks van twee doses, waarbij ze opmerkte dat ze de tweede dosis “tegen mijn wil” nam.

“Ik had ook een negatieve bijwerking op dosis 1 van Moderna, en als ik het over mocht doen, zou ik het Covid-vaccin niet meer inspuiten,” zei ze op Twitter. “Ik was blij dat mijn ouders, die ouder zijn dan 70, het Covid-vaccin konden krijgen, maar ik heb geen solide gegevens gezien om hen te informeren over de bivalente booster. Ik had graag een RCT gezien voor bivalente boostervaccinatie voor mensen van hun leeftijd en voor volwassenen met gezondheidsproblemen die hen in gevaar brengen.”

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verleende in augustus 2022 toestemming voor noodgebruik voor bijgewerkte vaccinboosters, of bivalente shots, van Pfizer en Moderna, ondanks dat er geen menselijke gegevens zijn.

Observatiegegevens suggereren dat de boosters weinig bescherming bieden tegen infectie en een solide afscherming tegen ernstige ziekte.

Vijf maanden na het verlenen van de vergunning zijn er nog geen klinische studiegegevens beschikbaar gesteld voor de bivalenten, die gericht zijn op de Wuhan-stam en de BA.4 en BA.5 subvarianten van Omicron. Tijdens een recente bijeenkomst presenteerde Moderna schattingen van de werkzaamheid van een ander bivalent, dat nooit in de Verenigde Staten is gebruikt. Het bedrijf schatte dat de booster de bescherming tegen infectie met slechts 10 procent verhoogde.

De FDA bereidt de vervanging voor van alle Pfizer en Moderna COVID-19 vaccins door de bivalente vaccins. Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, dat aanbevelingen doet voor vaccins, blijft vrijwel alle Amerikanen adviseren om een eerste vaccinatie en verschillende boosters te krijgen.

Professor roept op tot stopzetting van boodschapper-RNA-vaccins

Een professor werd de laatste die oproept tot stopzetting van de vaccins van Pfizer en Moderna, die beide gebaseerd zijn op de boodschapper-RNA-technologie.

“Op dit moment moeten alle COVID mRNA-vaccinatieprogramma’s onmiddellijk stoppen,” zei Retsef Levi, hoogleraar operations management aan het Massachusetts Institute of Technology, in een videoverklaring. “Ze zouden moeten stoppen omdat ze volledig gefaald hebben in het nakomen van hun geadverteerde beloften met betrekking tot de werkzaamheid. En nog belangrijker, ze zouden moeten stoppen vanwege het toenemende en onbetwistbare bewijs dat ze ongekende schade veroorzaken, waaronder de dood van jongeren en kinderen.”

Levi verwees naar hartontsteking na vaccinatie, of myocarditis. De aandoening is een van de weinige waarvan de autoriteiten hebben erkend dat deze wordt veroorzaakt door de boodschapper-RNA-vaccins.


Pfizer en Moderna hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Levi wees op onderzoek, waaronder een studie die aantoonde dat bijna 3 op de 10 kinderen die het Pfizer-vaccin kregen, harteffecten ondervonden en een studie die spike-antigenen aantoonde in het bloed van gevaccineerde jongeren.

Andere deskundigen, waaronder Dr. Joseph Fraiman en Dr. Peter McCullough, hebben eerder opgeroepen om de toediening van de vaccins stop te zetten.

Fraiman vertelde The Epoch Times dat de stopzetting moet plaatsvinden totdat klinische proeven aantonen dat de voordelen van de vaccins opwegen tegen de nadelen.

“We moeten uitzoeken … of de voordelen opwegen tegen de schade of dat de schade opweegt tegen de voordelen,” zei hij. “Het enige wat die vraag kan beantwoorden is een gerandomiseerd onderzoek.”


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER Volg Frontnieuws op Telegram