20-2-2023


Natuurlijk kun je iemand niet tot zijn eigen geluk dwingen en Pieter Omtzigt lijkt wel de laatste die van een eenmaal ingeslagen koers afwijkt. Dat laatste siert hem en is ook zijn politieke kracht. Volgens peilingen was hij goed voor 27 tot 30 zetels, maar hij doet niet mee met de Provinciale- en Eerste kamer-verkiezingen. Hij is niet zo van ‘functie elders’.

Aanhangers van het klimaat- en stikstofrealisme zouden wat graag op hem hebben willen stemmen omdat vooral hij in staat is de betaalbaarheid van die stikstof en kooldioxide- megalomanie kritisch en onderbouwd te pareren. Dat bleek deze week weer toen hij kritiek leverde op het dralen van minister Kaag en de enorme bedragen van CO2- en stikstof fondsen afzette tegenover veel burgers die in de klem zitten.

Als de vorming van een door Kaag zo gevreesd ‘rechts blok’ in de Eerste Kamer hem lief is, dan stapt hij over zijn eigen schaduw heen en zegt wat hij gaat stemmen.


Veel mensen willen juist zo’n man maar het is nu even niet anders. Door niet in het strijdperk te treden maakt hij stellig een partij als BBB groter, maar er kan nog een tandje bij. Met een publiek stemadvies zou hij in staat zijn om met name kiezers bij CDA, VVD en mogelijk ook CU, op andere gedachten kunnen brengen.

In zijn eigen provincie Overijssel heeft hij het daarbij gemakkelijk, want daar is al een partij opgericht: Alliantie voor Nederland wat zijn gedachtegoed omarmt. Tot nu toe heeft Omtzigt zich afzijdig gehouden, maar zijn stem op geoloog en stikstofcriticaster Marinus van de Hartog ligt voor de hand.

Omtzigt’s publieke stemadvies zou daarmee ook de deelnemende Allianties voor Nederland kunnen profileren in de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Als de vorming van een door Kaag zo gevreesd ‘rechts blok’ in de Eerste Kamer hem lief is, dan stapt hij over zijn eigen schaduw heen en zegt wat hij gaat stemmen.


Zelfs bij de waterschapsverkiezingen zou hij zijn geluid kunnen laten horen, al was het alleen al om zijn voormalige CDA kleiner te maken. Hij kan hier bijvoorbeeld kiezen tussen BBB, BVNL of 50Plus in Overijssel. De laatste partij is kritisch over een groot windmolenproject bij de Duitse grens. Een stemadvies kan grote gevolgen hebben. Vlak voor de verkiezingen van 1994 zei Ruud Lubbers dat hij niet op Eelco Brinkman zou stemmen, maar op nummer drie, Ernst Hirsch Ballin.

Tip aan Omtzigt: het is zo gepiept en heeft net zoveel impact als lange nachten dossierwerk.

De komende verkiezingen kunnen gewoonweg niet om hem heen.

***