Van een onzer correspondenten.

Een groep burgemeesters van de kustlijn Jersey Shore roept op tot een ‘onmiddellijk moratorium’ als het gaat om de ontwikkeling van offshore windenergie totdat wetenschappers het publiek kunnen verzekeren dat oceaangeluid in verband met het in kaart brengen van de zeebodem onder water, grondboringen en andere turbinebouwactiviteiten geen bedreiging vormt voor walvissen.

De aankondiging volgde op het nieuws dat een nieuwe bultrug was gestorven voor de kust van New Jersey en New York en was aangespoeld in Lido Beach, Nassau County, New York.

‘Hoewel we niet tegen duurzame energie zijn, maken we ons zorgen over de gevolgen die deze offshore wind projecten mogelijk al hebben voor ons milieu’,

schreven de 12 burgemeesters van New Jersey in een gezamenlijke brief aan de ambtenaren van Washington.

De walvis die werd aangetroffen op Lido Beach is de achtste walvis die in de afgelopen twee maanden aanspoelde op de stranden van New York en New Jersey.

Milieu-experts stellen dat aanvaringen met schepen en verstrikkingen in vistuig een van de meest voorkomende doodsoorzaken zijn bij bultruggen. Het bureau stelt dat het ongewoon hoge aantal walvissterfte onder bultruggen dateert uit 2016, voordat offshore windenergie-exploratie in de Atlantische Oceaan begon.

‘Besluitvorming baseren op wetenschap en gegevens, niet op emoties of aannames.’


Erica Staaterman, bioakoestiek bij het Federal Bureau of Ocean Energy Management’s Centre for Marine Acoustics, vertelde verslaggevers eerder deze maand dat er geen bewijs is dat geluid van geofysische onderzoeken met hoge resolutie, die worden gebruikt om zeebodems voor offshore windparken in kaart te brengen, schadelijk is voor zeezoogdieren. De onderzoeken brengen de oceaanbodem in kaart door geluidsgolven te weerkaatsen.

De Amerikaanse klimaatrealist en milieupublicist Michael Shellenberger is bezorgd over de gordiaanse knoop waarin windenergie verstrikt is geraakt met belangrijke milieudoelen, zoals het behoud van een unieke populatie walvissen. Hij stelt dat sommige milieugroepen werden betaald door de windturbine-industrie. ‘Dat raakt aan de integriteit van dit soort organisaties’, aldus Shellenberger.

Allison McLeod, beleidsdirecteur van de New Jersey League of Conservation Voters:

‘Hoewel ik me grote zorgen maak over de recente strandingen van walvissen, weet ik ook dat we onze besluitvorming moeten baseren op wetenschap en gegevens, niet op emoties of aannames.’

***

Zie ook hier.

***